Liberecká Photon Water se podílí na sanaci půdy kontaminované lindanem

  • Dceřiná společnost mezinárodní skupiny Photon Energy se účastní projektu LIFEPOPWAT, financovaného EU, s cílem zavést jedinečnou technologii Wetland+ do oblastí silně znečištěných lindanem.
  • V rámci projektu se společnost podílí na plném zavedení technologie Wetland+ v Hájku v České republice a je zapojena do návrhu pilotní technologie v lokalitě Jaworzno v Polsku.
  • Současně s projektem LIFEPOPWAT je Photon Water také součástí dalšího projektu, financovaného také EU, který mapuje přítomnost a likvidaci HCH a lindanu v celé EU.

Amsterdam, 20. července 2020 – Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále 'skupina') oznamuje, že Photon Water Technology s.r.o ('Photon Water' nebo 'společnost'), dceřiná společnost skupiny, která se věnuje vývoji a distribuci systémů na úpravu vody, zahájila projekční práce pro umístění unikátní technologie Wetland+ v lokalitě Jaworzno v Polsku v rámci mezinárodního konsorcia k realizaci projektu financovaného EU Inovativní technologie pro čištění pesticidy kontaminovaných vod pomocí mokřadů (LIFEPOPWAT).

Očekává se, že technologie založená na intenzivním výzkumu sníží hladiny HCH ve vodních tocích v blízkosti lokality. Lindan, druh HCH, byl v EU široce používán jako pesticid a lék na vši a svrab až do roku 2004, kdy byla zakázána jeho produkce a používání. Tato perzistentní organická znečišťující látka nicméně stále představuje pro obyvatele postižených oblastí vážné zdravotní riziko.

Polskou část konsorcia zastupuje Hlavní těžební ústav (pl. Główny Instytut Górnictwa) a město Jaworzno. Mezi účastníky konsorcia patří kromě Photon Water také Technická univerzita v Liberci (CZ), univerzita v Aarhusu (DK), SERPOL (FR) a česká státní společnost DIAMO (CZ). Projekt byl zahájen 1. ledna 2020 a jeho ukončení je naplánováno na 31. prosince 2023.

Současně s projektem LIFEPOPWAT je Photon Water také součástí dalšího projektu konsorcia, financovaného EU, který mapuje a zkvalitňuje znalosti o výskytu a likvidaci HCH a lindanu v EU. Společnost Photon Water je subdodavatelem společnosti Tauw BV, která projekt vede, a spolupracuje při inventarizaci oblastí kontaminovaných HCH v České republice a pomáhá jednomu z majitelů lokality kontaminované HCH při její správě.

„Účast Photon Water na těchto dvou projektech potvrzuje schopnosti našeho týmu napříč různými oblastmi, které zahrnují úpravu vody, vodní hospodářství i sanaci podzemních vod a půdy. Lindan je bohužel jednou z mnoha látek, které znečišťují životní prostředí a ohrožují naše zdraví. Prostřednictvím aktivit společnosti Photon Water jsme odhodlání přispět k řešení obrovského úkolu odstranit tyto rozsáhlé škody celosvětově,“ řekl generální ředitel Photon Energy Georg Hotar.

Photon Water, podnikající podle obchodním modelu skupiny Photon Energy, vyvíjí a dodává systémy pro čištění, sanaci a úpravu vody, jakými jsou ultrazvuková eliminace řas a membránové technologie. Dále společnost vyvíjí a poskytuje řešení pro kontaminovaná území podzemních vod a sanaci půdy, která jsou vhodná pro nejrůznější využití a cílí na hlavní enviromentální problémy v celosvětovém měřítku.

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com