Photon Energy Group uvádí do provozu svou první fotovoltaickou elektrárnu v Evropě bez státní podpory

  • Elektrárna o výkonu 1,3 MWp v maďarské obci Tolna je první evropskou elektrárnou skupiny, která bude prodávat elektřinu na energetický trh bez vládních dotací, za tržní ceny. Tento nejnovější přírůstek je pro Photon Energy Group prvním takovým projektem v Evropě. V srpnu 2021 společnost uvedla v australském Leetonu do provozu první dvě elektrárny, které provozuje na stejném obchodním modelu.
  • Připojením elektrárny společnost překročila milník 50 MWp elektráren ve svém vlastním portfoliu v Maďarsku.
  • Celková roční výroba elektrárny by měla činit přibližně 2,1 GWh, což odpovídá očekávaným ročním příjmům ve výši 420 000 euro na základě současných forwardových cen základního elektrického zatížení v Maďarsku v roce 2022.

Amsterdam – 10.  prosince 2021 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group", "Skupina"  nebo  "Společnost")  oznámila, že  Photon Energy Solutions HU Kft.  – maďarská dceřiná společnost skupiny, která se specializuje na inženýrske, obchodní a stavební služby (EPC)  –  uvedla do provozu fotovoltaickou elektrárnu s kapacitou 1,3 MWp v blízkosti obce Tolna. Tento nejnovější přírůstek rozšiřuje portfolio vlastních elektráren skupiny v Maďarsku na celkem 62, s celkovou kapacitou 50,4 MWp. Celosvětově společnost nyní vlastní a provozuje 87 elektráren s celkovou kapacitou 90,6 MWp.

Nová elektrárna představuje první maďarskou fotovoltaickou elektrárnu v portfoliu skupiny Photon Energy Group jakožto nezávislého producenta elektrické energie (IPP), kterou bude společnost provozovat bez jakékoliv státní podpory. Celková roční výroba elektřiny by měla činit přibližně 2,1 GWh, což odpovídá očekávaným ročním příjmům ve výši 420 000 euro na základě současných forwardových cen základního zatížení elektrické energie v Maďarsku pro rok 2022. Vzhledem k způsobu výroby elektřiny elektrárnou existuje potenciál pro ještě vyšší příjmy v roce 2022. Celková investice  do výstavby elektrárny činila 1,0 milionu euro a představuje první investici z výnosů z emise 6,50% zeleného dluhopisu skupiny Photon Energy Group 2021/27 s úspěšně umístěným objemem 55 milionů euro v listopadu 2021.  

"Jsme velmi rádi, že můžeme uvést do provozu první elektrárnu v našem maďarském IPP portfoliu, kterou budeme provozovat bez jakékoliv státní podpory. Ještě více nás těší fakt, že elektrárna představuje naši evropskou prvotinu navrženou v souladu s naší novou tržní strategií developmentu a výstavby fotovoltaických elektráren způsobem, který jim umožňuje konkurenceschopný provoz na energetickém trhu. Současný vývoj trhu a výhled evropských cen energií potvrzuje náš obchodní přístup. Ekonomika naší první evropské obchodní elektrárny zdůrazňuje hodnotu našeho dynamicky rostoucího developmentu projektů v regionu střední a východní Evropy. Tuto hodnotu jsme motivováni vytříbit splněním našeho cíle přidat více než 500 MWp fotovoltaické výrobní kapacity do konce roku 2024,“ říká Georg Hotar, CEO společnosti Photon Energy Group.

Nová elektrárna se rozkládá na 2,2 hektaru a využívá bifaciální fotovoltaické moduly instalované na jednoosých trackerech. Očekává se, že zařízení, které je zapojeno do sítě společnosti E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., bude ročně vyrábět přibližně 2,1 GWh čisté elektřiny.

Společnost bude elektřinu prodávat na národním trhu s elektřinou na obchodní bázi, což znamená, že společnost neuzavřela žádné smlouvy o nákupu energie (PPA). Mohou však hrát roli v budoucí strategii řízení výnosů společnosti spolu s dalšími možnostmi zajištění.

Společnost vyvinula kompletní projekt interně a dodala inženýrské, obchodní a stavební služby prostřednictvím své dceřiné společnosti Photon Energy Solutions HU Kft. Další z dceřiných společností skupiny, Photon Energy Operations HU  Kft., bude elektrárně dlouhodobě poskytovat monitorovací, provozní a údržbářské služby.

photon-energy-tolna-1-3mwp-w.jpg (339 KB)

O skupině Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 110 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 90,6 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 890 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 330 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt s médii

Martin Kyslý
Vedoucí marketingu a korporátní komunikace
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro vztahy s investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com