Společnost Photon Water Technology uspořádala seminář na téma šetrného potlačení rozvoje sinic a řas na vodních plochách

Dne 28. února 2019 uspořádala společnost Photon Water Technology 1. ročník pracovního semináře na téma Jak potlačit rozvoj sinic a řas: Šetrné způsoby hospodaření na vodních plochách. Semináře se zúčastnilo 60 zástupců odborné veřejnosti, provozovatelů koupacích vodních ploch, představitelů samosprávy a státní správy. Během přednáškového bloku vystoupilo 8 přednášejících.

Po úvodu a zahájení semináře ředitelem společnosti panem RNDr. Petrem Kvapilem měli účastníci možnost poslechnout si přednášky a pak také diskutovat o následujících tématech:

Poděkování za spolupráci a podporu při přípravě semináře patří všem partnerům. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu se těšíme na další ročník tohoto semináře.

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout