Photon Energy Group splatila 7,75% korporátní dluhopis 2017/2022

  • Původní cílový objem ve výši 30 milionů eur se podařilo dvakrát navýšit na částku 45,0 milionů eur.
  • Více než 60 % stávajících držitelů dluhopisů vyměnilo své dluhopisy, v rámci dvou nabídek výměny, za nový zelený dluhopis EUR 2021/2027.
  • Zbývající nesplacená částka ve výši 15,232 milionu eur byla plně splacena spolu s poslední výplatou úroků držitelům dluhopisů dne 27. října 2022.

Amsterdam/Praha 27. října 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále jen „Photon Energy Group" nebo „Společnost") oznámila, že v souladu s podmínkami dluhopisu splatila na konci pětileté lhůty splatnosti nesplacenou nominální hodnotu svého eurového korporátního dluhopisu 2017/2022 s úrokem 7,75 % (ISIN: DE000A19MFH4) ve výši 15,232 milionu eur. Splacení bylo provedeno společně s poslední výplatou úroků držitelům dluhopisů.

„Vzhledem k bezproblémovému vyplácení čtvrtletních kupónů našich dluhopisů a naší transparentní a proaktivní komunikaci s investory po celou dobu platnosti dluhopisů představuje konečné splacení našeho druhého dluhopisu zásadní milník v našich aktivitách v oblasti financování na kapitálovém trhu. Chceme poděkovat všem našim investorům za jejich trvalou podporu a důvěru v naše podnikání," uvedl Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Photon Energy Group.

Dluhopis byl vydán 27. října 2017 s ročním kuponem 7,75 % vypláceným čtvrtletně v Německu, Rakousku a Lucembursku. Původní cílový objem 30 milionů eur byl dvakrát úspěšně navýšen se stejnými parametry na částku 45,0 milionů eur.

Dluhopis v nominální hodnotě 1 000 eur se od 27. října 2017 obchoduje na otevřeném trhu frankfurtské burzy cenných papírů. Dále byl kótován na burzách v Berlíně, Hamburku, Hannoveru, Mnichově a Stuttgartu.

Kromě velmi pozitivního přijetí dvou nabídek na výměnu za zelený dluhopis vydaný společností v listopadu 2021, převedlo více než 60 % držitelů dluhopisu 2017/2022 své podíly na zelený dluhopis, čímž se nesplacená nominální hodnota dluhopisu 2017/2022 ke dni splacení snížila na 15,232 milionu eur.

Eurový zelený dluhopis 2021/2027 s úrokem 6,50 % (ISIN: DE000A3KWKY4) společnosti byl posouzen z hlediska udržitelnosti společností imug | rating, a to prostřednictvím stanoviska druhé strany, a je prvním z dluhopisů společnosti, který byl ohodnocen jako "zelený".

O Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 892 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 330 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: ememeline.parry@photonenergy.com