Výroční zpráva Photon Energy Group 2020: společnost uzavřela rok se zlepšeným EBITDA a rozšířeným portfoliem vlastních elektráren

  • Společnost dosáhla robustních výsledků s vylepšeným EBITDA na 8,440 milionu eur (+ 6,3 %) navzdory výzvám spojeným s pandemií COVID-19, nezaznamenala její dopad na výrobu elektřiny, stejně jako na další obchodní aktivity jako je výstavba, provoz a údržba fotovoltaických elektráren, což byly aktivity zásadní pro růst společnosti v roce 2020.
  • Společnost rozšířila portfolio vlastních elektráren na 74,7 MWp (+ 23,0 MWp) a nadále se zaměřuje na svůj strategický cíl vyvinout, navrhnout a postavit nové projekty pro své portfolio v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. V oblasti technologie úpravy vody společnost také očekává značný potenciál pro expanzi.
  • Výroční zpráva také poukazuje na první zprávu o udržitelnosti společnosti (Sustainability Report), která formálně vyjadřuje závazek společnosti poskytovat udržitelné výsledky. 

Amsterdam – 19. dubna 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“), globální společnost se sídlem v Amsterdamu poskytující integrovaná a inovativní řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě dnes zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2020. Zpráva obsahuje auditovanou konsolidovanou účetní závěrku připravenou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a také názor nezávislého auditora.

„Pro mnoho lidí byl rok 2020 náročným rokem, přesto mě nepřestává inspirovat, jak jsme se dokázali přizpůsobit těmto nevídaným podmínkám,“ řekl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group. „Chtěl bych poděkovat našim zaměstnancům, investorům a partnerům –⁠ od místních subdodavatelů až po distributory elektřiny – kteří s námi spolupracovali na zajištění dodávek čisté energie a vody našim zákazníkům po celém světě. Globální pandemie nás nezpomalila a věřím, že naše úspěchy v roce 2020 svědčí o naší schopnosti prosperovat navzdory nepředvídatelným okolnostem. Na rok 2021 i následující se dívám s maximální důvěrou v náš další růst.“

Výroční zpráva za rok 2020

Navzdory výzvám spojeným s pandemií COVID-19 dosáhla Photon Energy Group silných výsledků a nezaznamenala v podstatě žádný dopad pandemie na výrobu elektřiny, ani na své obchodní aktivity výstavby (EPC, tj. inženýrská činnost, nákup a konstrukce) a provozu a údržby (O&M), které byly klíčové pro růst skupiny Photon Energy v roce 2020.

V průběhu roku společnost vyprodukovala rekordních 70,0 GWh čisté energie, což představuje úsporu přibližně 29 799 tun uhlíkových emisí, postavila fotovoltaické elektrárny s celkovou kapacitou 23,0 MWp v Maďarsku, a tak rozšířila portfolio vlastních elektráren na 74,7 MWp. O&M divize společnosti, zabývající se provozem a údržbou FVE také v loňském roce dosáhla významného pokroku a stará se o solární aktiva s celkovou kapacitou více než 300 MWp.

Rok 2020 byl v Austrálii stěžejním rokem, pokračovala expanze, nový development, včetně prvních dvou velkých (tzv. utility-scale) elektráren společnosti s celkovou kapacitou 14,6 MWp, jsou ve fázi uvedení do provozu. Jedná se o dva největší projekty, které budou přidány do portfolia vlastních elektráren společnosti a první obchodní projekty společnosti dodávající konkurenceschopnou energii na australský energetický trh. Společnost také dokončila výstavbu hybridního solárního systému o výkonu 1,2 MWp a bateriového úložiště s kapacitou 3,2 MWh na ostrově Lord Howe, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Předpokládá se, že systém bude generovat a ukládat dostatek energie k pokrytí více než dvou třetin energetické potřeby ostrova, a zajistí stabilnější a ekologičtější dodávky elektřiny.

V oblasti developmentu projektů se společnosti, navzdory obtížnějším podmínkám vstupu na trh z důvodu omezení cestování, podařilo navýšit development fotovoltaických projektů v Maďarsku, Rumunsku a Polsku na celkovou kapacitu přes 200 MWp. Výsledkem je, že má společnost možnost v roce 2021 postavit v těchto zemích několik nových elektráren.

Společnost rovněž pokračovala v náročných a transformujících se odvětvích obnovitelných zdrojů, o čemž svědčí její nedávno uzavřené strategické investice. Po počáteční investici v dubnu 2020 společnost právě oznámila další investici do partnera RayGen, melbournské technologické společnosti, která se specializuje na vysoce účinnou koncentrovanou fotovoltaickou výrobu energie s tepelnou absorpcí a akumulací. V prosinci 2020 se společnost rovněž zúčastnila druhého kola financování vlastního kapitálu pro polskou společnost Lerta, která vyvíjí technologie a služby virtuální elektrárny.

Photon Water, obchodní linie společnosti, poskytující řešení pro čistou vodu učinila na australském trhu významný pokrok se zkušebním projektem na čištění oblastí kontaminovaných chemickými látkami PFAS pro australské ministerstvo obrany. Tento projekt je navržen tak, aby umožnil odstranění PFAS in situ z podzemních vod bez nutnosti čerpat a povrchově upravovat vodu, použitím nanoremediace, pro níž společnost očekává celosvětový patent. Photon Water navíc dosáhla velkého pokroku díky technologii ultrazvuku při úpravě a zlepšování kvality vody v přírodě i v průmyslových oblastech.

Rok 2020 byl pro společnost zásadním rokem z hlediska její přítomnosti na kapitálových trzích. Akcie společnosti Photon Energy N.V. byly úspěšně převedeny z alternativních trhů na hlavní (regulované) trhy varšavské a pražské burzy cenných papírů, proběhla i kotace na frankfurtské burze cenných papírů. Cílem těchto převodů bylo rozšíření investorské základny společnosti po celé Evropě a stimulace obchodní likvidity.

Finanční ukazatele

Společnost uzavřela rok 2020 s celkovými výnosy ve výši 28,258 milionů eur, což představuje meziroční pokles o 6,3 %. I přes nižší výnosy z prodeje technologií (meziročně - 27,8 %), což je oblast, v níž byly podmínky kvůli koronavirové pandemii náročné, došlo k výraznému nárůstu výnosů z prodeje elektřiny o 17,6 %. Společnosti se také podařilo zvýšit EBITDA na 8,440 milionů eur (meziročně + 6,3 %) díky příznivějšímu mixu výnosů a zlepšení hrubé marže u všech činností. V průběhu roku společnost rozšiřovala své kapacity, zejména díky rostoucímu počtu zaměstnanců, což je zásadní pro rozvoj stávajících obchodních linií i nových aktivit.

Zvýšené finanční náklady spojené s rozvojem fotovoltaických elektráren vedly ke ztrátě EBIT ve výši 0,142 milionu eur ve srovnání se ziskem 5,382 milionů eur v roce 2019. Obchodní model společnosti zahrnuje významné bankovní financování na úrovni projektu, kde poměr dluhu/vlastního kapitálu dosahuje až 80/20. Bezregresní financování je v souladu s životním cyklem elektráren a je dlouhodobé s dobou platnosti až 15 let. Ve fotovoltaickém průmyslu lze očekávat vyšší míru zadlužení.

Po připojení nových fotovoltaických elektráren v Maďarsku činil celkový úplný zisk společnosti v roce 2020 2,084 milionů eur ve srovnání s 8,064 miliony eur v roce 2019. Upravený poměr vlastního kapitálu zůstal na úrovni 29,0 %.

Výhled do roku 2021

V roce 2021 se společnost bude i nadále soustředit na svůj strategický cíl vyvíjet, navrhovat a budovat nové projekty pro portfolio vlastních elektráren se zaměřením na Austrálii, Maďarsko, Polsko a Rumunsko, kde dosáhla dynamického růstu. V Austrálii společnost právě oznámila výměnu projektových práv se svým partnerem pro development, společností Canadian Solar. Výsledkem je, že společnost bude pokračovat ve vývoji solární farmy Maryvale o výkonu 160 MWp se zvýšeným 65% podílem na projektu, zatímco další vývoj solární farmy Gunning Solar a Suntop2 Solar Farm bude řešit společnost Canadian Solar. Společnost také vidí významný potenciál pro expanzi v oblasti technologie úpravy vody, vodního hospodářství a sanace kontaminované půdy.

Zprávy o udržitelnosti

V roce 2020 položila společnost základy strategického řízení a kontroly, které jsou plně zaměřeny na udržitelnost. Nedávno vydala svoji první zprávu o udržitelnosti, která formálně vyjadřuje závazek společnosti poskytovat udržitelné výsledky. Zpráva tvoří nedílnou součást závazku společnosti integrovat odpovědné postupy v oblasti životního prostředí, správy a řízení společnosti (ESG) a poskytnout jasné informace o udržitelně integrovaných postupech a udržitelném myšlení.

Stáhnout výroční zprávu za rok 2020

O společnosti

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou 420 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě. 

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com