Skupina Photon Energy zveřejňuje výroční zprávu za rok 2021 a zprávu o udržitelnosti

 • Skupina Photon Energy vykázala rekordní tržby ve výši 36,359 milionu EUR (meziročně +28,7 %) a EBITDA ve výši 9,584 milionu EUR (meziročně +13,6 %) a posílila svou hotovostní pozici na 32,506 milionu EUR pro financování budoucího růstu.
 • Součástí Zprávy o udržitelnosti je první zpráva o zeleném financování společnosti, která investorům, držitelům dluhopisů a dalším zainteresovaným stranám umožňuje sledovat vývoj aktiv a projektů financovaných zelenými dluhopisy v eurech na období 2021/2027.
 • Od dnešního dne jsou obě zprávy k dispozici na internetových stránkách skupiny Photon Energy Group.

Amsterdam 12. dubna 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dale jen „Photon Energy Group“ nebo „Společnost“) dnes zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2021 a zprávu o udržitelnosti za rok 2021. Výroční zpráva obsahuje nejdůležitější a nejpodstatnější informace o podnikání, strategii a řízení Společnosti, jakož i její auditovanou účetní závěrku sestavenou v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Součástí Zprávy o udržitelnosti je první zpráva o zeleném financování společnosti, která umožňuje investorům, držitelům dluhopisů a dalším zainteresovaným stranám sledovat vývoj aktiv a projektů financovaných zelenými dluhopisy společnosti v eurech na období 2021/2027.

Hlavní body výroční zprávy společnosti za rok 2021:

 • Společnost dosáhla v roce 2021 rekordních tržeb ve výši 36,359 milionů eur (meziročně +28,7 %), zatímco EBITDA vzrostla na 9,584 milionů EUR (meziročně +13,6 %).
 • Společnost vydala první zelené dluhopisy v hodnotě 55 milionů eur, které přilákaly mnoho stávajících investorů a nové soukromé a institucionální investory, včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).
 • Likvidita společnosti se na konci roku 2021 zvýšila na 32,506 milionu eur oproti 9,893 milionu eur na konci roku 2020, což společnosti umožňuje plnit její strategické cíle.
 • Společnost vykázala 103,3 GWh vyrobené elektřiny oproti 70,0 GWh v roce 2020, čímž poprvé překročila hranici 100 GWh. To představuje snížení vyprodukovaných emisí CO2 v roce 2021 o 43,864 tun.
 • Společnost uvedla do provozu dvě elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 14,6 MWp v australském Leetonu, a další elektrárny o výkonu 1,4 MWp v maďarské Tolně. Tyto nové elektrárny prodávají čistou energii za tržní ceny, aniž by potřebovaly státní podporu.
 • Společnost více než zdvojnásobila objem připravovaných fotovoltaických projektů na stávajících trrzích, klíčových pro její růst, tedy v Maďarsku, Polsku a Rumunsku, a to na celkovou kapacitu 490 MWp.
 • Společnost získala 1 200 hektarů půdy v Jižní Austrálii pro realizaci dosud největšího projektu skladování energie na světě, pokud nepočítáme přečerpávací vodní elektrárny. Projekt bude využívat unikátní solární technologii společnosti RayGen, s plánovaným instalovaným výkonem 300 MW a kapacitou skladování energie 3,6 GWh.
 • Společnost dodala hybridní solární system s bateriovým úložištěm pro ostrov lorda Howa, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a nachází se v Tasmánském moři. Elektrárna o výkonu 1,3 MWp, připojená k bateriovému systému skladování energie Tesla Powerpack o kapacitě 3,7 MWh, snížila spotřebu nafty na ostrově o 67 %.

Hlavní body zprávy o udržitelnosti společnosti za rok 2021:

 • Společnost vydala svou první zprávu o zeleném financování, která umožňuje investorům, držitelům dluhopisů a dalším zainteresovaným stranám sledovat vývoj aktiv a projektů financovaných z našich zelených dluhopisů EUR 2021/2027.
 • Společnost začala sledovat svou uhlíkovou stopu v rozsahu emisí vyprodukovaných v rámci Scope 1 a 2 (v souladu s postupem GHG protokolu).
 • Byly zahájena realizace pilotních projektů v oblasti biodiverzity v Austrálii a v České republice.
 • Společnost zavedla další opatření ke zmírnění rizik souvisejících s dodavatelským řetězcem, provedla audit postupů při nakládání s odpady ve svých kancelářích a zavedla systém pro nahlašování protiprávního a neetického jednání dostupný pro zaměstnance, dodavatele všechny partnery společnosti a zúčastněné strany.

Zprávy ke stažení

Objednávka tištěných kopií

Tištěné kopie obou zpráv si můžete objednat na adrese ir@photonenergy.com.

O společnosti Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 90,5 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 790 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 310 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com