Photon Energy vykázala nejsilnější čtvrtletí ve své historii a potvrdila výhled na rok 2022

  • Ve 3. čtvrtletí roku 2022 dosáhla Photon Energy tržeb ve výši 862 miliony korun (meziročně +247,2 %), EBITDA ve výši 309 milionů korun (meziročně +186,7 %) a čistého zisku ve výši 146 milionů korun (oproti čisté ztrátě ve výši -34 milionů korun).
  • Za prvních devět měsíců dosáhla společnost tržeb ve výši 1,65 miliardy korun (+175,3 % meziročně), EBITDA ve výši 557 milionů korun (+167,2 % meziročně) a čistého zisku 159 milionů korun (oproti čisté ztrátě 132 milionů korun).
  • Vedení společnosti potvrzuje svůj výhled na rok 2022, který počítá s konsolidovanými tržbami ve výši 2,07 miliardy korun a s EBITDA ve výši 584 milionů korun.

Amsterdam/Praha 10. listopadu 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „skupina" nebo „společnost") dnes zveřejnila neauditované finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2022, které skončilo 30. září 2022, a vykázala tržby ve výši 862 miliony korun (meziročně +247,2 %) a EBITDA ve výši 309 milionů korun (+186,7 %).

Klíčové události 3. čtvrtletí 2022

Výsledky za třetí čtvrtletí byly zatím nejsilnější v celé historii společnosti a prokázaly její odhodlání urychlit svůj růst napříč segmenty a trhy.

Portfolio vlastních elektráren společnosti o výkonu 91,9 MWp vyrobilo ve třetím čtvrtletí 37,0 GWh čisté elektřiny, o 6,6 % více než ve stejném období loňského roku, což se promítlo do tržeb z prodeje elektřiny ve výši 377 milionů korun (meziroční nárůst o 136,1 %). Od začátku roku společnost vyrobila 103,0 GWh čisté elektřiny ve srovnání s 82,3 GWh před rokem (meziroční nárůst o 25,2 %), což odpovídá výrobě za celý rok 2021. Za prvních devět měsíců roku 2022 již společnost dosáhla tržeb z prodeje elektřiny ve výši 765 milionů korun ve srovnání s 472 miliony korun za celý rok 2021 (nárůst o 61,9 % ve srovnání s celoročními tržbami za elektřinu za rok 2021).

Kromě výnosů z výroby elektřiny se na dalších příjmech společnosti podílel především růst obchodní linie zabývající se obchodováním s fotovoltaickými komponenty, jako jsou moduly, střídače a baterie, díky čemuž celkové příjmy za čtvrtletí dosáhly 862 miliony korun (nárůst o 247,2 %) a od počátku roku se zvýšily na 1,65 miliardy korun (+175,3 %).

V oblasti developmentu projektů fotovoltaických (FV) elektráren bylo třetí čtvrtletí velmi rušné vzhledem k probíhající výstavbě prvních sedmi elektráren společnosti v Rumunsku. Výstavba prvního projektu na tomto trhu, kde má společnost v současné době ve výstavbě celkem 28,3 MWp, se nyní blíží do závěrečné fáze. Proces uvádění těchto sedmi elektráren do provozu by měl být zahájen přibližně v polovině listopadu 2022 a dokončen v následujících měsících. Společnost v současné době realizuje na svých klíčových trzích ve střední a východní Evropě a v Austrálii fotovoltaické projekty o celkovém výkonu 899 MWp.    

„Děkujeme celému týmu za vynaložené úsilí při úspěšném zvládání výzev a nároků současného geopolitického a makroekonomického prostředí. Ačkoli musíme i nadále pružně reagovat na měnící se podmínky našeho podnikání, věříme, že naše hlavní silné stránky a zaměření na dlouhodobé řízení nám umožní i nadále těžit ze silné poptávky po solární energii a akumulaci,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Finanční ukazatele

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 vzrostly tržby společnosti meziročně více než trojnásobně na rekordních 862 miliony korun, což představuje meziroční nárůst o 247,2 %. Tento nárůst výnosů je způsoben především vyššími výnosy z výroby elektřiny z nových elektráren společnosti prodávajících elektřinu přímo na trh a také vysokými cenami elektřiny na tržně vázané složce přímého prodeje v rámci systému podpory "Zelený bonus" na českém trhu. Díky tomu tržby z prodeje čisté elektřiny vyrobené rostoucím portfoliem vlastních elektráren skupiny těží z globálního zvyšování cen elektřiny.

Kromě vysokých výnosů z výroby elektřiny ve výši 377 milionů korun (meziročně +136,1 %) výrazně vzrostly výnosy ve všech ostatních segmentech podnikání (485 milionů korun, meziročně +448,0 %), přičemž obchodní linie společnosti zabývající se obchodováním s FV komponenty zvýšila své výnosy meziročně devítinásobně na 434 miliony korun. Vyšší marže spojené s distribucí baterií vedle stávající nabídky modulů a střídačů rovněž přispěly ke zlepšení struktury tržeb společnosti.

Dobré obchodní výsledky vedly ke zlepšení konsolidovaného zisku EBITDA o 186,7 % na 12,710 milionu 309 milionů korun a rekordnímu zisku EBIT za 3. čtvrtletí ve výši 237 milionů korun ve srovnání s 10 miliony korun ve stejném období loňského roku.

Společnost přeměnila ztrátu před zdaněním ve výši -26 milionů korun zaznamenanou ve 3. čtvrtletí 2021 na zisk ve výši 179 milionů korun ve 3. čtvrtletí 2022 a čistý zisk ve výši 146 milionů korun dosažený ve sledovaném období ve srovnání s čistou ztrátou ve výši -34 milionů korun ve 3. čtvrtletí 2021. 

Navzdory zápornému ostatnímu úplnému výsledku hospodaření (OCI), který byl ovlivněn oslabením maďarského forintu, vykazuje společnost za třetí čtvrtletí vyšší kladný konsolidovaný celkový úplný výsledek hospodaření ve výši 98 milionů korun oproti -29 milionů korun za stejné období minulého roku.

Od začátku roku společnost dosáhla nových devítiměsíčních rekordů v oblasti tržeb a ziskovosti. Neauditované konsolidované výnosy meziročně vzrostly o 175,3 % na 1,65 miliardy korun, zatímco EBITDA se zvýšila na 557 milionů korun (meziročně +167,2 %). EBIT se přehoupl ze ztráty -2,2 miliony korun do zisku 363 milionů korun. Za prvních devět měsíců roku 2021 společnost vykázala čistý zisk ve výši 159 milionů korun oproti ztrátě ve výši -132 milionu korun. Celkový souhrnný zisk dosáhl výše 155 milionů korun oproti 27 milionů korun před rokem. Upravený poměr vlastního kapitálu se zvýšil na solidní úroveň 31,6 %.

Výhled

Na konci třetího čtvrtletí roku 2022 činily výnosy za posledních dvanáct měsíců 1,94 miliardy korun a EBITDA 581 milionů korun, což ukazuje, že se přibližujeme k naplnění našeho finančního výhledu pro rok 2022.

Na základě výše uvedených ukazatelů a pákovému efektu projevujícímu se ve všech obchodních liniích, potvrzuje společnost svůj cíl zvýšit konsolidované tržby na 2 miliardy korun z 887 milionů korun v roce 2021, což představuje meziroční nárůst o 133,8 % a povede ke zvýšení EBITDA na 585 milionů korun z 234 milionů korun v roce 2021 (+150,4 % meziročně).

 Stáhněte si finanční zprávu za třetí čtvrtletí roku 2022

 

Online prezentace výsledků za třetí čtvrtletí roku 2022

Společnost představí své výsledky za třetí čtvrtletí prostřednictvím online prezentace v pondělí 14. listopadu v 11:00 hodin SEČ. Součástí prezentace bude prostor pro dotazy. Účastníci mohou své dotazy zadat prostřednictvím chatu během prezentace nebo je zaslat předem na adresu ir@photonenergy.com.

Odkaz na online prezentaci

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com