Photon Energy Group zahajuje nabídku stávajících akcií

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA A INFORMACE V NÍ OBSAŽENÉ JSOU VYHRAZENY A NEJSOU URČENÉ K PUBLIKACI, ZVEŘEJNĚNÍ, PŘENOSU, DISTRIBUCI NEBO K PŘEDÁVÁNÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, CELÉ NEBO JEJICH ČÁSTI, V NEBO DO SPOJENÝCH STÁTŮ, AUSTRÁLIE, KANADY, ŠVÝCARSKA, JIŽNÍ AFRIKY, JAPONSKA NEBO DO JAKÉKOLI JINÉ JURISDIKCE, VE KTERÉ BY TAKOVÁ PUBLIKACE, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCE BYLY PROTIPRÁVNÍ.

DÁLE TATO TISKOVÁ ZPRÁVA SLOUŽÍ POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A NESLOUŽÍ JAKO NABÍDKA CENNÝCH PAPÍRŮ JAKÉKOLI JURISDIKCI.

  • Nabídka stávajících akcií, určená hlavně pro kvalifikované investory, byla zahájena ve středu 16. června 2021 a může zahrnovat až 11 742 688 stávajících akcií. Očekává se, že nabídka bude uzavřena do konce příštího týdne.
  • Výtěžek z prodeje až 7 000 000 stávajících akcií hodlá společnost použít na implementaci strategie rozvoje pro roky 2021–
  • Mezi strategické cíle společnosti patří rozšíření portfolia vlastních elektráren, vytvoření nových toků stálých výnosů ze svého plně integrovaného obchodního modelu v oblasti energetiky a rozvoj obchodní divize poskytující služby a řešení pro úpravu vody. 

Amsterdam/Praha – 16. června 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) nizozemská společnost s českými kořeny poskytující integrovaná a inovativní řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě dnes oznámila spuštění nabídky stávajících akcií, určených hlavně pro kvalifikované investory. V rámci transakce bude nabídnuto až 11 742 688 stávajících akcií, což představuje celkem 19,57 % základního kapitálu společnosti a zahrnuje:

  • až 7 000 000 stávajících vlastních akcií za účelem vyčlenění výnosů na provádění strategie rozvoje
  • až 1 142 688 stávajících vlastních akcií za účelem financování nákupu akcií od zaměstnanců
  • až 3 600 000 stávajících akcií je v držení dvou hlavních akcionářů společnosti, Solar Future Coöperatief A. a Solar Power to the People Coöperatief U.A. 

Do roku 2024 má společnost v úmyslu rozšířit vlastní portfolio fotovoltaických elektráren ze 74,7 MWp na celkový instalovaný výkon minimálně 600 MWp. Bude také dohlížet na vývoj fotovoltaických projektů o výkonu 1,5 GWp a rozšiřovat vlastní portfolio provozu a údržby (O&M) elektráren na 1,0 GWp ve srovnání se současným O&M portfoliem o kapacitě 300 MWp. 

Ve fiskálním roce 2024 správní rada společnosti očekává růst EBITDA o přibližně pětinásobek ve srovnání s údaji z roku 2020. 

IPOPEMA Securities působí v nabídce jako globální koordinátor a manažer úpisu emisí (bookrunner). 

„Pro zajištění požadovaného financování pro realizaci strategie rozvoje, má správní rada v úmyslu nabídnout až 7 milionů stávajících vlastních akcií. Výtěžek z prodeje stávajících vlastních akcií bude použit především na investice do rozvoje a výstavby nových projektů,” uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group.

Celý obsah strategie růstu společnosti na období 2021–2024 je k dispozici zde.

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 540 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě.

 

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout