Photon Energy Group oznamuje rekordní tržby a EBITDA za rok 2021

  • Společnost vykázala v roce 2021 rekordní tržby ve výši 36,359 milionu eur (+28,7 %), přičemž i ve 4. čtvrtletí dosáhla vrcholných tržeb ve výši 11,734 milionu eur (meziročně +130,3 procenta).
  • V Maďarsku uvedla společnost do provozu elektrárnu o výkonu 1,4 MWp, která je její první evropskou elektrárnou dodávající energii za tržní ceny, čímž se celkové proprietární portfolio zvýšilo na 90,5 MWp.
  • Společnost umístila svůj první zelený dluhopis v plné výši 55 milionů eur a přilákala mnoho nových institucionálních investorů, včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj, která se stala dlouhodobým investorem.

Amsterdam – 11. února 2022 – Photon Energy N.V.  (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen "Photon Energy Group" nebo "Společnost") dnes oznámila neauditované finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2021 a za fiskální rok končící 31. prosince 2021. Ve 4. čtvrtletí vykázala rekordní tržby ve výši 11,734 milionu eur (+130,3 % meziročně) a EBITDA ve výši 1,030 milionu eur oproti záporné EBITDA ve výši -1,026 milionu eur ve stejném období loňského roku. Za celý rok se neauditované konsolidované tržby v roce 2021 zvýšily na 36,359 milionu eur z 28,258 milionu eur v roce 2020, což představuje meziroční nárůst o 28,7 %, zatímco EBITDA vzrostl na 9,584 milionu eur (meziročně +13,6 %).

Hlavní události 4. čtvrtletí 2021

Hlavním úspěchem v oblasti developmentu ve 4. čtvrtletí je zahájení projektu využívajícího technologii RayGen, která kombinuje koncentrovanou solární energii, fotovoltaiku a skladování energie pomocí vody. S výrobní kapacitou 300 MWp a kapacitou skladování energie 3,6 GWh se tento projekt v Jižní Austrálii po svém dokončení stane největším projektem pro skladování obnovitelné energie na světě.

V roce 2021 rozšířila společnost portfolio připravovaných projektů v Maďarsku, Polsku a Rumunsku na 490 MWp (přibližně o 291 MWp více, než v prosinci 2020).  Společně s australským projektem o výkonu 300 MWp, rozvíjí společnost v současné době fotovoltaické projekty s celkovou kapacitou 790 MWp.

Uvedením do provozu elektrárny s výkonem 1,4 MWp v maďarské Tolně, rozšířila společnost ve sledovaném období své portfolio elektráren IPP na 90,5 MWp. Jedná se o první projekt společnosti v Evropě, který prodává elektřinu za tržní ceny, což znamená, že není závislá na žádném podpůrném mechanismu.  Používá stejný obchodní model jako první projekty společnosti na jižní polokouli, které byly postaveny a připojeny k síti v Leetonu v Novém Jižním Walesu během srpna 2021. Australské projekty s celkovou kapacitou 14,6 MWp zmírňují sezónní výkyvy, kdy je ve čtvrtém čtvrtletí produkce elektřiny evropských FVE slabší.

Velmi dynamický růst zaznamenala ve 4. čtvrtletí také oblast velkoobchodního prodeje technologií. K tomu přispěla rozumná strategie nákupu, kdy byly komponenty zajištěny za konkurenceschopné ceny v období, které bylo poznamenáno nedostatkem způsobeným přerušením globálního dodavatelského řetězce.

Z hlediska přítomnosti na kapitálových trzích bylo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 pro společnost významnou událostí umístění třetího dluhopisu denominovaného v eurech v hodnotě 55,0 milionu eur které proběhlo listopadu, Tento dluhopis byl ohodnocen jako první "zelený dluhopis" v souladu se zásadami zelených dluhopisů vydaných Mezinárodní asociací kapitálových trhů (ICMA) 2021, což podtrhuje závazek společnosti k udržitelnému rozvoji. S touto emisí dluhopisů se společnosti podařilo nejen přesvědčit velkou část stávajících držitelů dluhopisů, aby převedli své současné dluhopisy na nový zelený dluhopis, ale také přilákat mnoho nových institucionálních investorů, včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

"Při pohledu do roku 2022 vidíme mnoho příležitostí k růstu. Spolu se stále narůstajícím portfoliem vlastních velkých fotovoltaických elektráren, se jedná například o velmi zajímavou a významnou oblast FV projektů pro firemní zákazníky, z níž budou profitovat všechny naše obchodní linie. Někteří z těchto komerčních zákazníků využijí také řešení pro úpravu vody nabízené společností Photon Water. To dokonale zapadá do naší strategie kombinovat vhodná řešení, která našim zákazníkům zajistí jak obnovitelnou energii, tak čistou vodu," komentoval Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Finanční ukazatele

V roce 2021 společnost zvýšila své neauditované konsolidované výnosy na 36,359 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 28,7 %, přičemž ve 4. čtvrtletí dosáhla rekordních tržeb ve výši 11,734 milionu eur (+130,3 % meziročně). K tomu došlo díky významnému 77,5% nárůstu výnosů z prodeje elektřiny vyrobené rostoucím vlastním portfoliem společnosti, zatímco ostatní zdroje výnosů vzrostly meziročně o 156,6 %.

Tento silný výkon vedl v roce 2021 k EBITDA ve výši 9,584 milionu eur ve srovnání s 8,440 miliony eur v roce 2020, což představuje meziroční nárůst o 13,6 %. EBITDA za 4. čtvrtletí vzrostla na 1,030 milionu eur ze záporného EBITDA za 4. čtvrtletí ve výši -1,026 milionu eur za předchozí rok.

Ve 4. čtvrtletí 2021 společnost vykázala EBIT ve výši -0,771 milionu eur oproti -2,877 milionu eur před rokem, což představuje výrazné zlepšení v tradičně slabém 4. čtvrtletí. Za celý rok se EBIT snížil na -0,862 milionu eur oproti -0,142 milionu eur v roce 2020 v důsledku zvýšených odpisů rostoucího vlastního portfolia elektráren společnosti.

Společnost vykázala čistou ztrátu ve výši -6,313 milionu eur ve srovnání s -8,693 miliony eur v roce 2020, přičemž celkový souhrnný příjem činil solidních 2,427 milionu eur ve srovnání s 2,084 miliony eur před rokem.

Vlastní kapitál se oproti konci roku 2020 zvýšil o 29,3 % a na konci roku 2021 činil 51,830 milionů eur. Upravený poměr vlastního kapitálu zůstal stabilní na úrovni 28,8 % (oproti 28,9 % na konci roku 2020).

 

Prohlédněte si finanční zprávu  za 4. čtvrtletí 2021 (pouze anglicky).

 

Prezentace výsledků za poslední čtvrtletí 2021

Společnost představí své výsledky za 4. Čtvrtletí prostřednictvím online prezentace v pondělí 14. února v 11:00 SELČ. Součástí prezentace bude prostor pro dotazy. Účastníci mohou své dotazy zadat prostřednictvím chatu během prezentace nebo je zaslat předem na adresu ir@photonenergy.com.

Odkaz na online prezentaci: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q4-2021-results-presentation

 

O skupině Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 90,5 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 790 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 310 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

 

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Vedoucí marketingu a korporátní komunikace
Tel. +420 774 810 670
E-mail:  martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro vztahy s investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail:  emeline.parry@photonenergy.com