Společnost Photon Energy uvedla na maďarském trhu do provozu dalších 14,1 MWp solárních elektráren

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“ nebo „společnost“)oznamuje, že její maďarská dceřiná společnost Photon EnergySolutions HU Kft., která se specializuje na výstavbu solárníchelektráren „na klíč“ (projekční, inženýrské a dodavatelské činnostiv oblasti výstavby FV elektráren), dokončila a připojilak distribuční elektrické síti dvě fotovoltaické elektrárnys celkovou kapacitou 2,8 MWp poblíž maďarské obcePüspökladány. Společnost v této lokalitě nyní vlastní a provozujedeset elektráren s celkovým instalovaným výkonem 14,1 MWp.

Dvě nové elektrárny se rozkládají na ploše 3,6 ha a jsoupřipojeny k síti E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Očekává se, žespolečně vyrobí přibližně 4,1 GWh čisté elektřiny ročně.

Tyto nejnovější elektrárny rozšiřují stávající instalovanouzákladnu skupiny v Maďarsku na 49,1 MWp a její globální portfoliovlastních elektráren na 74,7 MWp.

„Jsme nadšeni, že jsme v Püspökladány dokončili azprovoznili se značným předstihem poslední dvě z desetielektráren našeho největšího projektu v našem maďarskémportfoliu. Jedná se o další důležitý milník pro celý tým PhotonEnergy. Díky těmto projektům jsme globálně v oblasti EPCslužeb překročili hranici 100 MWp a rozšířili instalovanou základnumaďarských elektráren v našem vlastním porfoliu na 49,1 MWp,čímž jsme se přiblížili k cíli 75 MWp do konce roku 2021,“uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy.

Skupina bude provozovat dvě nové elektrárny prostřednictvím dvouplně vlastněných projektových společností, z nichž každá vlastnílicenci METÁR. Tyto licence opravňují každou elektrárnu k výkupnímutarifu de facto (ve formě prodeje elektřiny na spotovém trhu senergií a smlouvy o rozdílu) ve výši 33 360 maďarských forintů zaMWh (přibližně 93 eur za MWh). Obě elektrárny mají nárok namaximální schválenou a podporovanou produkci přibližně 29 955 MWhna licenci po dobu 15 let a 5 měsíců. Očekává se, že celkové ročnípříjmy všech deseti elektráren v lokalitě Püspökladány budou 1,9milionu eur.

Model oceňování vlastního portfolia skupiny v souladu s IAS 16naznačuje, že ve výkazu konsolidovaného výsledku skupiny za čtvrtéčtvrtletí roku 2020 bude v souvislosti s uvedením všechdeseti elektráren do provozu zaznamenána druhá složka úplnéhovýsledku hospodaření (OCI) ve výši přibližně 4,0 millionů eur.

Stáhnout tiskovou zprávu v pdf.

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

CZ By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Rozumím