Photon Water Technology vás zve na pracovní seminář

Photon Water Technology s.r.o. ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Krajským úřadem Libereckého kraje, pod záštitou Jiřího Löffelmanna, člena Rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, pořádá I. ročník pracovního semináře

Jak potlačit rozvoj sinic a řas:
Šetrné způsoby hospodaření na vodních plochách

Čtvrtek 28. února 2019 od 10:00 hodin
Autocamp Sedmihorky, Konferenční sál, 511 01 Karlovice

Na seminář jsou zváni:

Představitelé zainteresované odborné veřejnosti, majitelé a provozovatelé vodních ploch, představitelé samosprávy a státní správy, média 

Cíl pracovního setkání:

 • Seminář nad problematikou masivního výskytu sinic a řas na vodních plochách v ČR
 • Diskuze možných způsobů potlačení rozvoje fytoplanktonu v nádržích s ohledem na kvalitu vody koupacích i vodárenských nádrží
 • Seznámení s praktickými výsledky aplikace ultrazvukové technologie k eliminaci sinic v českém prostředí
 • Představení systému Vodní Trifecta pro efektivní eliminaci živin z vodního prostředí
 • Sdílení praktických zkušeností provozovatelů vodních a především koupacích ploch, odborných pracovníků, vodohospodářů a zástupců měst a obcí

Časový harmonogram:

 • 09:30 – 10:00   Registrace účastníků
 • 10:00 – 12:30   Odborný program
 • 12:30 – 13:30   Oběd
 • 13:30 – 14:50   Odborný program
 • 14:50 – 15:10   Přestávka, káva
 • 15:10 – 16:00   Diskuzní blok
 • 16:00                 Ukončení semináře

Pozvánka s předběžným programem ke stažení 

O detailním programu Vás budeme informovat dva týdny před konáním semináře.

Vzhledem k omezené kapacitě konferenčního sálu si Vás dovolujeme požádat o potvrzení Vaší účasti na e-mail martin.kysly@photonenergy.com, a to nejpozději do 8. února 2019.

Děkujeme za rozšíření této pozvánky Vašim kolegům, kterým je toto téma blízké.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout