Photon Energy v Rumunsku spouští tři nové fotovoltaické elektrárny. Celkový výkon IPP portfolia společnosti nyní činí přes 100 MWp

  • Společnost dokončila a připojila do sítě další tři fotovoltaické (FV) elektrárny s celkovým výkonem 6,0 MWp, nacházející se v Rumunsku poblíž města Calafat.
  • Celosvětově společnost nyní vlastní a provozuje 92 elektráren o výkonu 103,6 MWp.
  • Předpokládaná roční výroba všech tří elektráren je přibližně 9,6 GWh, což na základě forwardových cen elektřiny v základním zatížení v Rumunsku pro příštích 12 měsíců odpovídá očekávanému výnosu 32,7 milionů korun.

Amsterdam/Bukurešť/Praha – 13. dubna 2023 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) oznámila, že Photon Energy Engineering Romania S.R.L. – jeji rumunská dceřiná společnost zabývající se inženýrskými, dodavatelskými a stavebními službami (EPC) – dokončila a připojila k síti tři fotovoltaické elektrárny nacházející se poblíž města Calafat v rumunské župě Dolj. Celkový instalovaný výkon nových zařízení je 6,0 MWp.

Vysoce účinné bifaciální solární moduly instalované na jednoosých trackerech budou ročně dodávat do sítě společnosti Distribuție Energie Oltenia přibližně 9,6 GWh energie z obnovitelných zdrojů. Vyrobenou elektřinu bude společnost prodávat na trhu s energií, bez využití státní podpory nebo smlouvy PPA, tj. smlouvy o dlouhodobém nákupu energie uzavřené přímo s odběratelem.

Společnost předpokládá, že na základě aktuálních forwardových cen elektřiny pro základní zatížení v Rumunsku budou příjmy z prodeje elektřiny z této elektrárny v příštích 12 měsících činit zhruba 32,7 milionů korun.

„Jsme nadšení ze spuštění dalších tři elektráren v Rumunsku, na jednom z našich klíčových trhů střední a východní Evropy, které rozšíří naše stálé zdroje příjmů z výroby čisté elektřiny,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group. „Elektrárny v Calafatu představují další důležitý krok v našem úsilí uvést v Rumunsku do provozu první sérii osmi elektráren s celkovým výkonem 31,5 MWp, pro které jsme nedávno uzavřeli smlouvu o financování. Zároveň nás těší, že naše portfolio vlastních elektráren přesáhlo hranici 100 MWp.”

ro-map-calafat.png (62 KB)Elektrárny se nacházejí nedaleko města Calafat v rumunské župě Dolj, rozkládají se na 10,2 hektarech a sestávají z přibližně 10 800 solárních panelů. Elektrárny v Calafatu vlastní a provozuje pro tento účel zřízená společnost, plně vlastněná Photon Energy Group.

Společnost má nyní v portfoliu celkem 92 solárních elektráren s celkovým instalovaným výkonem 103,6 MWp, z nichž elektrárny s kapacitou přes 87 MWp prodávají čistou elektřinu přímo na energetickém trhu bez využití dotací.

Photon Energy Group momentálně realizuje projekty fotovoltaických elektráren v Austrálii a na svých klíčových trzích v střední a východní Evropě. Tyto projekty mají celkovou kapacitu přes 930 MWp, z čehož více než 235 MWp se nachází v Rumunsku. V nadcházejících měsících zde bude uvedeno do provozu 19,5 MWp, zatímco zbývající rumunské projekty budou dokončeny a spuštěny v letech 2023 a 2024. Rumunský trh tak hraje významnou roli v plánech společnosti nadále rozšiřovat své portfolio fotovoltaických elektráren.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a čistou vodu po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 131 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 103,6 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 931 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023, a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW.

Další významnou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, jako je úprava a sanace vod, služby pro studny a další vodohospodářské služby. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com