Photon Energy Group zveřejňuje Zprávu o udržitelnosti 2020

  • Zpráva tvoří nedílnou součást závazku společnosti k odpovědným postupům v oblasti životního prostředí, sociální oblasti, správy a řízení společností (ESG) a zároveň tyto postupy představuje.
  • Jejím cílem je poskytovat všem zúčastněným stranám informace o plánech a dalším rozvoji ESG iniciativ společnosti.
  • Do budoucna se společnost zavazuje k neustálému rozvoji své udržitelné strategie, zaměřující se na správu a řízení, etiku společnosti, zapojené komunity, životní prostředí a své produkty a služby. 

Amsterdam – 31. března 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) globální společnost poskytující integrovaná a inovativní řešení pro solární energii a úpravu vody dnes zveřejnila svou první Zprávu o udržitelnosti 2020. Zpráva tvoří nedílnou součást závazku společnosti k odpovědným postupům v oblasti životního prostředí, sociální oblasti, správy a řízení společnosti (ESG) a představuje iniciativy v oblasti udržitelnosti, které byly implementovány do všech poboček společnosti.

„Jsem hrdý na to, že mohu představit naši Zprávu o udržitelnosti 2020 a sdílet naše závazky a iniciativy v ESG oblasti,“ řekl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group. „Ačkoli se jedná o naši první zprávu tohoto druhu, udržitelné postupy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení nejsou novým tématem. Udržitelnost je jednou z našich hlavních hodnot, protože svoji odpovědnost chápeme tak, že naše činnost ze své podstaty poskytuje dlouhodobý a trvalý přínos všem zúčastněným stranám, lidem ovlivněným naší prací a vůbec celému světu. Všechny naše aktivity se řídí udržitelnými postupy, které chceme i nadále zdokonalovat a standardizovat.“

„Touto zprávou jsme položili základy strategického řízení, kontroly a reportingu, zaměřených na udržitelnost. Cílem zprávy je poskytovat všem našim zúčastněným stranám informace o našich plánech a dalším rozvoji našich ESG iniciativ. Věříme, že náš závazek k ESG záležitostem je zásadní pro dosažení trvalého úspěchu. Udržitelné postupy chceme nadále zlepšovat a do naší dlouhodobé obchodní strategie plánujeme neustále integrovat další prvky, které je podpoří. Pevně věříme, že to bude přidanou hodnotou pro naše akcionáře, zákazníky, zaměstnance i komunity, ve kterých působíme. V neposlední řade jsme si vědomi, že při dosahování udržitelných cílů hrají zásadní roli naši zaměstnanci, a my jim děkujeme za jejich neustálé odhodlání spoluvytvářet společnost, které na udržitelnosti záleží,“ dodal Georg Hotar.

Jak je uvedeno ve zprávě, společnost se plně zavazuje k neustálému rozvoji své udržitelné strategie zaměřující se na správu a řízení, etiku společnosti, její komunity, životní prostředí a své produkty a služby.

Zprávu o udržitelnosti 2020 společnosti lze stáhnout ze sekce Udržitelnost na webových stránkách společnosti.

Stáhnout Zprávu o udržitelnosti 2020

 

O společnosti

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou přes 820 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě.

 

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Ředitel marketingu a korporátní komunikace
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Manažerka pro vztahy s investory
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout