Společnost Photon Water uvádí na trh novou službu v oblasti čištění vodárenských vrtů

  • Nová technologie regenerace vodárenských vrtů na bázi ultrazvuku doplňuje obvyklé metody mechanické a chemické regenerace.
  • Hlavní předností metody je šetrnost k životnímu prostředí, vysoká účinnost a cenová dostupnost.
  • Společnost je přesvědčena, že tento způsob regenerace vrtů má velký potenciál nahradit chemické čištění a vzhledem k jeho ekologičnosti a účinnosti ho přivítají vodárenské firmy a další provozovatelé a majitelé vodních zdrojů.

Praha/Liberec, 7. července 2022 - Photon Water Technology s. r. o., (dále jen Photon Water, nebo společnost), dceřiná společnost solární skupiny Photon Energy N.V., působící v oblasti vodních zdrojů, vodního hospodářství a sanace kontaminovaných území, rozšiřuje svou nabídku služeb regenerace zdrojů pitné vody o inovativní metodu čištění vodárenských vrtů technologií ultrazvuku.

Metoda regenerace vodárenských vrtů na bázi ultrazvuku byla vyvinuta v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s libereckou Photon Water. Účinnost metody potvrdily pilotní zkoušky, které byly provedeny na vrtech společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., kde u konkrétního vrtu došlo ke zvýšení jeho vydatnosti až o 50 %.

Proč je důležité nezanedbávat regeneraci vrtů

Čistění vodárenských vrtů je důležitou součástí prevence stárnutí vodních zdrojů. U vrtů dochází k postupnému zanášení perforací pažnice usazeninami, na povrchu pažnice vznikají inkrusty a obsyp vrtu se dlouhodobým provozem ucpává. To vše vede ke snižování jeho vydatnosti. Pravidelné čištění vrtu je proto nutností.

Ultrazvukové čištění vrtů doplňuje řadu metod mechanické a chemické regenerace a je možné ho použít i tam, kde chemickou regeneraci nelze z různých příčin realizovat. Přestože je velmi účinné, nedá se u chemického čištění vyloučit určité riziko zhoršení kvality vody. To při využití ultrazvuku, který je naprosto šetrný k životnímu prostředí, nehrozí.

Jak metoda čištění vrtů na bázi ultrazvuku funguje

Čištění vrtů se provádí s využitím titanového zářiče, který je napojen na generátor – ultrazvukovou hlavici s keramickými krystaly s výstupním ultrazvukovým výkonem 1 kW. Krystaly aktivované vhodným napětím kmitají, roztahují se a přenášejí oscilace na zářič. Kavitační efekt pak vede k rozrušení inkrustů na povrchu pažnice vrtu či v jeho obsypu. Ke zvýšení účinnosti procesu regenerace se po použití ultrazvukové technologie doporučuje provést mechanické čištění vrtu.

„V současnosti se konzervativní přístup k regeneraci vrtů s využitím standardních mechanických či chemických metod pozvolna mění a hledají se nové, k životnímu prostředí šetrnější postupy. Při využití ultrazvuku v kombinaci s mechanickým čištěním odpadá použití chemikálií, tedy i určité riziko zhoršení kvality vody a vrt je možné bez rizika dál provozovat. Proto vidíme v použití ultrazvuku při regeneraci vrtů velký potenciál,“ přiblížil výhody a možnosti využití technologie Petr Kvapil, ředitel Photon Water.

Společnost očekává, že novou službu přivítají zejména vodárenské společnosti i další vlastníci a provozovatelé vodních zdrojů, jako jsou obce, energetické společnosti, potravinářský a nápojářský průmysl, ale i fyzické osoby.

 

O společnosti Photon Water Technology

Photon Water Technology je dceřinou společností mezinárodního poskytovatele solárních řešení Photon Energy N.V. zaměřující se na vývoj a poskytování systémů čištění, sanace a úpravy vody pro celosvětovou realizaci. Uznávaný tým odborníků společnosti Photon Water Technology uplatňuje své rozsáhlé zkušenosti a nejmodernější technologie při zavádění řešení čištění a úpravy vody jak pro obce, tak i pro komerční a průmyslové odběratele. Společnost sídlí v Liberci, který se stává jedním z předních světových center výzkumu nanotechnologií.

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com