Photon Energy Group obdržela od imug | rating, přední agentury zkoumající index udržitelnosti, hodnocení “velmi dobré”

  • imug | rating hodnotí výkon společnosti v oblasti udržitelnosti 75 body ze 100 jako “velmi dobrý” za řízení udržitelnosti, produkty a služby společnosti a předcházení kontroverznímu chování.
  • Hodnocení bylo provedeno na základě veřejně dostupných informací, zpráv v médiích, rozhovorů se zástupci společnosti a názorů a studií externích odborníků.
  • Společnost vydala svou úplně první zprávu o udržitelnosti v březnu 2021 a formálně tak deklarovala svůj závazek dosahovat udržitelných výsledků.

Amsterdam – 2. Června 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen “Photon Energy Group” nebo “společnost”), nizozemská společnost s českými kořeny působící v oblasti obnovitelných energií a poskytující řešení pro čistou energii a vodu po celém světě, obdržela své první hodnocení udržitelnosti. imug | rating, nezávislá instituce, která posuzovala její praktiky a chování v oblasti udržitelnosti, jí udělila hodnocení “velmi dobré” se 75 body ze 100. Hodnocení imug jsou přidělována na škále: slabý, střední, dobrý, velmi dobrý a výborný.

imug | rating patří mezi přední ratingové agentury udržitelnosti v Německu a specializuje se na výzkum v oblasti životního prostředí, sociálních dopadů a správy a řízení společností (ESG = ang. “environmental, social and governance”). Více než 20 let působí v oboru udržitelného financování a sociálně odpovědného investování (SRI = ang. “socially responsible investment”).  Mezi jeho zákazníky patří významní správci aktiv, alternativní banky i institucionální investoři a nevládní organizace.

“Jsme hrdí, že naše postupy v oblasti ESG hodnotí imug | rating jako „velmi dobré“. Potvrzuje tak platnost naší strategie, v níž je udržitelnost klíčovým faktorem tvorby hodnot naší společnosti,“ uvedl  Georg Hotar, Výkonný ředitel Photon Energy Group. “Jelikož je naším posláním pozitivně přispívat ke společenskému rozvoji důrazem na udržitelnost, má pro nás toto hodnocení obrovský význam. Prokazuje náš závazek být transparentním a důvěryhodným partnerem.”

V roce 2020 společnost položila základy strategického řízení, kontroly a reportingu v oblasti udržitelnosti. V březnu 2021 vydala svou první výroční zprávu o udržitelném rozvoji, čímž formálně stvrdila svůj závazek dosahovat udržitelných výsledků.

peg-esg-rating.png (42 KB) 

Bližší informace o závazcích Photon Energy Group v oblasti ESG najdete zde.

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 530 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Ředitel marketingu a korporátní komunikace
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s používáním cookies.

Přijmout