Photon Energy Group získala většinový podíl ve společnosti Lerta, úplné převzetí plánuje do konce roku 2022

  • Photon Energy Group navýšila svůj podíl ve společnosti Lerta z 24,27 % na 56,75 % a plánuje získat plnou kontrolu nad společností do konce roku 2022.
  • Integrace společnosti Lerta do skupiny Photon Energy Group jí zajistí licence na obchodování s energií v šesti zemích, špičkovou škálovatelnou platformu virtuální elektrárny (VPP) a pozici číslo 3 na polském trhu DSR (Demand Side Response) s kapacitou 150 MWp pro rok 2023.
  • Zakladatel a generální ředitel společnosti Lerta, Borys Tomala, povede ve Photon Energy Group nově vytvořenou divizi New Energy, pod níž bude spadat obchodování s energií, služby DSR, instalace energetických zdrojů v místě odběru a integrované energetické služby pro firemní zákazníky.
  • Počet zaměstnanců Photon Energy Group vzroste na více než 300, z nichž téměř třetina bude součástí polských poboček skupiny, a to v kancelářích ve Varšavě, Poznani, Lodži a Gdaňsku. 

Amsterdam/Praha - 25. listopadu 2022 - Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen "Photon Energy Group" nebo "společnost") dnes oznámila, že získala další majetkový podíl ve společnosti Lerta S.A. (dále "Lerta") od společností PGE Ventures, Newberg a ASI Valuetech Seed Fund (v němž je společnost největším investorem) za celkovou částku přibližně 168 milionů korun. Touto transakcí se navyšuje podíl Photon Energy Group ve společnosti Lerta z 24,27 % na většinový podíl na základním kapitálu ve výši 56,75 %. Photon Energy Group hodlá získat zbývající podíl od dvou zakládajících akcionářů do konce roku 2022.

"Po více než třech letech stále užší spolupráce mezi našimi společnostmi mohu s jistotou prohlásit, že tato transakce je výsledkem dokonalé shody vizí, podnikatelského ducha a dlouhodobé perspektivy. Borys a Krzysztof vytvořili a vybudovali úžasnou firmu a my jsme nadšeni, že můžeme spojit své síly a osud s týmem Lerty. Společně jsme shromáždili talenty a nástroje a formulovali strategie, o kterých tradiční energetické společnosti sní, když uvažují, že by nyní začali s podnikáním znovu od nuly. Pod jednou střechou spojíme možnost současně proměnit pozemek nebo střechu firem ve vysoce výkonná aktiva pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pomoci odběratelům elektřiny adaptovat se na novou tržní realitu a optimalizovat své výdaje na energii a zároveň pomoci provozovatelům energetických soustav vyrovnávat zátěž sítě a předcházet výpadkům. Od tohoto okamžiku bude jediným omezujícím faktorem naše schopnost organizovat se a realizovat naši strategii a závazky vůči zákazníkům," uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group.

'Po sedmi letech budování našeho podnikání v oblasti virtuálních elektráren se s obrovským nadšením připojujeme k Photon Energy Group. I přes náš nedávný dynamický růst jsem přesvědčen, že teprve nyní začínáme naplno realizovat svůj potenciál a konečný cíl - stát se největší světovou energetickou firmou nové generace. Dnešním dnem začíná nová kapitola naší historie, kterou budeme psát společně s Photon ‚Energy. Rád bych vyslovil upřímné poděkování všem, kteří nás doposud podporovali - finančním investorům, kteří nám důvěřovali ve velmi rané fázi, poradcům, klientům a samozřejmě našemu talentovanému a oddanému týmu. Těším se na spojení sil s jedním z nejzkušenějších manažerských týmů v solárním odvětví a na rozšiřování naší jedinečné pozice jako jedné společnosti po celém světě," řekl Borys Tomala, zakladatel a generální ředitel společnosti Lerta.

Profil společnosti Lerta

Lerta je polská společnost provozující virtuální elektrárnu (VPP, Virtual Power Plant), která sdružuje a spravuje distribuované zdroje energie. Založili ji Borys Tomala a Krzysztof Drożyński v roce 2016 a zpočátku fungovala jako poskytovatel softwaru pro tradiční energetické firmy. V průběhu let společnost se sídlem v Poznani vyrostla v nezávislou energetickou společnost bez vlastního majetku, která se zaměřuje na optimalizaci obnovitelných zdrojů energie a energetickou flexibilitu. Její vlastní softwarová platforma s umělou inteligencí, Lerta Energy Intelligence, umožňuje společnosti Lerta předpovídat a optimalizovat výkon obnovitelných elektráren a odběr průmyslových zákazníků na základě aktuálních cen a požadavků energetické soustavy. Výsledkem je flexibilita poptávky a nabídky, kterou Lerta nabízí  provozovatelům přenosových soustav v rámci různých programů a služeb. Kromě toho společnost Lerta poskytuje řadu služeb pro odběratele energie, jako jsou instalace fotovoltaických elektráren za elektroměrem, systémy řízení spotřeby energie a dlouhodobé smlouvy o nákupu energie, tzv. PPA (Power Purchase Agreements). Lerta má licence na obchodování s energií v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice, na Slovensku a v Srbsku.

Společnost spravuje celkovou elektrickou kapacitu téměř 300 MWp, agregovanou z více než 300 jednotek ve čtyřech zemích. Z toho 150 MWp představuje nasmlouvanou kapacitu DSR (Demand Side Response, tj. odezva na straně spotřeby, kdy je odběratel připraven na výzvu provozovatele sítě omezit svou spotřebu) v Polsku, čímž se společnost Lerta stala třetím největším agregátorem v zemi. Portfolio VPP společnosti Lerta zaznamenalo od počátku roku 2022 šestinásobný nárůst a téměř každý den se rozrůstá o nové klienty. V září 2022 společnost Lerta významně přispěla k udržení rovnováhy polské sítě během oznámení o ohrožení kapacitního trhu vydaného provozovatelem přenosové soustavy. Zákazníci Lerty z řad průmyslových podníků navýšili dostupnou elektřinu v síti o 130 MWh tím, že omezili svou spotřebu během dvouhodinového výkyvu v soustavě. V říjnu 2022 zahájila společnost Lerta podnikat jako dodavatel energie v Maďarsku a Polsku a bude zákazníkům poskytovat čistou elektřinu přímo z místních zdrojů, včetně elektráren Photon Energy Group.

V prvních třech čtvrtletích roku 2022 dosáhla společnost Lerta konsolidovaných tržeb ve výši milionů korun a za celý rok 2022 očekává tržby ve výši 560 milionů korun.

Zdůvodnění transakce

Hlavní činnost Photon Energy Group pokrývá celý životní cyklus fotovoltaických elektráren, od developmentu a inženýringu projektů, přes nákup technologií a výstavbu, až po vlastnictví fotovoltaických elektráren jako tržně orientovaný nezávislý výrobce energie (IPP, Independent Power Producer) a dlouhodobý provoz a údržbu vlastních elektráren i elektráren v majetku třetích stran.

Strategické zaměření skupiny na prodej elektřiny vyrobené vlastními elektrárnami o výkonu 91,9 MWp za tržní ceny v kombinaci s rostoucí volatilitou tržních cen, dynamikou regulace a prudkým růstem poptávky komerčních a průmyslových odběratelů po vlastních výrobnách energie vykrystalizovalo v potřebu rozšíření obchodního modelu skupiny. Prohlubující se obchodní spolupráce mezi Photon Energy Group a Lertou v posledních dvou letech, společná vize ohledně budoucích trendů na světových energetických trzích a stále přesvědčivější strategická logika vedly Photon Energy Group k rozhodnutí přistoupit k transakci, jejímž cílem je plná integrace společnosti Lerta do konce roku 2022.

Dopad na strategii

Integrace společnosti Lerta do Photon Energy Group představuje spojení fyzické a digitální energie za účelem vytvoření zákaznicky orientované energetické společnosti pro obnovitelné zdroje, která bude zaujímat jedinečnou pozici pro efektivní řešení současných problémů výrobců a spotřebitelů energie a provozovatelů přenosových soustav. Výrobci energie budou moci těžit z integrovaného přístupu k provozu a správě aktiv a také z nákladově efektivního přístupu na trh, včetně služeb vyvažování zátěže soustavy. Odběratelé energie budou moci řídit a optimalizovat své náklady kombinací vlastní výroby elektřiny a odběru ze sítě, včetně využití výhod akumulace energie a monetizace vlastní flexibility odběru elektřiny. Provozovatelé přenosových soustav získají výhodu flexibility dodávek elektřiny, DSR a podpůrné služby pro elektrické soustavy.

Dopad na strategické a provozní priority Photon Energy Group po transakci bude zahrnovat:

  • Budování kapacit a vývoj produktů pro efektivní poskytování ucelené nabídky, která kombinuje aktiva, služby a IT řešení, díky nimž se Photon Energy Group stane preferovaným partnerem pro komerční a průmyslové zákazníky v regionu střední a východní Evropy a Austrálie na jejich cestě od pasivní spotřeby energie k proaktivní účasti na energetickém trhu.
  • Výrazné urychlení zavádění kapacit pro akumulaci energie od velkokapacitních systémů po úložiště pro firemní odběratele energie, a to jak jak v roli dodavatele inženýrských a stavebních prací, tak jako investor, využívající dosavadních zkušeností skupiny v Austrálii z projektů jako je hybridní energetický systém na ostrově Lord Howe Island a plánovaná hybridní elektrárna v Boggabri v Novém Jižním Walesu.
  • Pečlivé sledování trhů s flexibilitou energetické soustavy a dalšími doplňkovými službami po celém světě a vyhodnocování příležitostí, které se objeví, což může vést k relativně nízkorizikovému a nízkonákladovému vstupu na trh v nových lokalitách, v nichž společnost dosud nepůsobí.

Organizační dopad

Po integraci budou oba zakladatelé společnosti Lerta zastávat vyšší manažerské pozice v rámci Photon Energy Group. Borys Tomala bude jmenován vedoucím divize New Energy, která bude spojovat nabídku Lerty a Photon Energy Solutions, obchodní linie skupiny pro výrobu energie v místě odběru. Tato nová divize bude zodpovědná za provoz virtuální elektrárny (VPP), obchodování s energiemi a komplexní řešení pro spotřebitele energií.

Akvizicí společnosti Lerta se personální tým skupiny rozroste o přibližně 100 členů, čímž se celkový počet zaměstnanců zvýší na více než 300, z nichž téměř jedna třetina bude mít sídlo v Polsku. Zastoupení společnosti v Polsku se tak rozšíří o dvě nové pobočky, s kancelářemi ve Varšavě a Lodži a nově v Poznani a Gdaňsku.

Investice

Photon Energy Group se stala nepřímým investorem do společnosti Lerta prostřednictvím investice fondu ASI Valuetech Seed Fund v dubnu 2018, protože skupina je největším investorem v tomto fondu. Skupina poprvé investovala přímo do Lerty v prosinci 2020 a vedla kolo financování s 0,9 milionu EUR za 12% podíl na vlastním kapitálu. Skupina také vedla poslední kolo financování společnosti Lerta v prosinci 2021 a zvýšila svůj podíl na 24 % výměnou za 1,9 milionu EUR.

Společnost SSW Pragmatic Solutions poskytovala právní, daňové a finanční služby due diligence a působila jako jediný právní poradce při transakci společnosti Photon Energy Group.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com