Photon Water

Grantové a výzkumné projekty

Neustálý výzkum a vývoj je neoddělitelnou součástí naší vize budoucnosti, kde je čistá voda dostupná všem.

Inovace je jednou z našich hlavních hodnot

Spolupracujeme s předními akademickými institucemi a účastníme se vládních výzkumných programů s cílem vyvinout špičková řešení pro úpravu a čistění vody a vodní hospodářství.

LIFEPOPWAT

LIFEPOPWAT je evropský projekt zaměřený na čištění vod kontaminovaných pesticidy pomocí inovativní technologie využívající uměle vybudované mokřady.

lpw-logo.jpg (892 KB)

 life-logo.jpg (156 KB)

 

Smyslem projektu LIFEPOPWAT je zmírnit rizika znečištění vody hexachlorcyklohexanem (HCH) ze starých skládek pesticidů pomocí technologie Wetland+ a následně toto řešení replikovat ve stejně zasažených místech v Evropě i mimo ni. Projekt nabídne srovnání účinnosti, snadnosti použití a udržitelnosti této technologie s konvenčními postupy.

Projekt je realizován díky příspěvku z programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie na podporu projektů v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu a Ministerstva životního prostředí České republiky.

 

Základní údaje

 

Evidenční číslo: LIFE18 ENV/CZ/000374

 

Trvání projektu

 

1. ledna 2020 – 31. prosince 2023

 

Odkazy a zdroje

 

Informace o projektu

EiCLaR

Enhanced In Bioremediation for Contaminated Land Remediation (EiCLaR) je konsorcium složené ze států EU a Číny, které si dalo za cíl vyvinout inovativní vědeckotechnické postupy pro bioremediaci in-situ.

eiclar-landscape.jpg (241 KB) 800px-flag-yellow-high.jpg (21 KB)

 

Tyto inovace budou aplikovány v průmyslových procesech pro rychlé a nákladově efektivní odstranění řady životní prostředí znečišťujících látek, jako jsou chlorovaná rozpouštědla, těžké kovy a pesticidy. Díky tomu bude možné rozšířit rozsah použití bioremediačních postupů na průmyslové areály a vody, které obsahují složité vysoce koncentrované směsi znečišťujících látek.

Projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody 965945.

 

Základní údaje

 

Číslo projektu: 965945

Výzva k předkládání návrhů: H2020-NMBP-BIO-CN-2020

Koordinátor projektu: Ecole Centrale de Lyon, Francie

 

Trvání projektu

 

1. ledna 2021 – 31. prosince 2024

 

Odkazy a zdroje

 

Webové stránky projektu

 

Smart systém pro srážení živin (fosforu) v povrchových vodách

Regionální inovační program - Technologické vouchery.

Předmětem řešení projektu je ověření možnosti navržení, osazení, testování a optimalizace smart systému dávkování činidel pro srážení fosforu v povrchových vodách v praxi a v reálných podmínkách. Projekt je cílený na problematiku odstraňování fosforu z povrchových vod, která je jedním z kritických předpokladů snížení eutrofizace a omezení růstu nežádoucích sinic a řas ve vodních nádržích. Dávkování činidel musí být z hlediska účinnosti a bezpečnosti provázáno na aktuální průtoky upravované vody, zároveň musí včasně reagovat na změny výsledného pH a turbidity. Jen tak lze docílit optimální dávky činidel a zároveň nepřesahovat koncentrační úrovně pro zajištění bezpečnosti ovlivňovaných vodních ekosystémů. Systém bude možné ovládat i vzdáleně, předpokládá se nejen možnost plně sledovat proces dávkování činidel, ale i bezprostředně reagovat na základě přijímaných notifikací a upozornění s bezpečnostními pojistkami a možností vzdáleně upravit parametry dávkování či pozastavit provoz systému srážení. Smart systém tak bude splňovat požadavky na ekonomické, ekologické i bezpečnostní zajištění provozu.

Projekt je podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.

 

Základní údaje

 

Číslo projektu: OLP/3429/2021

Celkové náklady projektu: 290 000,- Kč

Dotace: 200 000,- Kč

 

Trvání projektu

 

1.7.2021 - 31.5.2022

PFAS_Tech

 program-trend-cz.png (14 KB)

 

Cílem projektu je vývoj a ověření technologií umožňujících eliminaci kontaminace PFAS z životního prostředí. Je zaměřen na úpravu pitných vod a in situ sanaci horninového prostředí-podzemních vod.

 

Základní údaje

 

Číslo projektu: FW06010686

Název projektu: Eliminace PFAS v životním prostředí – vývoj inovativních in-situ sanačních metod a pokročilých technologií pro vodárenské aplikace – „PFAS_Tech“

Veřejná soutěž: 6. veřejná soutěž programu TREND

Hlavní příjemce: Photon Water Technology s. r. o. (PWT)

Další účastník: Technická univerzita v Liberci (TUL)

 

Trvání projektu

1. ledna 2023 – 31. prosince 2026

 

Odkazy a zdroje

TAČR

Napište nám

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply.