Společnost Photon Energy N.V. oznamuje finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2021

  • Neauditované konsolidované tržby ve výši 9,855 milionu EUR (meziroční nárůst o 11,0 %) díky růstu příjmů o 16,1 % z prodeje čisté elektřiny ve 2. čtvrtletí 2021
  • Rozšíření portfolia projektů na 386 MWp v Maďarsku, Polsku a Rumunsku, klíčových evropských trzích společnosti a zahájení přípravy na výstavbu dvou projektů v Maďarsku naplánovaných na tento rok
  • Společnost posílila svůj vlastní kapitál umístěním 5 milionů svých vlastních akcií za 7,7 milionu EUR a získala ocenění „velmi dobré“ od agentury imug | rating za své úsilí v rozvoji ESG iniciativ 

Amsterdam/Praha – 11. srpna 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) dnes oznámila neauditované finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2021, přičemž celkové tržby dosáhly 9 855 milionů EUR, což je meziroční nárůst o 11 %. Tento mimořádný růst byl kompenzován nižší ziskovostí meziročně v důsledku pokračujícího rozšiřování kapacit a zpoždění, ke kterému došlo v souvislosti s připojením do sítě dvou velkých solárních farem společnosti v australském městě Leeton.

Hlavní události prvního čtvrtletí roku 2021

Ve druhém čtvrtletí roku 2021 se společnost nadále soustředila na rozvoj podnikání na trzích, na kterých působí. I přes pozdější uvedení do provozu vlastních elektráren o výkonu 14,6 MWp v australském městě Leeton, odrážejí výsledky za druhé čtvrtletí závazek společnosti realizovat svůj obchodní model k vytváření hodnot. 

Společnost dosáhla významného kroku k financování své nedávno oznámené strategie rozvoje se zaměřením na rozšíření základny výroby čisté elektřiny a budování opakujících se příjmových toků z plně integrovaného obchodního modelu umístěním 5 milionů vlastních akcií za 7,7 milionu EUR.

„S novým kapitálem, který byl nedávno získán umístěním našich akcií, společnost posílila svůj kapitál, což umožňuje urychlit růst našeho podnikání,“ komentoval Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group. „Společnost je v dobré kondici, abychom splnili naše strategické cíle, a těšíme se na další rozšiřování portfolia našich vlastních elektráren.“

Společnost se ve druhém kvartálu také významně zaměřila na udržitelnost a podle agentury imug | rating získala hodnocení „velmi dobré“ za její ESG aktivity, což potvrzuje strategii společnosti, která považuje za klíčové udržitelnost při tvorbě hodnot a odpovědný závazek společnosti dodávat udržitelné výsledky.

Finanční ukazatele

Přestože společnost vykázala výrazný nárůst svých konsolidovaných tržeb, tyto byly kompenzovány meziroční nižší ziskovostí v důsledku rozšiřování kapacit a zpoždění, ke které došlo v souvislosti s připojením do sítě dvou velkých solárních farem společnosti v australském městě Leeton. 

Společnost uzavřela druhé čtvrtletí roku 2021 s celkovými příjmy ve výši 9,855 milionu EUR (meziroční nárůst o 11,0 %) díky nárůstu příjmů o 16,1 % z prodeje elektřiny vyrobené vlastním portfoliem elektráren, zatímco ostatní toky příjmů zůstaly ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku beze změny (meziroční nárůst o 0,6 %).

V průběhu čtvrtletí společnost pokračovala v rozšiřování kapacit, zejména rostoucím počtem zaměstnanců, což ve druhém čtvrtletí 2021 vedlo k EBITDA ve výši 3,898 milionu EUR (meziročně o 6,1 %). Tato investice je zásadní pro rozvoj stávajících obchodních linií i nových aktivit. Pouze v roce 2021 společnost rozšířila své portfolio projektů na 386 MWp v Maďarsku, Polsku a Rumunsku (od prosince 2020 bylo přidáno přibližně 187 MWp) a zahájila přípravy na výstavbu dvou dalších projektů v Maďarsku naplánovaných na tento rok.

Úrokové náklady se ve 2. čtvrtletí 2021 zvýšily o 31,0 % na 1,638 milionu EUR v důsledku refinancování posledních přírůstků společnosti do maďarského portfolia, dvou australských projektů a dodatečného umístění eurového dluhopisu ve druhé polovině roku 2020. Tyto náklady byly částečně kompenzovány kladným přeceněním derivátů.

V důsledku toho zůstal čistý zisk v červených číslech s čistou ztrátou 0,869 milionu EUR ve 2. čtvrtletí 2021 ve srovnání se ztrátou 0,969 milionu EUR před rokem. Meziroční celkový souhrnný zisk dosáhl 2,297 milionu EUR ve srovnání se zápornými -3,142 miliony EUR před rokem.

Poměr vlastního kapitálu se zvýšil na uspokojivou úroveň 32,0 %, navíc byl posílen prodejem stávajících vlastních akcií za 7,7 milionu EUR, čímž se finanční situace společnosti stala stabilní a umožňující plnit strategické cíle.

Stáhnout zprávu 2. čtvrtletí

Výsledky Q2 2021

Společnost představí své výsledky za první čtvrtletí prostřednictvím online prezentace ve čtvrtek 12. srpna v 11:00 SEČ. Součástí prezentace bude prostor pro dotazy. Účastníci mohou své dotazy zadat prostřednictvím chatu během prezentace nebo je zaslat předem na adresu ir@photonenergy.com.

Odkaz na online prezentaci

O společnosti

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 110 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 89,3 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 546 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě. 

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com