Photon Energy Group zveřejnila výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti za rok 2022

 • Photon Energy Group vykázala rekordní tržby ve výši 95,136 milionu EUR (meziročně +161,7 %), zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) ve výši 24,308 milionu EUR (meziročně +153,6 %) a čistý zisk ve výši 6,262 milionu EUR (oproti ztrátě v roce 2021 ve výši –6,433 milionu EUR).
 • Součástí zprávy o udržitelnosti je zpráva o tzv. zeleném financování Photon Energy Group, která investorům, držitelům dluhopisů a dalším zainteresovaným osobám umožňuje sledovat vývoj aktiv a projektů financovaných z dluhopisů Green EUR Bond 2021/2027.
 • Od dnešního dne je výroční zpráva i zpráva o udržitelnosti za rok 2022 k dispozici na internetových stránkách skupiny photonenergy.com

Amsterdam – 25. dubna 2023 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) dnes zveřejnila výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti za rok 2022. Výroční zpráva zahrnuje nejdůležitější a nejpodstatnější informace týkající se podnikání, strategie a řízení společnosti a její auditovanou účetní závěrku vyhotovenou v souladu s mezinárodními finančními standardy a standardy výkaznictví. Součástí zprávy o udržitelnosti je zpráva o tzv. zeleném financování společnosti, která investorům, držitelům dluhopisů a dalším zainteresovaným osobám umožňuje sledovat vývoj aktiv a projektů financovaných z dluhopisů Green EUR Bond 2021/2027.

Výběr hlavních bodů výroční zprávy společnosti za rok 2022:

 • Společnost v roce 2022 dosáhla rekordních tržeb ve výši 95,136 milionu EUR (meziročně +161,7 %), zatímco EBITDA vzrostla na 24,308 milionu EUR (meziročně +153,6 %).
 • Celkově tak skupina vykázala čistý zisk ve výši 6,262 milionu EUR (oproti ztrátě –6,433 milionu EUR v roce 2021) a celkový úplný výsledek hospodaření (TCI) ve výši 7,672 milionu EUR (oproti 2,095 milionu EUR v předchozím roce).
 • Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 36,7 % na 70,475 milionu EUR, přičemž upravený poměr vlastního kapitálu vzrostl na solidní úroveň 32,0 %.
 • V roce 2022 jsme v Maďarsku dokončili a připojili jednu elektrárnu s celkovým výkonem 1,4 MWp a v Rumunsku pak zahájili realizaci s celkovým výkonem 32 MWp, z čehož 11,7 MWp bylo ke dni zveřejnění této zprávy již uvedeno do provozu.
 • V Evropě jsme ke konci roku 2022 navýšili objem připravovaných projektů v Maďarsku, Polsku a Rumunsku na celkových 617 MWp (meziročně +29,7 %).
 • V Austrálii, konkrétně v Novém Jižním Walesu, jsme získali práva na výstavbu a pozemek pro solární projekt s bateriovým úložištěm o výkonu 9,8 Wp / 10 MWh. Tato transakce představuje významný milník, jedná se totiž o vůbec první solární projekt skupiny Photon Energy s bateriovým úložištěm v takto velkém měřítku (tzv. utility scale).
 • V oblasti sanace jsme dále v Austrálii zapojeni do zkušebního projektu na odstranění, popř. alespoň snížení kontaminace perfluorovanými a polyfluorovanými látkami (PFAS).
 • Ve druhé polovině roku jsme navýšili objem našich dluhopisů Green Bond na 77,5 milionu EUR a k datu zveřejnění této zprávy pak 80,0 milionu EUR.
 • Po více než třech letech stále užší spolupráce mezi našimi subjekty jsme získali plnou kontrolu nad společností Lerta S.A., založenou v roce 2016. Společnost Lerta se sídlem v Polsku je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023 a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW.

Výběr hlavních bodů zprávy o udržitelnosti společnosti za rok 2022:

Společnost vydala svou druhou zprávu o tzv. zeleném financování, která investorům, držitelům dluhopisů a dalším zainteresovaným osobám umožňuje sledovat vývoj aktiv a projektů financovaných z dluhopisů Green EUR 2021/2027.

 • Kromě sledování své uhlíkové stopy v rámci emisí kategorií Scope 1 a 2 společnost vyhodnotila také některé prvky svých emisí kategorie Scope 3.
 • Byl zahájen pilotní projekt, jehož cílem bylo spolu s odborníky z univerzit v Liberci a Stuttgartu otestovat in-situ elektronicky vylepšenou nanosanační technologii společnosti.
 • Byl proveden kombinovaný průzkum angažovanosti a ESG.
 • Byl zaveden systém whistleblowingu pro hlášení podezření a bylo realizováno školení v oblasti boje proti korupci.
 • Byla vytvořena politika dárcovství, včetně zavedení dnů CSR pro zaměstnance.
 • Byla připravena školení týkající se obchodování zasvěcených osob a etického kodexu skupiny.

Odkazy

Annual Report 2022

Sustainability Report 2022

Tištěné kopie výroční zprávy a zprávy o udržitelnosti je možné objednat na adrese ir@photonenergy.com.

O Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a čistou vodu po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 131 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 103,6 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 957 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023 a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW. Další významnou obchodní linií společnosti je Photon Water, poskytující řešení pro čistou vodu, jako je úprava a sanace vod, služby pro studny a další vodohospodářské služby. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com