Společnost Photon Water spouští s Ministerstvem obrany Austrálie zkušební projekt na čištění podzemních vod kontaminovaných PFAS

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“) dnes oznámila, že Photon Water, dceřiná společnost skupiny, nedávno uzavřela smlouvu s ministerstvem obrany australské vlády o zahájení zkušebního projektu na čištění oblastí kontaminovaných PFAS, které jsou skupinou per- a polyfluorovaných chemikálií. Tento projekt je navržen tak, aby umožnil odstranění PFAS in situ z podzemních vod bez nutnosti čerpat a povrchově upravovat vodu.

Ministerstvo obrany úzce spolupracuje s partnery z oblasti průmyslu a výzkumu, aby lépe porozumělo možnostem nakládání s PFAS a jejich sanaci.

Společnost Photon Water dosáhla významného pokroku ve výzkumu a vývoji své nanoremediační technologie. Tato technologie dokáže rozkládat PFAS v podzemních vodách a zahrnuje chemické procesy, systém napájení a řídící systémy, pro něž společnost očekává celosvětový patent.

Ministerstvo obrany a Photon Water přezkoumaly specifické faktory v různých kontaminovaných lokalitách, včetně hydrogeologie, charakteristiky půdy a míry kontaminace a možných způsobů vystavení znečištění. Základna Jervis Bay Range Facility v HMAS Creswell a Marine Park byly vybrané jako vhodné oblasti pro nanoremediační technologii Photon Water in situ.

„Strategií společnosti Photon Water je v průběhu tohoto projektu zajišťovat účinné a nákladově efektivní činnosti, pomáhající odstranit PFAS z životního prostředí. Odstranění PFAS pomocí in situ technologie je celosvětově jedinečné a my se soustředíme na spolupráci s ministerstvem obrany, abychom tuto technologii předvedli a potvrdili její účinnost, podpořili místní komunitu a nabídli environmentálně a komerčně úspěšné řešení,“ uvedl Ian Phillips, generální ředitel společnosti Photon Water Australia.

„Nanoremediace patří mezi základní technologii naší vize čisté energie a vody pro každého. Tuto technologii jsme úspěšně využili k sanaci míst zasažených chlorovanými sloučeninami v Evropě a výsledky testování na PFAS jsou velmi povzbudivé. Cílem tohoto zkušebního projektu je prokázat účinnost a přínosy nanoremediace in situ při odstraňování kontaminace PFAS z životního prostředí. Vítáme iniciativu, kterou ministerstvo obrany prokazuje při řešení tohoto problému,“ uvedl Michael Gartner, výkonný ředitel Photon Energy Group Australia.

„Austrálie stojí v čele celosvětové snahy o řešení dopadů znečištění PFAS na životní prostředí a společnost Photon Water je odhodlaná předvést technické řešení pro eliminaci PFAS společně s ministerstvem obrany. Jsme hrdí a nadšení, že můžeme spolupracovat s ministerstvem obrany na zavedení naší sanační technologie in situ v základně Jervis Bay Range Facility a potvrdit její účinnost při odstraňování PFAS,“  uzavřel Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy N.V. 

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com