Photon Energy Group oznámila rekordní předběžné výsledky za rok 2022 a poskytla finanční výhled na rok 2023

 • Od začátku roku společnost zvýšila tržby o 159,1 % na 2,2 miliardy korun a předstihla tak svůj výhled na rok 2022 ve výši 2 miliardy korun, zisk EBITDA vzrostl o 151,1 % na 571 milionů korun, což naplnilo výhled na rok 2022, který počítal s 569 milionů korun.
 • Od počátku roku do konce vykazovaného období dosáhla společnost čistého zisku ve výši 66,1 milionů korun, zatímco ve stejném období loňského roku vykázala ztrátu ve výši ‑152,7 milionů korun.
 • Společnost splnila svůj celoroční finanční výhled na rok 2022 a představuje výhled na rok 2023.

Amsterdam/Praha 15. února 2023 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „skupina" nebo „společnost") dnes zveřejnila neauditované finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2022, které skončilo 31. prosince 2022, a vykázala ve 4. čtvrtletí tržby ve výši 627,6 milionů korun (meziročně +125,3 %) a EBITDA ve výši 28,7 milionů korun (meziročně +17,3 %). Tržby se od začátku roku do konce vykazovaného období zvýšily o 159,1 % na 2,2 miliardy korun, čímž překonaly finanční výhled společnosti na celý rok 2022 ve výši 2,01 miliardy korun. 

„Zaznamenali jsme velmi rušné čtvrtletí s robustními tržbami, pokračujícími aktivitami v oblasti developmentu fotovoltaických projektů na našich klíčových trzích a strategickým rozhodnutím plně převzít společnost Lerta, provozující platformu virtuální elektrárny. Zvýšili jsme EBITDA o více než 17 % procent a dokončili výstavbu solárních projektů s celkovou kapacitou 32 MWp v Rumunsku. Kromě toho se nám podařilo v Austrálii získat pozemek a práva pro výstavbu solárního systému s akumulací energie o výkonu 9,8 MWp/10 MWh, který pro Photon Energy představuje první instalaci solárního zdroje s bateriovým úložištěm v takto velkém měřítku. Systém bude sloužit jako prototyp pro budoucí rozšíření na evropské trhy skupiny. Také jsme refinancovali svá fotovoltaická aktiva v České republice a spustili jsme B2B eCommerce platformu, s cílem posílit v období prudce rostoucí poptávky svou pozici předního dodavatele fotovoltaických modulů, střídačů a baterií v regionu střední a východní Evropy. S nadšením vstupujeme do roku 2023 a napínáme všechny síly, abychom v letošním roce zvýšili konsolidované tržby a EBITDA na 3,56 miliardy korun, respektive 688 milionů korun“, uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Klíčové události 4. čtvrtletí

 • Společnost navýšila svůj 6,50% zelený dluhopis EUR 2021/2027 ve výši 297 milionu korun na celkovou nesplacenou částku 1,8 miliardy korun. Čistý výnos z emise bude použit k financování fotovoltaických (FV) projektů nebo hybridních řešení kombinujících fotovoltaiku s akumulací energie, jakož i finančních nástrojů použitých pro podporu těchto projektů a aktiv, v souladu s Rámcem pro zelené financování společnosti vydaným v září 2021.
 • V průběhu sledovaného období společnost na konci pětileté lhůty splatnosti úspěšně splatila nesplacenou nominální hodnotu korporátního dluhopisu 2017/2022 s úrokem 7,75 % EUR (ISIN: DE000A19MFH4) ve výši 361 milionu korun, v souladu s podmínkami dluhopisu.
 • Akcie Photon Energy Group se začaly obchodovat v elektronickém systému XETRA, přední německé obchodní platformě pro kótované společnosti, kterou provozuje německá burza cenných papírů Deutsche Börse AG.
 • Společnost uzavřela smlouvu o dlouhodobém refinancování projektů s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pro vlastní fotovoltaické elektrárny v České republice. To společnosti umožnilo uvolnit po splacení dluhopisu EUR 2017/2022 značnou dodatečnou likviditu na financování rozšiřování svého portfolia FV elektráren.
 • Společnost poskytla přehled o regulaci energetického trhu a předpokládaném dopadu zastropování cen elektřiny a zdanění neočekávaných zisků na svá stávající (i budoucí) FV aktiva v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Polsku v roce 2023. Představenstvo společnosti očekává mírný negativní dopad v České republice a Maďarsku a žádný negativní dopad na Slovensku a v Rumunsku, přičemž v Polsku může dojít ke zpomalení nových projektů.
 • Společnost získala v Austrálii pozemky a práva na výstavbu solárního systému s bateriovým úložištěm o výkonu 9,8 MWp/10 MWh. Zařízení bude ročně vyrábět přibližně 16,4 GWh energie z obnovitelných zdrojů, která bude prodávána na energetickém trhu. Společnost předpokládá, že projekt bude zahájen koncem druhého čtvrtletí roku 2023.
 • Společnost spustila B2B eCommerce platformu na adrese eshop.photonenergy.com, čímž chce v době prudkého růstu poptávky dále posílit svou pozici předního dodavatele FV modulů, střídačů a baterií v regionu střední a východní Evropy.
 • Společnost dokončila úplné převzetí polské společnosti Lerta, která provozuje VPP (Virtual Power Plant), sdružující a řídící distribuované zdroje energie. Ve vykazovaném období Lerta uspěla v polské kapacitní aukci pro rok 2027 se 157 MW DSR (Demand Side Response), čímž si zajistila smluvní příjmy ve výši 63,8 milionu PLN (317,5 milionů korun) pro rok 2027. Úspěch společnosti Lerta v polské kapacitní aukci pro rok 2027 je důležitým milníkem na cestě k vedoucímu postavení na polském trhu DSR s cílem získat do roku 2027 kapacity ve výši 600 MW a do roku 2030 až 900 MW. 

Finanční ukazatele

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 společnost více než zdvojnásobila své konsolidované tržby na 627,7 milionů korun (meziročně +125,3 %). Navzdory o 18,6 GWh nižšímu objemu výroby (-6,6 % meziročně), v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, vzrostly tržby z prodeje elektřiny z vlastního portfolia FV elektráren společnosti o 91,9 MWp, meziročně o 27,0 % na 90,7 milionů korun. Od začátku roku společnost vykazuje 121,6 GWh vyrobené čisté elektřiny oproti 103,3 GWh v roce 2021 (meziročně +17,8 %). Společnost dosáhla v roce 2022 rekordních tržeb za elektřinu ve výši 837 milionů korun oproti 19,402 milionu eur v roce 2021 (meziročně +81,6 %).

Kromě výnosů z výroby elektřiny se na impozantním růstu tržeb podílela především dynamika, kterou zaznamenala obchodní linie obchodu s FV komponenty, která se zabývá distribucí solárních modulů, střídačů a baterií, díky níž celkové ostatní výnosy za čtvrtletí dosáhly 537 milionů korun (+159,2 %) a od počátku roku se celkové ostatní výnosy zvýšily na 1,4 miliardy korun (+247,8 %).

Neauditovaná konsolidovaná EBITDA se meziročně zlepšila o 17,3 % na 28,7 milionů korun, zatímco čtvrtletní EBIT se zlepšil na -8,4 miliony korun oproti -14,7 milionům korun před rokem. Čtvrtletní ziskovost společnosti byla ovlivněna vyšším podílem výnosů s nižší marží z prodeje FV technologií, zaúčtováním rezerv na maďarskou daň z neočekávaných zisků uvalenou maďarskou vládou a rostoucím počtem zaměstnanců, který je klíčový pro rozvoj našich stávajících i nových obchodních aktivit.

Celkové úrokové náklady se ve 4. čtvrtletí roku 2022 zvýšily o 34,4 % na -58,9 milionů korun. To bylo zapříčiněno umístěním 6,50% zeleného EUR dluhopisu 2021/2027 v listopadu 2021 - v průběhu roku se jeho objem zvýšil z 50,0 milionu eur na 77,5 milionu eur - což vedlo k čisté ztrátě ve výši -89,5 milionů korun (oproti čisté ztrátě -25,5 milionů korun ve 4. čtvrtletí roku 2021).

Společnost nakonec vykázala za čtvrtletí záporný celkový souhrnný zisk (TCI) ve výši -49,4 miliony korun oproti 23,2 milionům korun za stejné období roku 2021.

Od začátku roku 2022 společnost zaznamenala rekordní tržby ve výši 2,2 miliardy korun (+159,1 %) a rekordní zisk EBITDA ve výši 571,5 milionů korun (+151,1 % meziročně). EBIT se přehoupl ze ztráty ve výši -16,9 milionů korun na zisk 345,5 milionů korun. Skupina vykázala čistý zisk ve výši 66,1 milionů korun oproti ztrátě -152,8 milionů korun v roce 2021. Celkový výsledek TCI činil 101,5 milionu korun oproti 49,7 milionům korun před rokem, zatímco upravený poměr vlastního kapitálu vzrostl na solidní úroveň 29,3 %.

Výhled

Společnost naplnila svůj celoroční finanční výhled na rok 2022 a zvýšila konsolidované tržby na 2 miliardy korun z 864,6 milionů korun v roce 2021 a EBITDA na 570 milionů korun z 228 milionů korun v roce 2021.

Díky pákovému efektu napříč všemi obchodními liniemi skupina očekává, že konsolidované tržby pro rok 2023 vzrostou na 3,5 miliardy korun z 2,2 miliard korun v roce 2022, což představuje meziroční nárůst o 59,2% a povede ke zvýšení EBITDA na 688 milionů korun z 572 milionů korun v roce 2022 (+20,5 % meziročně).

Finanční zprávu společnosti za čtvrté čtvrtletí roku 2022 si můžete prohlédnout zde.

Online prezentace výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2022

Společnost představí své výsledky za čtvrté čtvrtletí prostřednictvím online prezentace ve čtvrtek 16. února v 11:00 hodin SEČ. Součástí prezentace bude prostor pro dotazy. Účastníci mohou své dotazy zadat prostřednictvím chatu během prezentace nebo je zaslat předem na adresu ir@photonenergy.com.

Odkaz na online prezentaci: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q4-2022-results-presentation

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a čistou vodu po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023, a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW. Další významnou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, jako je úprava a sanace vod, služby pro studny a další vodohospodářské služby. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com