Photon Energy Group zveřejnila finanční a provozní výsledky za první pololetí roku 2023

  • V prvních šesti měsících roku 2023 společnost zvýšila své konsolidované tržby na 970 milionů korun (meziročně +24,3 %) oproti 780 milionům korun o rok dříve, a to díky rostoucím tržbám z kapacitního trhu, obchodu s fotovoltaickými komponenty a z inženýrských služeb.
  • Neauditovaný konsolidovaný zisk EBITDA klesl na 68,3 milionů korun oproti 244,6 milionům korun o rok dříve, což představuje meziroční pokles o 72,1 %.

Amsterdam/Praha - 17. srpna 2023 - Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen “skupina” nebo “společnost”) oznámila neauditované finanční a provozní výsledky za období prvních šesti měsíců roku končícímu datem 30. června 2023.

“Přestože vzhledem k dynamické situaci na trhu lze rok 2023 označit za velmi náročný a naše finanční výsledky současně ovlivňuje několik negativních trendů, očekáváme, že si zachováme růstovou dynamiku, která je dána spojením našich hlavních obchodních aktivit s kapacitními službami a DSR a službami v oblasti obchodování s energií,” uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group.

Hlavní události prvního pololetí 2023

  • Portfolio elektráren vlastněných společností v Rumunsku se rozšířilo o 22,1 MWp. Skupina dokončila a připojila k síti své první rumunské fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 22,1 MWp. Dalších 10,2 MWp výkonu bude připojeno k síti ve 3. čtvrtletí 2023, čímž se celkové portfolio elektráren zvýší na více než 123 MWp, což představuje meziroční nárůst o 34,0 %.
  • Byla zahájena výstavba nových elektráren o celkovém výkonu 20,1 MWp. Společnost zahájila stavební práce na nových elektrárnách v Rumunsku o celkové výrobní kapacitě 20,1 MWp, jejichž dokončení je naplánováno na konec roku 2023. Zahájení stavebních prací na dalších 18,5 MWp, které se dostaly do fáze připravenosti k výstavbě, je naplánováno na 4. čtvrtletí 2023 v souladu s podmínkami dohodnutými s příslušnými provozovateli distribučních soustav.
  • Dokončení zakázek na projektování a výstavbu fotovoltaických elektráren pro komerční a průmyslové zákazníky v Austrálii. Společnost zaznamenala pozitivní expanzi v oblasti dodávek fotovoltaiky pro firemní zákazníky, neboť v 1. pololetí 2023 dokončila projekty v hodnotě 77,1 milionů korun. Práce na dalších projektech, které mají být dokončeny ve druhé polovině roku 2023, pokračují a přispějí k dalším tržbám ve výši 130,2 milionů korun.
  • Podpis nových smluv na provoz a údržbu fotovoltaických aktiv. Společnost významně rozšířila portfolio fotovoltaických elektráren, pro které zajišťuje provoz a údržbu (služby O&M - Operations & Maintenance), když v prvním pololetí 2023 pod svou správu přidala dalších 158 MWp instalovaného výkonu.
  • Prodloužení smlouvy s australským ministerstvem obrany. Pokračující výzkum a vývoj technologie nanoremediace in-situ, kterou společnost vyvinula, vykazuje velmi povzbudivé výsledky při odstraňování látek PFAS (per- a polyfluoroalkylových látek) z podzemních vod a půdy. Společnost se nyní soustředí na komercializaci této technologie. V pilotním projektu pro australské ministerstvo obrany bylo stanoveno kontingenční období, které umožní zvládnout možné problémy v koordinaci prací a vyhodnotit možnou součinnost v rámci sanačního akčního plánu připravovaného pro tuto lokalitu. Celkově bude doba pilotního projektu prodloužena o sedm měsíců a datum dokončení se tak posouvá na 29. ledna 2024.

Finanční ukazatele za období šesti měsíců končících 30. června 2023

Za šest měsíců končících 30. června 2023 vykázala společnost konsolidované tržby ve výši 970 milionů korun (meziročně +24,3 %) oproti 780 milionům korun o rok dříve, a to díky rostoucím tržbám z kapacitního trhu, velkoobchodu s fotovoltaickými komponenty a z inženýrských služeb. Výnosy z výroby elektřiny činily 273,5 milionů korun, což je meziročně o 28,7 % méně, zejména v důsledku nižších cen elektřiny a nepříznivých klimatických podmínek.

Pokles výnosů z výroby elektřiny byl kompenzován nárůstem výnosů v ostatních segmentech, které činily 696,4 milionů korun, meziročně o 75,6 % více. Za tímto nárůstem jsou zejména dodatečné příjmy z kapacitního trhu (DSR – demand side response) a také ze služeb v oblasti obchodování s elektřinou. Růst vykázaly také další segmenty, jako je velkoobchod s fotovoltaickými komponenty, inženýrské služby (EPC) a příjmy z provozu a údržby fotovoltaických elektráren.

Neauditovaná konsolidovaná EBITDA klesla na 68,3 milionu korun oproti 244,5 milionům korun před rokem, což představuje meziroční pokles o 72,1 %. EBIT se snížil z 124,6 milionů korun v prvním pololetí 2022 na -35,4 milionů korun ve sledovaném období. Provozní ziskovost společnosti byla negativně ovlivněna nižšími příjmy z výroby elektřiny, zhoršením marží v obchodu s fotovoltaickými komponenty, rostoucím počtem zaměstnanců (meziročně téměř dvojnásobným) a také dalšími náklady souvisejícími s rozvojem podnikání a výzkumem a vývojem.

Hospodářský výsledek negativně ovlivnily úrokové náklady, které v 1. pololetí 2023 vzrostly na 131,9 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 27,5 %, z důvodu zvýšených úrokových nákladů na bankovní financování v souvislosti s refinancováním portfolia českých a rumunských elektráren společnosti.

V konečném výsledku hospodaření společnost vykázala čistou ztrátu ve výši 179,5 milionů korun ve srovnání s čistým ziskem ve výši 13 milionů korun v 1. pololetí 2022.

Výhled

Na základě pololetních výsledků se vedení společnosti rozhodlo upravit celoroční výhled a snížit odhad konsolidovaných tržeb pro rok 2023 na 2,6 miliardy korun z 3,6 miliardy korun, které společnost oznámila na začátku tohoto roku. Současná očekávání tržeb na rok 2023 ve srovnání s konsolidovanými tržbami na rok 2022 ve výši 2,3 miliardy korun znamenají meziroční nárůst o 15,6 %. 

Současně se vedení společnosti rozhodlo snížit výhled EBITDA oznámený na začátku tohoto roku z 699 milionů korun na 241 milionů korun, což představuje meziroční pokles o 58,9 %.  

Odkazy

Finanční zprávu za první pololetí roku 2023 

 

O Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a čistou vodu po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 130 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 113 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 920 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 540 MWp. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023 a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW. Další významnou obchodní linií společnosti je Photon Water, poskytující řešení pro čistou vodu, jako je úprava a sanace vod, služby pro studny a další vodohospodářské služby. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 277 002 924
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com