Rybník v zámeckém parku v Praze Čakovicích revitalizací prokoukl

V roce roku 2021 proběhla kompletní revitalizace rybníka v zámeckém parku v Čakovicích, pro kterou společnost Photon Water zpracovala projektovou dokumentaci a zajišťovala autorský dozor v průběhu stavby.

Zámecký park je největší oázou zeleně v pražské čtvrti Čakovice. Samotný zámek vznikl v 18. století z původní tvrze a nyní zde sídlí Základní umělecká škola Marie Podvalové.

Zámecký rybník o rozloze cca 0,71 ha je průtočnou boční nádrží na Mratínském potoce, která odvodňuje dané území do toku Labe. Vzhledem k neutěšenému stavu rybníka, realizoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, v rámci programu Obnova a revitalizace pražských nádrží, projekt „Čakovice - oprava vodní nádrže v zámeckém parku“.

Pro tento projekt jsme zpracovali projektovou dokumentaci pro stavební povolení a v průběhu stavby jsme zajišťovali autorský dozor.

Předmětem stavby bylo odbahnění a oprava a stabilizace břehů vodní nádrže. Dále byla rekonstruováno přívodní potrubí, zřízeno loviště, kádiště, schody na dno zátopy u spodní výpusti, schody k plovoucímu molu a sjezd do zátopy.

 

Průběh revitalizace

cakovice-zatopa-pred-odbahnenim.jpg (901 KB)

Zátopa po vypuštění před odbahněním

 

cakovice-rekonstrukce-privodniho-potrubi.jpg (992 KB)

Rekonstrukce přívodního potrubí

Po realizaci – po odbahnění, opevnění břehů, vybudování nových schodů a sjezdu do zátopy