Photon Water Technology úspěšně završila dotační projekt na dodávky technologií pro úpravu pitné vody v Peru

Photon Water Technology s.r.o., dceřiná společnost solární skupiny Photon Energy N.V., dokončila v listopadu 2020 realizaci projektu úpraven pitných vod v Peru, který byl podpořen ze zahraniční rozvojové spolupráce ČR v rámci B2B programu České rozvojové agentury Partnerství se soukromým sektorem.

V letech 2018-2020 bylo v malých obcích a komunitách v regionech Tacna a Cusco nainstalováno celkem deset úpraven pitné vody zajišťujících obyvatelům dlouhodobě spolehlivou dodávku zdravotně nezávadné vody. Celková cena tříletého projektu byla 9,637 mil. Kč (357 tis. EUR), z toho 4,819 mil. Kč (178,5 tis. EUR) bylo hrazeno z dotace od České rozvojové agentury. Video – Water for Latin America s českými titulky.  

I přes nepříznivou situaci vyvolanou celosvětovou pandemií Covid-19 se v posledním roce řešení podařilo úspěšně završit všechny plánované aktivity projektu. V roce 2020 činila podpora České rozvojové agentury celkem 663 tis. Kč (24,5 tis. EUR) z celkového ročního rozpočtu projektu ve výši 1,326 mil. Kč (49,1 tis. EUR), přičemž společnost Photon Water Technology financovala zbývající polovinu potřebných prostředků z vlastních zdrojů.

„Obchodní aktivity v Peru včetně dodávek malých úpraven vody by nebyly možné bez podpory další společnosti z naší skupiny Photon Energy Perú S.A.C. založené v listopadu 2018. To se znovu potvrdilo v roce 2020, kdy byla většina světových ekonomik zasažena pandemií koronaviru. Místní partner byl letos klíčový i pro provedení nejdůležitějších činností projektu B2B,“ sděluje Dr. Petr Kvapil, ředitel Photon Water Technology.

V říjnu 2020 byla v rámci projektu darována malá úpravna vody univerzitě Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann v Tacně. Zařízení na úpravu vody s reverzní osmózou bylo instalováno v areálu Laboratorio de la Minería, ambiente de Servicios Auxiliares, kde bude využito jak ve výzkumných projektech, tak k výrobě upravené vody pro zaměstnance a studenty univerzity. Úpravna byla uvedena do pilotního provozu, bylo provedeno školení obsluhy a zahájen monitoring k prokázání stability dosahované jakosti vody.

„S univerzitou, která se čistírenskými technologiemi aktivně zabývá v rámci řešení projektů vědy a výzkumu, byly první kontakty navázány v roce 2019, kdy její zástupci vyjádřili zájem o spolupráci, a to nejen na dodávkách úpravárenských technologií ke konkrétním řešeným projektům, ale i v rámci přenosu našeho know-how,“ komentuje Dr. Petr Kvapil.

Nabyté zkušenosti a dosažené výsledky projektu umožní Photon Water nabídnout řešení v dalších oblastech Peru a ostatních latinskoamerických zemích, kde vzhledem k vulkanické činnosti či negativním dopadům těžby nerostů značná část obyvatelstva konzumuje vodu silně kontaminovanou nebezpečnými solemi, borem a kovy, jako jsou arsen, olovo a rtuť. Nízká kvalita pitné vody představuje totiž naléhavý problém pro celý tento region.

 xperu1101-jpg-pagespeed-ic-mythxlzlxx.jfif (170 KB)

Obrázek č. 1: Kampus univerzity Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann v Tacně

 

xperu1102-jpg-pagespeed-ic-wt8mu08xhh.jfif (136 KB)

Obrázek č. 2: Předání jednotky úpravy vody pracovníkům univerzity v Tacně

 

xperu1103-jpg-pagespeed-ic-crvdysrvnl.jfif (67 KB)

Obrázek č. 3: Úpravna pitné vody v areálu Laboratorio de la Minería, ambiente de Servicios Auxiliares: Dante Morales (vlevo), profesor univerzity Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, vedoucí projektů čištění vod s členkou týmu Photon Energy Perú S.A.C.

 

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy Group
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com