Photon Energy jmenuje dozorčí radu

  • Do dozorčí rady společnosti a také jejího výboru pro audit byli jmenováni na valné hromadě 4. prosince 2020 Boguslawa Skowronski a Marek Škréta
  • Změny ve správě a řízení společnosti (Corporate Governance) jsou součástí příprav společnosti na její nadcházející kótování na regulovaném trhu Varšavské burzy cenných papírů a na standardním trhu Burzy cenných papírů Praha
  • Jmenovaním dozorčí rady a výboru pro audit společnost zajistí, aby byla plně v souladu s osvědčenými postupy veřejné společnosti kótované na regulovaných trzích 

Amsterdam 7. prosince 2020 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“) oznamuje, že vytvořila dvoustupňovou strukturu představenstva složenou ze stávající správní rady a nové dozorčí rady a výboru pro audit jmenovaných na mimořádné valné hromadě dne 4. prosince 2020.

Dozorčí rada a výbor pro audit tvoří dva členové, Boguslawa Skowronski a Marek Škréta, jmenovaní na čtyřleté funkční období. Členové dozorčí rady splňují kritéria nezávislosti stanovená v příslušných předpisech EU.

„Jsme rádi, že oba členové dozorčí rady mají nejen bohaté zkušenosti jako podnikatelé a lídři v mezinárodních institucích, ale také velmi dobře znají společnost Photon Energy a její trhy. Pro nás to má obrovskou hodnotu a jsme přesvědčeni, že tím bude zajištěn další růst Photon Energy. Spolu s celým naším týmem se moc těším na spolupráci s Boguslawou a Markem,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy.

Tyto změny ve struktuře Photon Energy souvisejí s přípravami společnosti na převod jejích akcií z alternativních trhů NewConnect a Free Market na regulovaný (paralelní) trh Varšavské burzy cenných papírů a standardní trh Burzy cenných papírů Praha.

Společnost provedla tyto změny, aby byla plně v souladu se zákony a předpisy uloženými veřejným společnostem a osvědčenými postupy regulovaných trhů.

O SPOLEČNOSTI

Photon Energy N.V. je globální společnost zabývající se řešením a službami v oblasti solární energie pokrývající celý životní cyklus solárních energetických systémů. Od svého založení v roce 2008 společnost Photon Energy vybudovala a uvedla do provozu přes 100 MWp solárních elektráren na dvou kontinentech a 74,7 MWp jako součást vlastního portfolia. V současné době vyvíjí projekty s 594,6 MWp v Austrálii (580 MWp ve spolupráci s Canadian Solar), 41,8 MWp v Maďarsku, 4,6 MWp v Polsku a 87,0 MWp v Rumunsku a poskytuje služby provozu a údržby pro více než 300 MWp po celém světě. Kromě toho je společnost v pokročilé fázi výstavby dvou FV elektráren s velkým výkonem o celkové kapacitě 14 MWp v australském Leetonu. Dceřiná společnost skupiny Photon Water se zaměřuje na úpravu a čištění vody, vývoj a poskytuje řešení a služby v oblasti sanace vody po celém světě. Společnost Photon Energy sídlí v Amsterdamu a je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Mnichově. Společnost má pobočky v Evropě, Austrálii a Jižní Americe. Další informace najdete na našich webových stránkách www.photonenergy.com.

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy Group
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

CZ By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Rozumím