Photon Energy Group získala 196 milionů korun prostřednictvím úspěšné nabídky stávajících akcií

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA A INFORMACE V NÍ OBSAŽENÉ JSOU VYHRAZENY A NEJSOU URČENÉ K PUBLIKACI, ZVEŘEJNĚNÍ, PŘENOSU, DISTRIBUCI NEBO K PŘEDÁVÁNÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, CELÉ NEBO JEJICH ČÁSTI, V NEBO DO SPOJENÝCH STÁTŮ, AUSTRÁLIE, KANADY, ŠVÝCARSKA, JIŽNÍ AFRIKY, JAPONSKA NEBO DO JAKÉKOLI JINÉ JURISDIKCE, VE KTERÉ BY TAKOVÁ PUBLIKACE, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCE BYLY PROTIPRÁVNÍ.

DÁLE TATO TISKOVÁ ZPRÁVA SLOUŽÍ POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A NESLOUŽÍ JAKO NABÍDKA CENNÝCH PAPÍRŮ JAKÉKOLI JURISDIKCI.

  • Nabídka akcií skončila 24. června 2021 v 15:00 SELČ. Celkem bylo upsáno 5 milionů akcií za cenu 7,0 PLN, což odpovídá hrubé částce 35,0 milionů PLN (196 milionů CZK).
  • Umístěné akcie, určené pro kvalifikované investory, představují 8,33 % základního kapitálu společnosti. Tím se zvýší množství volně obchodovatelných akcií společnosti ze 14,36 % na 22,69 %.
  • Společnost má v úmyslu použít výnos z nabídky na akceleraci rozvoje v rámci nedávno oznámené strategie růstu společnosti na období 2021-2024.

Amsterdam/Praha – 25. června 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) nizozemská společnost s českými kořeny poskytující integrovaná a inovativní řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě dnes oznámila výsledky veřejné nabídky (dále jen „Nabídka“) stávajících vlastních akcií, určených pro kvalifikované investory. Nabídka akcií společnosti skončila dne 24. června 2021 v 15:00 SELČ. Celkem bylo upsáno 5 milionů akcií za cenu 7,0 PLN, což odpovídá hrubé částce 35,0 milionů PLN (196 milionů CZK).

„Toto umístění vlastních akcií představuje pro Photon Energy Group důležitý milník a vzhledem k současnému náročnému získávání finančních prostředků jsme s výsledky spokojeni,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group. „Získáním nového kapitálu jsme učinili významný krok pro zajištění financování nedávno ohlášené strategie růstu zaměřující se na rozšíření vlastního portfolia zdrojů čisté elektřiny a zajištění stabilních zdrojů příjmů z našeho plně integrovaného obchodního modelu. Jsme velmi rádi, že můžeme mezi našimi akcionáři přivítat polské a mezinárodní investory, kteří se zúčastnili nabídky a vyjádřili důvěru v naši strategii rozvoje.“

Nabídka 5 milionů stávajících vlastních akcií představující 8,33 % základního kapitálu společnosti, zvýší objem volně obchodovatelných akcií z 14,36 % na 22,69 %. Cena nabídky byla stanovena na 7,00 PLN za akcii. Majoritní akcionáři vyjádřili svůj závazek vůči společnosti tím, že nevložili žádné vlastní akcie. Společnost se rozhodla nezahrnout do nabídky žádné akcie související s odkupem zaměstnaneckých akcií.

Plánované datum transakce prodeje akcií v rámci nabídky bylo stanoveno na 25. června 2021 s plánovaným vypořádáním transakcí 29. června 2021.

Photon Energy Group má v úmyslu použít výnos z nabídky na zrychlení obchodního růstu v rámci nedávno ohlášené strategie rozvoje společnosti na období let 2021-2024. Do roku 2024 má společnost v úmyslu rozšířit vlastní portfolio fotovoltaických elektráren ze 74,7 MWp na celkový instalovaný výkon minimálně 600 MWp. Také počítá s vývojem dalších fotovoltaických projektů o výkonu 1,5 GWp a rozšířením svého globálního portfolia provozu a údržby (O&M) elektráren na 1,0 GWp ve srovnání se současnými 300 MWp.

V důsledku zrychleného růstu podnikání očekává správní rada společnosti v roce 2024 růst EBITDA o přibližně pětinásobek ve srovnání s údaji z roku 2020.

IPOPEMA Securities působí v nabídce jako globální koordinátor a manažer úpisu emisí (bookrunner). Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG působí v nabídce akcií jako spolumanažer.

Celý obsah strategie růstu společnosti na období 2021–2024 je k dispozici zde.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 540 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout