Photon Energy Group obdržela od agentury imug rating, specializující se na rating v oblasti ESG, opět hodnocení „velmi dobrý“

  • Agentura imug rating hodnotí výkon společnosti v oblasti udržitelnosti 77 body ze 100 jako „velmi dobrý“ za řízení udržitelnosti, produkty a služby společnosti a předcházení kontroverznímu chování.
  • Hodnocení bylo provedeno na základě veřejně dostupných informací, zpráv v médiích, interních dokumentů poskytnutých společností, dotazníku a vědeckých studií.
  • Společnost vydala v dubnu 2023 svou třetí zprávu o udržitelnosti a oficiálně tak vyjádřila svůj závazek dosahovat udržitelných výsledků.

Amsterdam/Praha – 10. května 2023 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) obdržela od nezávislé instituce imug rating, která posuzovala zásady a aktivity společnosti v oblasti udržitelnosti, za své postupy v oblasti ESG a obchodní model hodnocení „velmi dobrý“. Agentura imug rating obnovila své hodnocení „velmi dobrý“, udělené na škále slabý, střední, dobrý, velmi dobrý a výborný, dva roky po prvním hodnocení provedeném v květnu 2021.

imug-rating-green.jpg (188 KB)imug rating patří mezi přední ratingové agentury udržitelnosti v Německu a specializuje se na výzkum v oblasti životního prostředí, sociálních dopadů a správy a řízení společností (ESG). Více než 25 let působí v oboru udržitelného financování a sociálně odpovědného investování (SRI). Mezi klienty této agentury patří významní správci aktiv, alternativní banky i institucionální investoři a nevládní organizace. 

„Jsme hrdí, že naše postupy v oblasti ESG hodnotí imug rating jako ‚velmi dobré‘. Potvrzuje tak platnost naší strategie, v níž je udržitelnost klíčovým faktorem tvorby hodnot naší společnosti,“ uvedl generální ředitel skupiny Photon Energy Group Georg Hotar. „Jelikož je naším posláním pozitivně přispívat ke společenskému rozvoji důrazem na udržitelnost, má pro nás toto hodnocení obrovský význam. Prokazuje náš závazek být transparentním a důvěryhodným partnerem.“

V dubnu 2023 společnost vydala svou třetí výroční zprávu o udržitelnosti a oficiálně tak vyjádřila svůj závazek dosahovat udržitelných výsledků.

Více informací o závazcích skupiny Photon Energy Group v oblasti ESG a hodnocení udržitelnosti naleznete zde.

O imug rating – imug-rating.de

imug rating je přední německý poskytovatel služeb se zaměřením na strategie a realizace investic v oblasti ESG a hodnocení udržitelnosti. Jako partner finančního trhu, podniků a veřejného sektoru se zaměřuje na udržitelné strategie ESG, získávání dat a reporting, poskytování důvěryhodných externích hodnocení, rating v oblasti udržitelnosti a odborné posudky. imug rating je uznávaným auditorem tzv. zelených dluhopisů a úvěrů podle Mezinárodní asociace kapitálových trhů (ICMA) a Sdružení pro úvěrový trh (LMA) a také schváleným ověřovatelem tzv. klimatických dluhopisů. Jeho řízení kvality je certifikováno podle normy ISO 9001. Společnost je signatářem Zásad OSN pro odpovědné investování (PRI) a členem organizací Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) a Kapitalmarkt KMU. imug rating je stoprocentní dceřinou společností evropské poradenské skupiny EthiFinance SAS.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a čistou vodu po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 131 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 113,1 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 940 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023 a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW. Další významnou obchodní linií společnosti je Photon Water, poskytující řešení pro čistou vodu, jako je úprava a sanace vod, služby pro studny a další vodohospodářské služby. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com