Photon Energy uvedla v Rumunsku do provozu solární elektrárny s instalovaným výkonem 10,3 MWp

  • Společnost dokončila a připojila k síti elektrárnu s výrobní kapacitou 3,2 MWp u města Făget v župě Timiș a další elektrárnu s kapacitou 7,1 MWp u města Săhăteni v župě Buzău.
  • V Rumunsku má společnost rozestavěných dalších pět elektráren o celkové kapacitě 20,1 MWp, které plánuje dokončit do konce roku 2023.
  • Roční produkce elektráren ve Făgetu a Săhăteni se odhaduje na přibližně 4,7 GWh, respektive 10,9 GWh, což odpovídá celkovému očekávanému výnosu ve výši přibližně 54 milionů korun v roce 2024. Výpočet vychází ze současných forwardových cen elektřiny v základním zatížení v Rumunsku.

 Amsterdam/Bukurešť – 30. srpna 2023 - Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen "Photon Energy Group" nebo "společnost") oznámila, že Photon Energy Engineering Romania S.R.L. - rumunská dceřiná společnost skupiny, která se zabývá inženýrskými, dodavatelskými a stavebními službami (EPC) v oblasti fotovoltaiky – dokončila a připojila v Rumunsku do sítě dvě fotovoltaické (FV) elektrárny. Elektrárny mají kombinovanou výrobní kapacitu 10,3 MWp.

„Jsme nadšeni, že se portfolio našich vlastních elektráren rozrostlo o dalších 10,3 MWp,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group. „Po úspěšném spuštění prvních šesti rumunských elektráren na začátku letošního roku, představují nové výrobní zdroje ve Făgetu a Săhăteni další důležitý milník působení Photon Energy na rumunském trhu obnovitelných zdrojů energie. V současnosti zde máme v pěti různých lokalitách v pokročilé fázi výstavby další zařízení s celkovou výrobní kapacitou přibližně 20 MWp.“

Předpokládaná roční výroba těchto elektráren se odhaduje na přibližně 4,7 a 10,9 GWh. Vysoce účinné bifaciální FV moduly instalované na jednoosých trackerech budou dodávat čistou energii do distribučních sítí společností E-Distribuție Banat (Făget) a Distribuție Energie Electrică Romania (Sahateni). Vyrobená elektřina se bude prodávat na trhu s energií, bez jakékoli státní podpory nebo smlouvy PPA o nákupu energie s konrétním odběratelem.

Společnost očekává, že elektrárny v roce 2024 vygenerují výnosy ve výši 54 milionů korun, což je odhad, který vychází ze současných rumunských forwardových cen elektřiny v základním zatížení.

ro-map-faget-sahateni.png (65 KB)Elektrárny se nacházejí v blízkosti měst Făget (župa Timiș) a Săhăteni (župa Buzău), rozkládají se na ploše 4,8 a 10 hektarů a jsou vybaveny celkem 18 300 FV moduly. Elektrárny vlastní a provozují k tomu účelu zřízené společnosti, které jsou plně vlastněné skupinou Photon Energy Group.

Portfolio vlastních elektráren společnosti nyní zahrnuje 96 solárních elektráren s celkovým instalovaným výkonem 123,4 MWp. Z nich elektrárny s instalovanou kapacitou přes 100 MWp prodávají čistou elektřinu přímo na energetickém trhu bez státních podpor. Společnost nyní realizuje v Austrálii a na svých klíčových trzích ve střední a východní Evropě velké solární FV projekty s celkovou kapacitou přes 1,2 GWp, včetně 223 MWp v Rumunsku, z nichž celkem 20,1 MWp je v pokročilé fázi výstavby.

Na rumunském trhu poskytuje Photon Energy řadu služeb v oblasti fotovoltaiky od developmentu, návrhu a výstavby velkých zdrojů až po provoz a údržbu FV aktiv nebo velkoobchod s FV komponenty. Zároveň dodává FV instalace a související služby pro firmy a instituce.

faget-1-press.jpg (969 KB)

Solární fotovoltaická elektrárna Făget 1 s výkonem 3,2 MWp 

 

sahateni-press.jpg (809 KB)

Solární fotovoltaická elektrárna Săhăteni s výkonem 7,1 MWp 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a čistou vodu po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 130 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 123,4 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 1,2 GWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 540 MWp. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023 a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW. Další významnou obchodní linií společnosti je Photon Water, poskytující řešení pro čistou vodu, jako je úprava a sanace vod, služby pro studny a další vodohospodářské služby. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com