PHOTON ENERGY PŘÍPADOVÁ STUDIE

Hybridní systém pro památku světového dědictví UNESCO

Partner:

Správa Ostrova lorda Howa

Lokalita:

Ostrov lorda Howa, Austrálie

Klíčové údaje:

Solární kapacita:

1,3 MWp

Skladovací kapacita:

3,7 MWh

Jedinečné řešení pro snížení závislosti Ostrova lorda Howa na naftě o 67 %

Shrnutí projektu:

  • Výstavba na Ostrově lorda Howa, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Ostrov leží v Tasmanově moři 700 km severovýchodně od Sydney. Systém se skládá z 3 240 fotovoltaických modulů s celkovou kapacitou 1,3 MWp, bateriového úložiště Tesla s obsahem 3,7 MWh a integrovaného řídicího systému SCADA.
  • Pozemní fotovoltaický systém s bateriovým úložištěm energie je integrován do místní mikrosítě s dieselovými generátory, které dříve představovaly hlavní zdroj energie pro obyvatele ostrova.
  • Systém byl speciálně navržen pro malé a odlehlé lokality, jako je tento ostrov. Očekává se, že pokryje více než dvě třetiny spotřeby elektřiny ostrova, což výrazně sníží jeho závislost na fosilních palivech.

Popis projektu:

Správa Ostrova lorda Howa hledala alternativní zdroj, který by ostrovu mohl poskytnout udržitelnou a spolehlivou energii a zároveň snížil náklady ostrova vydávané na energii, jeho závislost na naftě a celkové emise. Ostrov lorda Howa je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO jako oblast významná pro životní prostředí, eliminace dopadů celého projektu na přírodu byla proto velmi důležitým faktorem.

Lokalita je velmi vzdálená a obtížně přístupná, což pro realizaci znamenalo další výzvu v podobě složitých geotechnických podmínek. Sofistikovaná logistika s propracovaným plánem dodávek byla nedílnou součástí celého inovativního řešení projektu.

Vzhledem k jedinému zdroji energie na ostrově byla důležitá integrace se stávajícími dieselovými generátory. Ta vyžadovala koordinaci s místním týmem pro výrobu energie, která byla zásadní pro instalaci a uvedení elektrárny na výrobu energie z obnovitelných zdrojů do provozu tak, aby mohla ostrovu zajistit nepřetržité dodávky energie.

Tento projekt přinesl spoustu výzev v podobě složité logistiky či nepříznivého počasí a vyžadoval velkou míru přizpůsobení a řešení problémů v důsledku komplikací vyplývajících z pandemie COVID-19.

Naše řešení:

Navrhli jsme, nainstalovali a uvedli do provozu systém s výrobní kapacitou 1,2 MWp a bateriovým úložištěm Tesla s obsahem 3,2 MWh, které bylo integrováno do stávajícího dieselového systému a ostrovní energetické retikulace.

Cílem projektu bylo snížit spotřebu nafty na ostrově nejméně o 67 %. Realizace vyžadovala odborné znalosti řídícího systému SCADA, elektrotechniky, výroby energie, stavebního inženýrství a projektového řízení. Veškeré práce musely být navíc vykonány s ohledem na citlivé životní prostředí.

Ve Photon Energy v rámci svých pojektů zohledňujeme pravidla hodnotového managementu, který zahrnuje zpětnou vazbu a vstupy od klientů i našich projektových týmů, abychom mohli dodat nejefektivnější řešení v oblasti nákladů. Tento proces byl zahrnut také v projektu Ostrova lorda Howa a vedl k podstatnému snížení nákladů a vylepšení systému. Ostrovu přinesl výhodu v podobě zvětšení elektrárny o 8 % a v případě baterií mohlo dojít ke zvýšení kapacity o 14 %, bez jakýchkoliv dalších nákladů.

Díky nepřetržité komunikaci s klientem, zkušenému projektovému řízení a kvalitnímu inženýrskému návrhu jsme dokončili pojekt v dubnu 2021. Peter Adams, generální ředitel představenstva Ostrova lorda Howa, označil úspěšné dodání projektu za "fantastický výsledek pro obyvatele i návštěvníky".

Navrhli jsme, nainstalovali a uvedli do provozu systém s výrobní kapacitou 1,3 MWp a bateriovým úložištěm Tesla s obsahem 3,7 MWh, které bylo integrováno do stávajícího dieselového systému a ostrovní energetické retikulace.

Cílem projektu bylo snížit spotřebu nafty na ostrově nejméně o 67 %. Realizace vyžadovala odborné znalosti řídícího systému SCADA, elektrotechniky, výroby energie, stavebního inženýrství a projektového řízení. Veškeré práce musely být navíc vykonány s ohledem na citlivé životní prostředí.

Ve Photon Energy v rámci svých pojektů zohledňujeme pravidla hodnotového managementu, který zahrnuje zpětnou vazbu a vstupy od klientů i našich projektových týmů, abychom mohli dodat nejefektivnější řešení v oblasti nákladů. Tento proces byl zahrnut také v projektu Ostrova lorda Howa a vedl k podstatnému snížení nákladů a vylepšení systému. Ostrovu přinesl výhodu v podobě zvětšení elektrárny o 8 % a v případě baterií mohlo dojít ke zvýšení kapacity o 14 %, bez jakýchkoliv dalších nákladů.

Díky nepřetržité komunikaci s klientem, zkušenému projektovému řízení a kvalitnímu inženýrskému návrhu jsme dokončili pojekt v dubnu 2021. Peter Adams, generální ředitel představenstva Ostrova lorda Howa, označil úspěšné dodání projektu za "fantastický výsledek pro obyvatele i návštěvníky".

Odkazy a zdroje:

Souhrn projektu LHIB

Shrnutí projektu ARENA

Mediální pokrytí: Sydney Morning Herald

 

Fotografie

Zdroj: Správa Ostrova lorda Howa

Fotograf: Jack C Shick

Napište nám

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply.