Skupina Photon Energy rozšiřuje portfolio vlastních elektráren na 92 MWp

  • Společnost dokončila a připojila k síti fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1,4 MWp v maďarském městě Tolna. Jedná se o druhou elektrárnu společnosti v Tolně; první byla uvedena do provozu v prosinci 2021 a je první velkou fotovoltaickou elektrárnou společnosti, která je provozována na komerční bázi, bez státních dotací.
  • Celosvětově nyní společnost vlastní a provozuje 88 elektráren s celkovým výkonem 91,9 MWp, včetně více než 60 MWp provozovaných na komerční bázi.
  • Celková roční produkce elektrárny má činit přibližně 2,1 GWh, což odpovídá předpokládanému výnosu ve výši 11 milionů korun na základě současných forwardových cen elektřiny pro základní zatížení (base load) v Maďarsku v příštích 12 měsících.

Amsterdam 6. května 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group", "skupina" nebo "společnost") oznámila, že Photon Energy Solutions HU Kft. - maďarská dceřiná společnost skupiny, která se zabývá inženýrskými, dodavatelskými a stavebními službami (EPC), dokončila a připojila k rozvodné síti svou druhou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1,4 MWp u obce Tolna v Maďarsku.

Tento nejnovější přírůstek rozšiřuje maďarské portfolio vlastních elektráren společnosti na celkem 63 s celkovou kapacitou 51,8 MWp. Celosvětově nyní společnost vlastní a provozuje 88 elektráren s celkovou kapacitou 91,9 MWp, včetně více než 60 MWp provozovaných na komerční bázi, kdy je elektřina prodávána za tržní ceny bez státních dotací.

Nová elektrárna se rozkládá na ploše 2,8 hektaru a využívá bifaciální (oboustranné) fotovoltaické moduly umístěné na jednoosých solárních trackerech. Elektrárna je připojena k síti společnosti E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a má ročně vyrábět přibližně 2,1 GWh čisté elektřiny. To odpovídá očekávaným výnosům ve výši 11 milionů korun na základě aktuálních forwardových cen elektřiny základního zatížení (base load) v Maďarsku v příštích 12 měsících.

Elektřina bude prodávána za tržní ceny na vnitrostátním trhu s elektřinou. To znamená, že společnost neuzavřela žádné dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny (PPA). PPA však mohou hrát roli v budoucí strategii řízení výnosů elektrárny spolu s dalšími možnostmi zajištění.

Celková investice do vývoje a výstavby elektrárny činila 24,6 milionu korun a byla financována z výnosů ze zelených EUR dluhopisů 2021/2027 Photon Energy Group s úrokovou sazbou 6,50 % umístěných v objemu 55 milionů eur.

„Jsme velmi rádi, že jako nezávislý producent elektřiny můžeme do našeho maďarského portfolia zařadit další elektrárnu, která bude fungovat bez státní podpory. Projekt byl realizován v souladu s naší novou tržní strategií, jejímž cílem je vývoj a výstavba fotovoltaických elektráren, které budou konkurenceschopné na energetickém trhu. Tento přístup souvisí se současným vývojem na trhu i výhledem evropských cen energií. Ekonomiku našeho evropského obchodního portfolia podtrhuje hodnota dynamicky rostoucího objemu připravovaných projektů v celém regionu střední a východní Evropy,” uvedl Georg Hotar, generální ředitel skupiny Photon Energy Group

Společnost připravila projekt plně ve vlastní režii a zajistila také inženýrské, dodavatelské a stavební služby prostřednictvím své dceřiné společnosti Photon Energy Solutions HU Kft. Photon Energy Operations HU Kft. bude pro elektrárnu zajišťovat dlouhodobý monitoring, provoz a údržbu.

photon-energy-pvplant-tolna-2.jpg (504 KB)

Fotovoltaická elektrárna Photon Energy Group o výkonu 1,4 MWp v maďarském městě Tolna bude ročně vyrábět přibližně 2,1 GWh čisté elektřiny.

 

O společnosti Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 740 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 310 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com