PHOTON ENERGY PŘÍPADOVÁ STUDIE

Solární řešení pro mezinárodní letiště

Lokalita:

Brno, Česká republika

Klíčové údaje:

Instalovaný výkon:

21.2 MWp

Redukce emisí CO₂:

Až 22,997 t ročně

Produkce:

Až 18.764 MWh ročně

Technologie:

Moduly:

Tianwei TW225(28)P to TW235

Solární střídače:

Solaron 500E

Další technologie:

Řidící systém SCADA

Popis projektu:

V roce 2010 byla společnost Photon Energy vybrána, aby realizovala druhou fázi výstavby a následné připojení velké solární elektrárny v prostoru mezinárodního letiště Brno v České republice.

Umístění elektrárny vedle hlavní přistávací dráhy představovalo řadu neobvyklých překážek. Jelikož všechny práce probíhaly přímo na letišti v oblasti s vysokou úrovní zabezpečení, bylo třeba dodržet velice přísná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Práce při výstavbě fotovoltaické elektrárny a její následný provoz navíc nesměly jakýmkoliv způsobem narušit provoz letiště.

První fáze výstavby byla dokončena před zapojením Photon Energy do tohoto projektu, a tak bylo nezbytné přizpůsobit již instalované součásti elektrárny. Naši technici například museli vyměnit všechny stávající trafostanice. Důvodem bylo sjednocení rozdílů ve výkonu elektrárny vzniklých implementací účinnější technologie.

Naše řešení:

V říjnu 2010, za pouhé tři měsíce, byla druhá fáze projektu solární elektrárny na Letišti Brno úspěšně uvedena do provozu.

Po celou dobu výstavby jsme úzce spolupracovali s Úřadem pro civilní letectví České republiky, abychom během výstavby zabezpečili bezpečný a nepřerušovaný provoz letiště. Pečlivým plánováním a výpočty jsme zajistili správnou orientaci solárních panelů tak, aby neoslňovaly přibližující se letadla. 

Celkově Photon Energy během druhé fáze instalovala a uvedla do provozu 30 centrálních střídačů. Naše spolupráce s Letištěm Brno pokračovala i po ukončení druhé fáze prostřednictvím dodávek komponentů – solární modulů a střídačů - pro třetí a závěrečnou fázi projektu.

Shrnutí projektu:

  • Optimalizace nevyužitého brownfieldového pozemku
  • Zajištění vysokého výkupního tarifu elektřiny díky rychlé realizaci projektu
  • Úspěšná spolupráce a koordinace s Úřadem pro civilní letectví České republiky
  • Jeden z první projektů v celé Evrope, kde byly použity fotovoltaické střídače Solaron 500 od amerického výrobce Advanced Energy

Odkazy a zdroje:

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout