Photon Water podpořila rozvoj vodního hospodářství v Latinské Americe

  • Photon Water Technology s.r.o. dokončila v listopadu 2021 řešení projektu „Vstup na trh čištění odpadních vod v Peru“ spolufinancovaného z dotačního programu České rozvojové agentury.
  • Společnost v rámci projektu zpracovala obchodní plán pro dodávky specializovaných technologií pro čištění komunálních odpadních vod vyrobených v ČR a EU. Unikátnost čistírenských technologií spočívá v jejich šetrnosti k životnímu prostředí a v použití solárních zdrojů energie.
  • Cílem projektu je podpořit rozvoj podnikatelského sektoru v oblasti vodního hospodářství v Peru, přenos českého know-how bude mít dopad na technologický rozvoj v cílové zemi.

Praha/Liberec – 29. listopadu 2021 – Photon Water Technology s. r. o. (dále jen „Photon Water“ neboli „společnost“), dceřiná společnost solární skupiny Photon Energy N.V., dokončila v listopadu 2021 přípravu obchodního plánu pro vstup na peruánský a potenciálně latinskoamerický trh čištění odpadních vod. Projekt ve fázi přípravy podnikatelských aktivit byl podpořen ze zahraniční rozvojové spolupráce ČR v rámci B2B programu České rozvojové agentury Partnerství se soukromým sektorem.

„Příprava podnikatelského plánu se ukázala jako logické pokračování obchodních aktivit, které Photon Water realizovala v Peru v letech 2017-2020,“ uvádí Dr. Petr Kvapil, ředitel Photon Water, a dodává: „V oblasti čištění vod jsme se doposud zaměřovali na úpravny pitných vod pro malé a střední obce. Peru i další země Latinské Ameriky se však potýkají i s nedostatkem systémů kanalizací a čistíren odpadních vod.“ V Peru žije 9 milionů lidí bez kanalizace, k tomu přispívají i extrémní klimatické jevy, jako jsou například intenzivní deště, záplavy a sesuvy půdy.

Primárním cílem projektu, který je zaměřen do oblasti technologických řešení a dodávek zařízení pro čištění komunálních odpadních vod, je podpořit rozvoj podnikatelského sektoru v oblasti vodního hospodářství v Peru, a to obchodní spoluprací a technickou a technologickou podporou místních firem, které se touto problematikou zabývají. Aktivní spolupráce s místními firmami v rámci řešení projektu by následně měla vést ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti v oblasti čistírenských technologií a přinést místním obyvatelům nové pracovní příležitosti.

Projekt byl v roce 2021 řešen s finanční podporou České rozvojové agentury, dotace činila celkem 350 tis. Kč (13,6 tis. EUR) z celkového rozpočtu projektu ve výši 700 tis. Kč (27,2 tis. EUR), přičemž společnost Photon Water Technology s.r.o. financovala zbývající polovinu potřebných prostředků z vlastních zdrojů.

Společnost zpracovala udržitelný obchodní model pro dodávky specializovaných technologií pro čištění komunálních odpadních vod vyrobených v ČR a EU. Unikátnost vybraných technologií spočívá v jejich šetrnosti k životnímu prostředí, v porovnání s tradičními čistírenskými postupy jsou méně energeticky náročné (až 50% úspora energie), potřebují až o 80 % méně prostoru a produkují až o 50 % méně kalů. Napojení technologií na solární zdroj energie umožní jejich použití i v odlehlých a nepřístupných oblastech Latinské Ameriky.

Chybějící technologické a environmentální povědomí obyvatel a chybějící technologická infrastruktura představují v současnosti hlavní překážku rozvoji nových technologií v Latinské Americe. „Přenos českého know-how má dopad zejména na technologický rozvoj v cílových zemích. Řešením projektu se zvýší environmentální povědomí místních obyvatel, v případě realizačního projektu se bude jednat o přímé pozitivní dopady do životního prostředí a zlepšení kvality života a zdravotního stavu místních obyvatel,“ komentuje Dr. Kvapil přínosy řešeného projektu.

Dosažené výsledky a informace získané během přípravy obchodního plánu budou vzhledem k vývoji ekonomiky vlivem dopadů pandemie Covid-19 a aktuální politické orientace Peru zúročeny i na dalších trzích Latinské Ameriky, jako jsou Ekvádor, Chile, Kolumbie a Brazílie.

 

pwt-wydrex-diagram-en-web.jpg (84 KB)

 Čistírny odpadních vod – unikátní zónový reaktor (zdroj WYDREX s.r.o.)

 

wydrex-packaged-polypropylene-treatment-plant-2-web.jpg (131 KB)

Modulová polypropylenová čistírna pro 50–300 ekvivalentních obyvatel (ilustrační obrázek, zdroj WYDREX s.r.o.)

 

O společnosti Photon Water Technology – photonwater.com

Photon Water Technology je dceřinou společností mezinárodního poskytovatele solárních řešení Photon Energy N.V. zaměřující se na vývoj a poskytování systémů čištění, sanace a úpravy vody pro celosvětovou realizaci. Uznávaný tým odborníků společnosti Photon Water Technology uplatňuje své rozsáhlé zkušenosti a nejmodernější technologie při zavádění řešení čištění a úpravy vody jak pro obce, tak i pro komerční a průmyslové odběratele. Společnost sídlí v Liberci, který se stává jedním z předních světových center výzkumu nanotechnologií.

O České rozvojové agentuře – czechaid.cz

Česká rozvojová agentura je organizační složkou státu, která je zřízena Ministerstvem zahraničních věcí ČR a plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím hlavním cílem je snížení chudoby, zlepšení kvality života a podpora udržitelného rozvoje ve světě. Má na starosti především přípravu, financování a monitoring rozvojových projektů a zajišťuje také podporu projektů během jejich realizace. Ve vztahu k soukromému sektoru je hlavním cílem identifikace a podpora udržitelných projektů v rozvojových zemích s rozvojovým dopadem (práce, vzdělání, příjmy, daně apod.). Hospodaří s ročním rozpočtem téměř 500 mil. Kč a realizuje rozvojové projekty v 6 prioritních partnerských zemích.

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Související odkazy

Případová studie: Voda pro Latinskou Ameriku

Řešení pro úpravu vody