Photon Energy a starosta města Leeton slavnostně zahájili výstavbu solárních elektráren o výkonu 14 MWp v Leetonu

Společnost Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“) a radaměsta Leeton dne 22. října 2020 slavnostně zahájily výstavbu dvouFV elektráren s celkovou kapacitou 14 MWp v Leetonu v Novém JižnímWalesu.

Photon Energy bude vlastníkem a provozovatelem dvou elektrárenLeeton Solar Farm Pty Ltd a Fivebough Solar Farm Pty Ltd. Každáelektrárna má kapacitu připojení k síti 4,9 MW (AC) a instalovanývýkon 7 MWp (DC).

Elektrárny budou umístěny v blízkosti Fivebough Road naokraji Leetonu, v srdci zavlažovací oblasti Murrumbidgee. Tentoregion je jedním z nejúrodnějších v Austrálii a je známýpěstováním citrusových plodů, rýže, bavlny a vína. Je to takéoblast s významnou spotřebou energie, která byla tradičnědodávána z velkých uhelných elektráren vzdálených stovkykilometrů.

Očekává se, že fáze výstavby projektu vytvoří až 50 pracovníchmíst, většina z nich bude obsazena místními obyvateli.Společnost Photon Energy bude využívat dodávek a služeb místníchpodniků.

Elektrárny o rozloze více než 37 hektarů budou dodávat energiido sítě provozovatele distribuční soustavy, státní společnostiEssential Energy. Očekává se, že dohromady vyprodukují přibližně27,8 GWh čisté energie ročně.

Jedná se o dva největší projekty, které budou součástíglobálního portfolia společnosti Photon Energy a zároveň jejímprvním projektem dodávajícím konkurenceschopnou čistou energii naaustralský energetický trh. Po dokončení, plánovaném na konecčtvrtého čtvrtletí roku 2020, bude mít globální portfoliofotovoltaických elektráren vlastněných Photon Energy kapacitu 88,7MWp.

Photon Energy Engineering Australia Pty Ltd bude v obouprojektech zajištovat výstavbu solární elektrárny „na klíč“(projekční, inženýrskou a dodavatelskou činnost). Po připojení ksíti bude Photon Energy Operations Australia Pty Ltd dlouhodobězajišťovat provoz, údržbu i monitorovací služby.

„Radu města Leeton těší, že odstartoval tento dlouho očekávanýprojekt obnovitelné energie, který přinese až padesát pracovníchmíst během fáze výstavby a dlouhodobě dvě až tři pracovní místa,“uvedl Paul Maytom, starosta města Leeton.

„Děkujeme radě města Leeton za jejich podporu při realizacitěchto projektů a jsme hrdí na to, že v Austrálii rozšiřujemeobjem vyrobené solární energie, která je spolehlivá, čistá akonkurenceschopná a zásobuje region se značnými energetickýminároky. Budeme působit přímo na Národním energetickém trhu(National Energy Market). Díky technologii jednoosé polohovacíkonstrukce a budoucího rozšíření o bateriové úložiště budemeschopni optimalizovat výrobu energie, a tak plně využítpříležitostí trhu,“ řekl Michael Gartner, technický ředitel skupinya provozní ředitel společnosti Photon Energy Australia.

„Ve společnosti Photon Energy nám velmi záleží na obyvatelích ajejich životním prostředí. Zavlažovací oblast Murrumbidgee mávysoké energetické nároky a jsme proto velmi hrdí na to, ževýstavbou solární elektrárny Leeton pomůžeme této oblasti a jejímobyvatelům snížit závislost na energii dodávané z velkých uhelnýchelektráren vzdálených stovky kilometrů,“ dodal Georg Hotar,generální ředitel Photon Energy.

leeton-soil-turning-221020-10.jpg (57 KB) 

photo-1.png (112 KB) 

Stáhnout tiskovou zprávu v pdf.

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

CZ By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Rozumím