Společnost Photon Energy obdržela schválení prospektu pro kótování na regulovaných trzích burzy ve Varšavě a v Praze

  • Schválení prospektu Nizozemským úřadem pro finanční trhy (AFM) umožní společnosti převést kótování jejích akcií z alternativního trhu NewConnect ve Varšavě a neregulovaného trhu Free Market v Praze na regulované trhy burz cenných papírů ve Varšavě a v Praze.

  • Převod na regulované trhy se očekává počátkem ledna 2021, není spojen s vydáním akcií a má stimulovat obchodní likviditu, diverzifikovat investorskou základnu a prostřednictvím změn ve správě a řízení společnosti zlepšit důvěru akcionářů.

  • V rámci přípravy na vstup na burzu společnost jmenovala dozorčí radu a výbor pro audit v souladu s osvědčenými postupy regulovaných trhů.

Amsterdam – 15. prosince 2020 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“) oznamuje, že dne 14. prosince 2020 schválil Nizozemský úřad pro finanční trhy (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM) prospekt společnosti, připravený v souvislosti s přijetím ke kótování a obchodování se všemi akciemi společnosti na regulovaných trzích burz ve Varšavě a v Praze (dále jen „prospekt“), což umožňuje změnu trhů, na nichž jsou akcie v současné době kótovány (tj. NewConnect v Polsku a Free Market v České republice).

Společnost má v úmyslu bez zbytečného odkladu požádat o přijetí akcií na výše uvedené regulované trhy a očekává uvedení svých akcií na regulované trhy počátkem ledna 2021. Kótování nebude zahrnovat žádné vydání nových akcií. Všechny akcie budou obchodovány pod současným symbolem burzy PEN a kódem ISIN NL0010391108.

„Schválení prospektu společností AFM, po kterém bude brzy následovat první vstup na hlavní trhy burz ve Varšavě a v Praze, je důležitým milníkem, probíhající ve stejné době, jako náš vstup na polský solární trh. Přechod na regulované trhy pomůže stimulovat likviditu a diverzifikovat naši investorskou základnu tím, že institucionálním investorům poskytne příležitost investovat do našich akcií. Rovněž s větší pravděpodobností získáme pozornost drobných investorů. Aktivní a pravidelná komunikace s kapitálovým trhem pro nás zůstává prioritou, zatímco naše nedávné změny ve správě a řízení společnosti mají poskytnout dostatečnou důvěru našim menšinovým akcionářům,“ komentuje Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy.

Dne 4. prosince jmenovala společnost Photon Energy nezávislou dozorčí radu a výbor pro audit na čtyřleté funkční období v souladu s osvědčenými postupy společností kótovaných na regulovaných trzích.

„Polsko je pro nás, vzhledem k očekávánému nadprůměrnému růstu, jedním z největších strategických trhů v Evropě. Význam fotovoltaiky zde stále narůstá, zatímco podíl obnovitelných zdrojů energie na celém energetickém mixu je stále relativně nízký. Přechod na hlavní trh je pro nás zásadní pro lepší přístup ke kapitálu a poskytuje platformu pro investory při přechodu na obnovitelnou energii. Máme v tomto odvětví dvanáct let zkušeností a jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v dynamickém růstu jak naší společnosti, tak celého sektoru obnovitelných zdrojů,“ dodal Georg Hotar.

Prospekt je k dispozici ke stažení zde 

O SPOLEČNOSTI

Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila více než 90 MWp fotovoltaických elektráren v Evropě a v Austrálii. Dceřiná společnost Photon Energy Operations poskytuje provoz, servis a monitoring FVE pro více než 300 MWp, z toho přes 130 MWp v České republice. Kromě toho Photon Energy spravuje vlastní portfolio elektráren o výkonu 74,7 MWp ve čtyřech zemích na dvou kontinentech. Photon Energy byla založena v roce 2008 v Praze. Dnešní sídlo společnosti je Amsterdam, další kanceláře jsou v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Polsku, Švýcarsku a Austrálii. Akcie Photon Energy N.V. jsou kótované na pražské burze a na trhu NewConnect varšavské burzy. Více informací naleznete na www.photonenergy.com.

PRÁVNÍ POZNÁMKA

Toto oznámení nepředstavuje prospekt ani ekvivalentní dokument k prospektu. Nic v tomto oznámení nepředstavuje ani netvoří součást a nemělo by být vykládáno jako nabídka k prodeji nebo výzva k jakékoli nabídce na nákup nebo upisování či jiné nabytí jakýchkoli cenných papírů společnosti nebo jakéhokoli člena její skupiny (dále jen „Skupina“) a neměla by ani ona, ani její část tvořit základ jakékoli smlouvy na nákup nebo upisování jakýchkoli cenných papírů společnosti nebo kteréhokoli člena její skupiny, ani by se na ně nemělo spoléhat, ani jakákoli jeho část tvořit základ nebo se na ně může spoléhat v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo závazkem v jakékoli jurisdikci, včetně Spojených států, kde taková nabídka nebo prodej nejsou povoleny. Akcie společnosti nebyly zaregistrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („americký zákon o cenných papírech“), a nesmí být ve Spojených státech nabízeny ani prodávány, pokud neexistuje registrace podle amerického zákona o cenných papírech nebo příslušná výjimka z registrace amerického zákona o cenných papírech.

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kyslý
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
Tel. +48 665 885 390
E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

CZ By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Rozumím