Photon Energy Group zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2023 s historicky nejvyššími tržbami

  • V prvním čtvrtletí roku 2023 skupina zdvojnásobila své tržby na historicky rekordní hodnotu za první čtvrtletí ve výši 454 milionů korun (meziročně +111,0 %), a to navzdory náročným povětrnostním podmínkám a podmínkám na trhu, které ovlivnily příjmy z výroby elektřiny z vlastních fotovoltaických elektráren.
  • V prvním čtvrtletí skupina dosáhla konsolidovaného zisku EBITDA ve výši 7,8 milionů korun (meziročně -83,7 %). Tento výsledek byl ovlivněn vyšším podílem příjmů s nižší marží, jednorázovými transakčními náklady spojenými s akvizicí společnosti Lerta a rostoucím počtem zaměstnanců, kteří podporují pokračující obchodní růst.
  • Během sledovaného období skupina uvedla do provozu svou první elektrárnu v Rumunsku, která má instalovaný výkon 5,7 MWp. Po uplynutí sledovaného období bylo spuštěno pět dalších elektráren s celkovým výkonem 15,5 MWp. Pro tyto elektrárny bylo zajištěno dlouhodobé financování.

Amsterdam/Praha – 12. května 2023 - Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen "Photon Energy Group" nebo "skupina") dnes zveřejnila neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2023, které skončilo 31. března 2023. Skupina dosáhla rekordních tržeb ve výši 454 milionů korun (meziročně +111,0 %) a konsolidovaného zisku EBITDA ve výši 7,8 milionů korun (meziročně ‑83,7 %). Tento výsledek byl ovlivněn vyšším podílem výnosů s nižší marží, jednorázovými transakčními náklady souvisejícími s akvizicí společnosti Lerta a rostoucím počtem zaměstnanců, kteří podporují obchodní růst.

Nejdůležitější informace za 1. čtvrtletí 2023

Úvodní čtvrtletí roku 2023 ukázalo, že skupina je schopna dále zrychlovat svůj růst ve všech oblastech podnikání, přestože musela čelit náročným povětrnostním a tržním podmínkám, které ovlivnily výrobu elektřiny z vlastního portfolia fotovoltaických elektráren (FVE).

V Rumunsku skupina uvedla do provozu svou první rumunskou elektrárnu s instalovaným výkonem 5,7 MWp. Po uplynutí sledovaného období následovalo spuštění dalších pěti elektráren s celkovým výkonem 15,5 MWp. Tyto instalace představují důležitý krok v rozšiřování portfolia vlastních elektráren skupiny jako dlouhodobého zdroje příjmů a zároveň jsou pro Photon Energy významným milníkem na rumunském trhu obnovitelných zdrojů energie. V nadcházejících týdnech plánuje skupina spustit další výrobní kapacity o výkonu přibližně 10 MWp, čímž se celkové portfolio FVE rozšíří na více než 120 MWp.

Skupina projevila silnou důvěru v rumunský energetický sektor rozhodnutím postavit v Rumunsku fotovoltaické elektrárny o celkové kapacitě 31,5 MWp a prodávat vyrobenou elektřinu na trhu. Projektové financování těchto elektráren poskytla Raiffeisen Bank International. To vše ukazuje, že investice do energetické transformace v Rumunsku prostřednictvím soukromého sektoru jsou realizovatelné a životaschopné.

V lednu 2023 zahájila skupina činnost své nové divize New Energy. Tato divize spojuje služby společnosti Photon Energy pro firemní zákazníky a odběratele energie s nedávno získanou polskou společností Lerta, působící v oblasti obnovitelných zdrojů energie, do níž skupina v minulosti investovala. Díky spojení odborných znalostí a nabídky obou firem je nyní Photon Energy schopna poskytovat různá energetická řešení a služby pro širokou skupinu zákazníků, s důrazem na v současné době nejperspektivnější oblast Demand Side Response (DSR).

Ve sledovaném období si společnost v dodatečné aukci polského provozovatele přenosové soustavy pro rok 2024 zajistila kapacitu DSR v objemu 375 MW. Spolu s dříve nasmlouvanou kapacitou pro rok 2024 ve výši 14 MW činí celková kapacita DSR společnosti 389 MW. To v roce 2024 přinese celkové příjmy z DSR ve výši 116,8 milionu PLN (584 milionů korun).

Finanční ukazatele

V prvním čtvrtletí roku 2023 společnost více než zdvojnásobila své konsolidované tržby na 454 milionů korun (meziročně +111,0 %), přestože se jednalo o náročné období. Tržby z výroby elektřiny však meziročně klesly o 16,2 % a na konci čtvrtletí dosáhly částky 97,7 milionů korun. Tento pokles byl způsoben nižší výrobou elektřiny (meziročně -9,8 %), která byla ovlivněna nepříznivými povětrnostními podmínkami, a také snížením cen elektřiny, což mělo dopad na české a australské portfolio společnosti, které již v prvním čtvrtletí roku 2022 prodávalo elektřinu na tržní bázi.

To však bylo kompenzováno 261,4% meziročním nárůstem ostatních příjmů, díky čemuž celkové ostatní výnosy za čtvrtletí dosáhly 356 milionů korun. O tento pozoruhodný nárůst se zasloužila zejména obchodní linie společnosti zaměřená na velkoobchodní prodej fotovoltaických komponentů, dále příjmy z nedávné akvizice společnosti Lerta a rovněž příjmy z inženýrské činnosti v Austrálii.

Neauditovaná konsolidovaná EBITDA klesla meziročně o 83,7 % na 7,7 milionů korun, zatímco čtvrtletní EBIT se přehoupl z 12,4 milionů korun v prvním čtvrtletí roku 2022 na -36,9 milionů korun v prvním čtvrtletí roku 2023. Čtvrtletní ziskovost společnosti byla ovlivněna vyšším podílem výnosů s nižší marží z prodeje fotovoltaických technologií, transakčními náklady souvisejícími s akvizicí společnosti Lerta a rostoucím počtem zaměstnanců, který je klíčový pro podporu rozvoje stávajících obchodních linií skupiny i jejích nových obchodních aktivit.

Celkové úrokové náklady v 1. čtvrtletí 2023 vzrostly o +16,4 % na částku -58 milionů korun. Tento nárůst byl způsoben zvýšenými úrokovými náklady spojenými s 6,50% zeleným eurovým dluhopisem 2021/2027 společnosti, který byl během roku 2022 zvýšen z 50,0 milionů eur na 77,5 milionu eur a v březnu 2023 na 80,0 milionů eur. Dále k nárůstu přispělo refinancování portfolia vlastních elektráren skupiny v České republice a další linie pracovního kapitálu pro společnost Photon Energy Technology CEE, obchodní divizi skupiny zaměřenou na obchodování s FV komponenty. Na druhé straně bylo možné reklasifikovat odložené daňové položky z výkazu zisku a ztráty a aktivovat je jako odložené daňové pohledávky ve výši 1,312 milionu eur.

V důsledku toho skupina vykázala čistou ztrátu ve výši -98 milionů korun (oproti čisté ztrátě ve výši -35 milionů korun v 1. čtvrtletí 2022).

Na základě výše uvedených informací, pozitivního vlivu rozdílu z přecenění v souvislosti s naší novou rumunskou elektrárnou poblíž města Siria (28,8 milionů korun) a pozitivního kurzového rozdílu v České republice a Maďarsku, vznikl celkový úplný výsledek hospodaření (TCI) ve výši -38,8 milionů korun, ve srovnání s 42 miliony korun o rok dříve.

Finanční zprávu společnosti za první čtvrtletí roku 2022 si můžete prohlédnout zde.

Online prezentace výsledků za 1. čtvrtletí 2023

Společnost představí své výsledky za 2. čtvrtletí během online prezentace v pátek 12. května v 11:00 hodin středoevropského času. Součástí prezentace bude prostor pro dotazy. Účastníci mohou své dotazy zadat prostřednictvím chatu v průběhu prezentace nebo je zaslat předem na adresu ir@photonenergy.com.

Odkaz na online prezentaci: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q1-2023-results-presentation

O Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a čistou vodu po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 130 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 113,1 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 940 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023 a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW. Další významnou obchodní linií společnosti je Photon Water, poskytující řešení pro čistou vodu, jako je úprava a sanace vod, služby pro studny a další vodohospodářské služby. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com