Společnost Photon Energy Group oznamuje finanční výhled na rok 2022

  • Skupina Photon Energy očekává v roce 2022 růst ve všech svých provozních segmentech a představuje výhled konsolidovaných tržeb a EBITDA na rok 2022.
  • Skupina očekává, že v roce 2022 meziročně navýší konsolidované tržby na 65,0 milionu eur (78,8 % meziročně), což povede ke zvýšení EBITDA na 18,0 milionu (+87,8 % meziročně).
  • Růst společnosti lze přičíst řadě faktorů, včetně rozšiřujícího se portfolia vlastních elektráren, přechodu většiny maďarských elektráren na obchodní model profitující z vysokých cen elektřiny, zájmu o její fotovoltaická řešení pro korporátní zákazníky a odběratele, úspěchu v oblasti EPC činností (inženýring a výstavba) a obchodu s fotovoltaickými technologiemi.

Amsterdam - 20. dubna 2022 - Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „Společnost“) oznamuje, že v roce 2022 očekává další růst ve všech svých provozních segmentech a nabízí výhled konsolidovaných tržeb a EBITDA na rok 2022.

Kromě nejnovějších elektráren v portfoliu společnosti (dvě velké fotovoltaické elektrárny v Austrálii s celkovým výkonem 14,6 MWp a elektrárna s výkonem 1,4 MWp v Maďarsku), které fungují na komerční bázi bez jakékoli státní podpory, přešla v dubnu 2022 dočasně na stejný obchodní model většina maďarských elektráren skupiny. V důsledku toho budou příjmy z prodeje elektřiny vyrobené rostoucím portfoliem skupiny těžit z celosvětově vysokých cen elektřiny.

Nárůst se očekává i u dalších zdrojů příjmů skupiny, a to díky solidním výnosům z EPC činností (inženýring a výstavba FVE) i značnému zájmu o fotovoltaické instalace na straně odběratele pro korporátní zákazníky. Velmi dynamický růst společnost v roce 2022 očekává také u divize obchodu s fotovoltaickými komponenty, která se zabývá distribucí modulů, střídačů a baterií.

V souladu se svou strategií společnost plánuje i nadále aktivně investovat do nových fotovoltaických elektráren na základě vlastních připravovaných projektů, které v současné době dosahují celkového výkonu 746 MWp.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a využití pákového efektu, projevujícímu se ve všech jejích obchodních liniích, společnost očekává, že konsolidované tržby v roce 2022 vzrostou na 65,0 milionu eur z 36,4 milionu eur v roce 2021, což představuje meziroční nárůst o 78,8 %, což povede ke zvýšení EBITDA na 18,0 milionu eur z 9,6 milionu eur v roce 2021 (+87,8 % meziročně).

O společnosti Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 90,5 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 790 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 310 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com