Photon Energy zamýšlí přechod na hlavní trhy burz cenných papírů ve Varšavě a v Praze a kotaci na frankfurtské burze

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále 'Photon Energy' nebo 'společnost') dnes oznámila záměr přesunout kótování svých akcií z trhu New Connect organizovaného Vařsavskou burzou cenných papírů (dále jen 'varšavská burza') a z trhu FreeMarket organizovaného Burzou cenných papírů Praha (dále jen 'pražská burza') na hlavní trhy výše uvedených burz. Společnost má v úmyslu nechat celý upsaný základní kapitál přijmout k obchodování na obou hlavních trzích.

Podmínkou přijetí akcií k obchodování je schválení příslušných usnesení valnou hromadou společnosti, která tak povolí přechod na hlavní trhy burz ve Varšavě a v Praze. Pokud valná hromada vysloví souhlas s kotací akcií společnosti na hlavních trzích obou burz, připraví společnost za tímto účelem prospekt, který bude zveřejněn po schválení příslušným orgánem dozoru.

Akcie Photon Energy budou následně uvedeny také na kotačním lístku (Quotation Board) frankfurtské burzy cenných papírů s cílem umožnit investorům eurozóny získat akcie společnosti bez měnového rizika.

Přechod společnosti na hlavní trhy výše uvedených burz nebude zahrnovat žádnou nabídku nových nebo stávajících akcií. Akcie společnosti se na obou hlavních trzích budou obchodovat nadále pod symbolem PEN.

„Naše kotace akcií na trhu New Connect and Free Market nám dobře posloužila v přístupu na kapitálové trhy za účelem rozvoje našeho integrovaného obchodního modelu a rozšíření portfolia našich vlastních fotovoltaik ve vhodnou dobu na evropském i australském trhu. Vzhledem k solidnímu růstu našeho podnikání, a to jak finančně, tak operativně, jsme přesvědčeni, že v kontextu dynamického růstu polského fotovoltaického sektoru a jeho rostoucí důležitosti v rámci našich strategických plánu je pro nás kotace na hlavním trhu nejvhodnější platformou pro náš další růst. Jsme přesvědčeni, že s přechodem na hlavní trhy burz ve Varšavě a v Praze a také s uvedením našich akcií na kotační lístek frankfurtské burzy zlepšíme profil naši společnosti a dále rozšíříme investorskou základnu,“ řekl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy.

V souvislosti s přesunem kotování akcí Photon Energy nezískává žádné finanční prostředky ani nevydává žádné nové akcie. Společnost již zajistila financování pro nadcházející roky. V roce 2019 společnost zajistila bankovní financování na 15 let ve výši 28,3 milionu eur pro 46 projektů v Maďarsku s celkovou kapacitou 31,5 MWp. V témž roce společnost Photon Energy také úspěšně navýšila svůj pětiletý dluhopis v eurech s úrokovou sazbou 7,75 % na 37,5 milionu eur.

„To je důkazem transparentnosti společnosti, naší aktivní komunikace s investory a dlouhodobě vynikajících výsledků v oblasti servisu našich čtvrtletních dluhopisových kupónů od roku 2013. Věříme v důležitost přístupu ke kapitálu prostřednictvím veřejných trhů, a proto jsme i nadále pevně odhodláni komunikovat s našimi investory otevřeně a proaktivně,“ komentoval Clemens Wohlmuth, finanční ředitel společnosti Photon Energy.

 

Právní poznámka

Toto oznámení nepředstavuje prospekt ani ekvivalentního prospektu. Nic v tomto oznámení nepředstavuje ani netvoří součást a nemělo by být vykládáno jako nabídka k prodeji nebo výzva k jakékoli nabídce na nákup nebo upisování  či jiné nabytí jakýchkoli cenných papírů společnosti nebo jakéhokoli člena její skupiny (Dále jen „Skupina“) a neměla by ani ona, ani její část tvořit základ jakékoli smlouvy na nákup nebo upisování jakýchkoli cenných papírů společnosti nebo kteréhokoli člena její skupiny, ani by se na ně nemělo spoléhat, ani jakákoli jeho část tvořit základ nebo se na ně může spoléhat v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo závazkem v jakékoli jurisdikci, včetně Spojených států, kde taková nabídka nebo prodej nejsou povoleny. Akcie společnosti nebyly zaregistrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („americký zákon o cenných papírech“), a nesmí být ve Spojených státech nabízeny ani prodávány, pokud neexistuje registrace podle amerického zákona o cenných papírech nebo příslušná výjimka z registrace amerického zákona o cenných papírech.

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com