Photon Water

Grantové a výzkumné projekty

Neustálý výzkum a vývoj je neoddělitelnou součástí naší vize budoucnosti, kde je čistá voda dostupná všem.

Inovace je jednou z našich hlavních hodnot

Spolupracujeme s předními akademickými institucemi a účastníme se vládních výzkumných programů s cílem vyvinout špičková řešení pro úpravu a čistění vody a vodní hospodářství.

LIFEPOPWAT

LIFEPOPWAT je evropský projekt zaměřený na čištění vod kontaminovaných pesticidy pomocí inovativní technologie využívající uměle vybudované mokřady.

lpw-logo.jpg (892 KB)

 life-logo.jpg (156 KB)

 

Smyslem projektu LIFEPOPWAT je zmírnit rizika znečištění vody hexachlorcyklohexanem (HCH) ze starých skládek pesticidů pomocí technologie Wetland+ a následně toto řešení replikovat ve stejně zasažených místech v Evropě i mimo ni. Projekt nabídne srovnání účinnosti, snadnosti použití a udržitelnosti této technologie s konvenčními postupy.

Projekt je realizován díky příspěvku z programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie na podporu projektů v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu a Ministerstva životního prostředí České republiky.

 

Základní údaje

 

Evidenční číslo: LIFE18 ENV/CZ/000374

 

Trvání projektu

 

1. ledna 2020 – 31. prosince 2023

 

Odkazy a zdroje

 

Informace o projektu

EiCLaR

Enhanced In Bioremediation for Contaminated Land Remediation (EiCLaR) je konsorcium složené ze států EU a Číny, které si dalo za cíl vyvinout inovativní vědeckotechnické postupy pro bioremediaci in-situ.

eiclar-landscape.jpg (241 KB) 800px-flag-yellow-high.jpg (21 KB)

 

Tyto inovace budou aplikovány v průmyslových procesech pro rychlé a nákladově efektivní odstranění řady životní prostředí znečišťujících látek, jako jsou chlorovaná rozpouštědla, těžké kovy a pesticidy. Díky tomu bude možné rozšířit rozsah použití bioremediačních postupů na průmyslové areály a vody, které obsahují složité vysoce koncentrované směsi znečišťujících látek.

Projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody 965945.

 

Základní údaje

 

Číslo projektu: 965945

Výzva k předkládání návrhů: H2020-NMBP-BIO-CN-2020

Koordinátor projektu: Ecole Centrale de Lyon, Francie

 

Trvání projektu

 

1. ledna 2021 – 31. prosince 2024

 

Odkazy a zdroje

 

Webové stránky projektu

 

Vstup na trh čištění odpadních vod v Peru

 Cílem tohoto projektu, podpořeného dotací České rozvojové agentury, je rozšíření řešení pro čištění komunálních odpadních vod v Peru.

 

crpomoc-horiz-r.jpg (107 KB) cra-cz.png (15 KB)

 

V rámci úvodní “přípravné” fáze projektu Photon Water vypracuje podnikatelský plán pro vstup na peruánský a potenciálně latinskoamerický trh čištění odpadních vod. Dlouhodobým cílem je podpořit pokračující rozvoj tohoto odvětví v Peru, úzká spolupráce s místními partnery a sdílení našich zkušeností a posílení bilaterálních vztahů mezi Peru a Českou republikou.

 

Základní údaje

 

Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura

Číslo rozhodnutí o přidělení dotace: 280508/2021-ČRA

Celkové náklady projektu: CZK 863,150

 

Trvání projektu

 

 1. ledna 2021 – 15. listopadu 2021

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout