Photon Energy N.V. uzavírá rok 2020 vylepšeným EBITDA a zrychluje rozšiřování portfolia vlastních elektráren

  • Nárůst EBITDA o 3,2 % i přes pokles příjmů o 6,3 %
  • V Maďarsku společnost dokončila a zařadila do portfolia vlastních elektráren instalace s celkovou kapacitou 23 MWp, v Austrálii uvede do provozu do konce února další 2 elektrárny s celkovou kapacitou 14,6 MWp
  • Společnost připravuje realizaci projektů s kapacitou přes 200 MWp v Maďarsku, Rumunsku a Polsku

Amsterdam/Praha – 12. února 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) dnes oznámila neauditované finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2020 a za fiskální rok končící 31. prosince 2020.

Hlavní události roku 2020

Pandemie měla v roce 2020 na aktivity společnosti v oblasti projektování a výstavby fotovoltaických elektráren (FVE), stejně tak na jejich provoz a údržbu, jen malý dopad. Společnost postavila a dlouhodobě úspěšně refinancovala FVE s celkovou kapacitou 23,0 MWp pro své vlastní portfolio. Portfolio elektráren, pro které společnost zajišťuje provoz a údržbu se rozšířilo o 34,0 MWp. V australském městě Leeton jsou těsně před uvedením do provozu dvě velké elektrárny o celkovém výkonu 14,6 MWp a na ostrově lorda Howa byla dokončena výstavba hybridního solárního systému s úložištěm energie. Společnost rovněž významně pokročila s projekty FVE v Maďarsku, Rumunsku a Polsku, kde celková kapacita aktuálně realizovaných projektů elektráren převyšuje 200 MWp.

Rok 2020 byl pro společnost také zásadním rokem v souvislosti s její přítomností na kapitálových trzích. Akcie společnosti byly úspěšně převedeny z alternativních trhů na hlavní (regulované) trhy varšavské a pražské burzy cenných papírů a také na kotační tabuli frankfurtské burzy. Společnost očekává, že kótování pomohou stimulovat obchodní likviditu a diverzifikovat její investorskou základnu poskytováním investičních příležitostí institucionálním a retailovým investorům po celé Evropě.

„Stavíme na svých zkušenostech a stále se rozšiřujícím portfoliu realizovaných projektů a vydáváme se na novou dobrodružnou cestu, kde se spojují technologie pro využití energie ze slunce, skladování energie a pro úpravu vody, abychom vytvořili širokou škálu přizpůsobitelných řešení pro zajištění dostatku elektřiny a vody,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy. „Podnikli jsme důležité kroky k posílení našeho podnikání v roce 2020 a nyní se těšíme na nové příležitosti roku 2021.“

Finanční ukazatele

Společnost uzavřela rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 28,258 milionu eur, což představuje meziroční pokles o 6,3 %. I přes nižší příjmy z prodeje technologií (meziročně -27,8 %), což je oblast, v níž podmínky kvůli koronavirové krizi zůstávají náročné, došlo k výraznému nárůstu příjmů z prodeje elektřiny o 17,6 %. Společnosti se také podařilo zvýšit EBITDA na 8,195 milionu eur (meziročně +3,2 %) díky příznivějšímu mixu příjmů a zvyšování hrubé marže u všech činností. V průběhu roku společnost nadále rozšiřovala své kapacity, to se projevilo zejména v rostoucím počtu zaměstnanců, což je zásadní pro rozvoj stávajících obchodních linií i nových aktivit.

Zvýšené finanční výdaje spojené s rozvojem fotovoltaických elektráren vedly ke ztrátě EBIT ve výši 0,116 milionu eur ve srovnání se ziskem 1,147 milionu eur v roce 2019. Obchodní model společnosti zahrnuje významné bankovní financování na úrovni projektu, kde poměr dluhu / vlastního kapitálu může dosáhnout až 80/20. Bezregresní financování je v souladu s životním cyklem elektráren a je dlouhodobé, až na 15 let. Pro naše odvětví je tedy specifická vyšší úroveň dluhu.

Po připojení nových elektráren v Maďarsku činil celkový úplný výsledek (příjem) společnosti v roce 2020 2,084 milionu eur ve srovnání s 8,064 miliony eur v roce 2019. Upravený poměr vlastního kapitálu zůstal na 29,0 %.

Výhled do roku 2021

Společnost chce i nadále čelit výzvám a transformovat odvětví obnovitelných zdrojů, jak dokládají její nedávno uzavřené strategické investice do společnosti RayGen, specializující se na vysoce účinnou koncentrovanou fotovoltaickou výrobu energie s tepelnou absorpcí a akumulací, stejně jako investice do společnosti Lerta, která vyvíjí koncept virtuální elektrárny a související služby. Velmi slibná je také technologie nanoremediace in-situ; společnost je hrdá na to, že spolupracuje s australským ministerstvem obrany na nasazení vlastní nanoremediační technologie k odstraňování chemických látek PFAS in situ z podzemních vod bez nutnosti čerpání vody, její povrchové úpravy nebo likvidace. Prezentace výsledků

Q4 2020

Společnost představí své výsledky za čtvrté čtvrtletí prostřednictvím online prezentace v pondělí 15. února v 11:00 SEČ. Součástí prezentace bude prostor pro dotazy. Účastníci mohou své dotazy zadat prostřednictvím chatu během prezentace nebo je zaslat předem na adresu ir@photonenergy.com.

Připojte se k online prezentaci  

O společnosti – photonenergy.com

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou 821 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě. 

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Ředitel marketingu a korporátní komunikace
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Manažerka pro vztahy s investory
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Odkazy:

Q4 2020 Finanční zpráva (AJ)

Živá online prezentace Q4 výsledků

CZ By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Rozumím