Photon Energy Operations loni expandovala o 62 MWp

Photon Energy Operations loni získala nové zákazníky na údržbuelektráren a komponent či monitoring v 5 zemích v celkovém rozsahu62 MWp. Hlavním motorem růstu byl úspěch produktu „InverterCardio“, který se zaměřuje na komplexní servis a údržbu centrálníchstřídačů.

Photon Energy Operations v roce 2014 rozšířila své portfolio ovíce než 60 MWp a expandovala se službou „Inverter Cardio“ do 5nových zemí po celé Evropě. Do komplexní správy převzala PhotonEnergy Operations několik stávajících FVE v České Republice a vNěmecku o celkové kapacitě okolo 10 MWp.

Divize „Inverter Cardio“, která se specializuje na údržbucentrálních střídačů, své portfolio v loňském roce rozšířila o 52MWp a expandovala z dvou zemí v roce 2013 do 7 zemí ke konci roku2014. „V Belgii, například, servisujeme veškeré instalovanéstřídače značky Satcon“, říká manažer divize ŠtěpánBudil. 

Důležitost kvalitního individuálního servisu centrálníchstřídačů pro danou lokalitu, typ technologie a specifický modelstřídače včetně jeho náhradních dílů, se podle Budila zvyšuje sestářím FVE a jejích komponent. Řada výrobců a servisních partnerůdnes podle něj není schopná garantovat rozumnou reakční dobu,profesionální a zodpovědný zákaznický přístup a finančnípodmínky.

V rámci služby Inverter Cardio také Photon Energy Operationsvyvinula revoluční službu „prediktivní údržby“, jež je založena naschopnosti předvídat komponenty centrálních střídačů, které budenutné v dohledné době nahradit. „Na základě zkušeností s těmitostřídači, velikostí servisovaného portfolia a obdobných instalací vdané lokalitě, jsme schopni investorům doporučit, které náhradnídíly je třeba držet skladem nebo v místě FVE pro minimalizaci dobyvýpadku elektrárny, případně tyto komponenty preventivně vyměnit“,říká technický manažer pro centrální střídače Pavel Laurinec.

Photon Energy Operations ale podle Laurince klade důraz navyvíjející se preventivní údržbu a opravu vadných dílů, jakořídících desek centrálních střídačů Satcon. „Když máme možnost aschopnost díly opravit za  nižší náklady pro investora, taknevidím důvod pro zbytečnou a drahou výměnu“, potvrzuje manažerdivize Štěpán Budil.

Kromě portfolia zákazníků rozšířila Photon Energy Operations isvou nabídku služeb.  „Nabízíme nově i audity kvalityprotipožární ochrany FVE ve spolupráci s partnerem PYROS s.r.o.“,popisuje ředitel Photon Energy Operations v České republiceMiroslav Calda.

„Instalované systémy vycházejí často z určitýchstandardizovaných řešení, která v individuálních případechnefungují.  Vyhodnocujeme proto rizikovost prostředí,ekonomické dopady a další směrodatné parametry a na jejich základěnavrhujeme doplnění stávajícího řešení tak, aby zaručilodostatečnou ochranu konkrétní FVE“, dodává Miroslav Calda.

„V nadcházejících letech se chceme více věnovat rozvoji našichkompetencí a služeb v servisu centrálních i decentrálních střídačů.Vedle servisu střídačů Satcon tak brzy nabídneme i servis dalšíchznaček," doplňuje ředitel Photon Energy Operations.