Photon Energy Group oznamuje dlouhodobou strategii rozvoje

  • Do roku 2024 má společnost v úmyslu rozšířit vlastní portfolio fotovoltaických elektráren ze 74,7 MWp na celkový instalovaný výkon minimálně 600 MWp. Bude také dohlížet na vývoj fotovoltaických projektů o výkonu 1,5 GWp a rozšiřovat vlastní portfolio provozu a údržby (O&M) elektráren na 1,0 GWp.
  • Správní rada společnosti očekává v důsledku zrychleného růstu podnikání růst EBITDA 2024 o přibližně pětinásobek ve srovnání s výsledky z roku 2020.
  • Jako jeden ze způsobů zajištění požadovaného financování pro realizaci strategie rozvoje, má společnost v plánu nabídnout až 7 milionů stávajících vlastních akcií, v současné době v hodnotě přibližně 18 milionů EUR (457 milionů CZK). 

Amsterdam/Praha – 10. června 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) nizozemská společnost s českými kořeny poskytující integrovaná a inovativní řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě dnes oznámila strategii rozvoje a růstu společnosti do roku 2024.

Mezi strategické cíle společnosti patří rozšiřování portfolia vlastních elektráren, vytváření nových toků stálých výnosů z jejího plně integrovaného obchodního modelu v oblasti energetiky a rozvoj obchodní divize poskytující služby a řešení pro úpravu vody, se zvláštním zaměřením na rostoucí globální problém kontaminace půdy látkami PFAS (perfluoralkylované látky) použitím technologie nanoremediace, pro niž společnost očekává celosvětový patent.

Do konce roku 2024 má společnost v úmyslu rozšířit vlastní portfolio fotovoltaických elektráren ze 74,7 MWp na celkový instalovaný výkon minimálně 600 MWp a tak zvýšit toky stálých výnosů z výroby čisté elektřiny a podpůrných služeb pro distribuční soustavy. Současně má společnost v úmyslu dohlížet na fotovoltaické projekty v různých fázích vývoje o výkonu 1,5 GWp s cílem stimulovat růst po roce 2024, včetně projektů vyvinutých interně nebo na bázi joint ventures.

Společnost rovněž očekává další růst svého podnikání v oblasti poskytování služeb EPC (řízení realizace projektu) využitím decentralizované výroby energie a kombinací špičkových fotovoltaických technologií a skladování energie. Společnost bude také nadále rozšiřovat své globální portfolio provozu a údržby (O&M); do roku 2024 plánuje uzavřít smlouvu na vlastní elektrárny a elektrárny našich klientů o výkonu 1,0 GWp ve srovnání se současným O&M portfoliem o kapacitě 300 MWp.

Kromě toho chce společnost využít stávající úspory z rozsahu prostřednictvím připravované B2B online prodejní platformy ke generování dalších výnosů z obchodování fotovoltaických modulů, střídačů, baterií a dalších komponentů.

Za účelem zajištění požadovaného financování pro realizaci strategie rozvoje má správní rada společnosti v úmyslu nabídnout až 7 milionů stávajících vlastních akcií, v současné době v hodnotě přibližně 18 milionů EUR (457 milionů CZK). Výtěžek z prodeje stávajících vlastních akcií bude použit především na investice do rozvoje nových projektů a projektů připravených k výstavbě.

Ve fiskálním roce 2024 správní rada společnosti očekává růst EBITDA o přibližně pětinásobek ve srovnání s údaji z roku 2020. Očekávaný potenciál růstu z nedávno zavedené technologie nanoremediace látek PFAS není v této strategii rozvoje zahrnutý.

Výše uvedené cíle budou financovány z provozních peněžních toků, z prodeje projektových práv, refinancování projektů a výnosů z dluhopisů, jakož i z prodeje stávajících vlastních akcií. Další zadluženost bude omezena tak, aby se poměr vlastního kapitálu udržel nad 25 % po celou dobu stanoveného období.

Hlavní zaměření strategie růstu v obchodní divizi Photon Water vyžaduje účinná a nákladově efektivní řešení problému kontaminace podzemních vod látkami PFAS. Odstranění látek PFAS in-situ bez nutnosti čerpání, přesouvání půdy nebo likvidace je celosvětově jedinečné. Úspěch společnosti v této oblasti potvrzuje partnerství navázané v loňském roce s australským ministerstvem obrany, jehož cílem je prokázat a ověřit tuto technologii. Po dokončení zkušební fáze společnost Photon Water očekává, že bude tuto technologii dodávat globálně na komerční bázi.

„Předpokládáme, že expanze našeho vlastního portfolia elektráren podpoří rostoucí počet fotovoltaických projektů, které vyvíjíme interně nebo získáváme prostřednictvím akvizic,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group. „Zvažujeme také možnosti spolupráce na bázi joint ventures spolu s dalšími developery. Zajištění projektových práv a možnost vstoupit do projektu v raných fázích vývoje nám zajišťuje plnou kontrolu nad projekty, optimalizaci ekonomiky projektu a v důsledku toho maximalizaci návratnosti našich investic.“

Celý obsah strategie růstu společnosti na období 2021–2024 je k dispozici zde:

Stáhněte si strategii růstu 2021-2024

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 531,5 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě. 

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout