Photon Water Technology pomáhá s dodávkami kvalitní pitné vody v Peru

Photon Water Technology s.r.o. (dále jen „společnost“ nebo „Photon Water“), dceřiná společnost solární skupiny Photon Energy N.V., uskutečnila v letošním roce již třetí misi do Peruánské republiky za účelem realizace projektu úpraven vody v rámci B2B programu České rozvojové agentury. Společnost s cílem zajistit obcím v regionu Tacna dlouhodobě spolehlivou dodávku zdravotně nezávadné vody během mise nainstalovala své řešení na různých veřejných místech a také informovala širší veřejnost o důležitosti kvalitní pitné vody.

„Do roku 2020 plánujeme úspěšně instalovat až deset malých úpraven vody na veřejných místech a zaškolit personál zabezpečující jejich provoz a údržbu,“ přibližuje svá očekávání ohledně dalšího průběhu projektu Dr. Petr Kvapil, ředitel Photon Water.

Společnost nainstalovala celkem pět úpraven vody na náměstích a ve školách obcí Candarave, Ilabaya a Chipe. Všechny tři vesnice se dlouhodobě potýkají s nízkou kvalitou pitné vody, o čemž vypovídá přítomnost různých polutantů, jako např. karcinogenního arsenu, který byl zjištěn až v sedmdesátkrát vyšší koncentraci než připouští standardy peruánské legislativy a Světové zdravotnické organizace (WHO).

„V důsledku sopečné činnosti a hornické aktivity se v Peru nachází rozsáhlé zásoby pitné vody kontaminované borem a rovněž karcinogeny, jako je arsen, které mohou při dlouhodobé konzumaci vést k závažným onemocněním,“ vysvětluje původ nebezpečných polutantů a jejich vliv na zdraví člověka Dr. Kvapil.

Kromě samotných instalací zorganizovala Photon Water informačně-vzdělávací kampaň pro obyvatele regionu. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí obyvatel o důležitosti kvalitní vody, možnostech technologického řešení problému, environmentálních aspektech situace a v neposlední řadě o vlivu konzumace neupravené kontaminované vody na zdraví člověka.

„Jsme moc rádi, že naše škola může být součástí tohoto projektu. Naše vesnice se dlouhodobě potýká se sníženou kvalitou pitné vody, která je tak důležitá pro lidské zdraví. Díky Photon Water Technology budou mít naši žáci nejen přístup k čisté, zdravotně nezávadné vodě, ale také k informacím, které je nutí kriticky přemýšlet o důležitosti kvalitní pitné vody obecně,“ sdílí své nadšení z úpravny od Photon Water ředitelka základní školy ve vesnici Chipe.

Implementační fáze projektu navázala na úspěšné obhájení studie proveditelnosti projektu a obdržení 50% dotace od České rozvojové agentury Ministerstva zahraničních věcí v Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Obrázek č. 1: Obyvatelé obce Candarave stojí frontu na čistou vodu.

Obrázek č. 2: Mireya Raynelle Figueroa Parodi (druhá zprava), ředitelka školy, ve které proběhla instalace úpravny vody s členy týmu Photon Water, (zleva) Vojtěchem Stejskalem, Nadit Paredes a Eduardem García.

Obrázek č. 3: Úpravna pitné vody od Photon Water, která byla nainstalována na veřejných místech ve vesnicích Candarave, Ilabaya a Chipe, vyprodukuje denně až 190 l zdravotně nezávadné vody.

Stáhnout zprávu (pdf).

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout