Photon Energy Group obdržela názor nezávislých expertů z imug | rating pro novou emisi dluhopisů

  • Photon Energy Group úspěšně dokončila zelený rámec financování (Green Financing Framewok), který podrobně popisuje, jak budou výnosy z nadcházející emise zelených dluhopisů použity na udržitelné projekty.
  • Nezávislý názor společnosti imug | rating potvrzuje, že zelený rámec financování společnosti je v souladu se čtyřmi hlavními zásadami principů zelených dluhopisů (Green Bond Principles 2021) Mezinárodní asociace kapitálových trhů (ICMA).
  • Zelený rámec financování spolu s hodnocením od imug | rating představuje další krok ve snaze společnosti začlenit více environmentálních hledisek do své obchodní činnosti.

Amsterdam – 18.  října  2021 –  Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen "Photon Energy Group" nebo "společnost"), společnost zabývající se obnovitelnou energií se sídlem v Amsterdamu, která dodává řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě,  získala názor nezávislých expertů od imug | rating, nezávislé instituce v Německu, ke svému zelenému rámci financování (Green Financing Framewok), čímž učinila další  krok směrem k vydání svého nového zeleného dluhopisu Green EUR Bond 2021/2027.

"Jsme velmi hrdí na to, že jsme obdrželi toto stanovisko nezávislých expertů od imug | rating, které potvrzuje, že zelený rámec financování pro naši první emisi zelených dluhopisů je v souladu se zásadami zelených dluhopisů (Green Bond Principles 2021). Tento fakt upevňuje náš závazek v oblasti udržitelného rozvoje, nabízí potenciálním investorům pohled na všechny aspekty udržitelnosti našeho modelu financování a dodává jim důvěru v to, jak budou informováni o procesu vydávání dluhopisu,“ komentoval Clemens Wohlmuth, finanční ředitel společnosti Photon Energy Group.

Dle oznámení z minulého týdne je nyní společnost připravena vydat dluhopis s jistinou až do výše 50 mil. eur s  úrokovou sazbou 6,50 % p.a.,  která má být splácena čtvrtletně. Čistý výnos bude použit na financování a refinancování developmentu a výstavby fotovoltaických elektráren, což skupině Photon Energy umožní dále přispívat k nízkouhlíkové budoucnosti odolné vůči změně klimatu. Prospekt  tohoto zeleného dluhopisu  byl schválen dne 12. října 2021.

Zelený rámec financování skupiny poskytuje budoucím investorům do tohoto dluhopisu jistotu, že  získané  výnosy budou použity pro zelené projekty a že společnost bude informovat o dopadu svých aktivit na životní prostředí. Tento finační rámec byl vypracován v souladu se zásadami zelených dluhopisů Mezinárodní asociace kapitálových trhu (ICMA), což je tržní standard pro zelené dluhopisy. V souladu se standardní praxí byl finanční rámec přezkoumán nezávislými experty imug | rating, kteří  potvrdili hodnoty odpovídající zásadám zelených dluhopisů ICMA.

Odkazy

Informace o zeleném dluhopisu 2021/2027 společnosti 

Zelený rámec financování (Green Financing Framework)

Názor nezávislých expertů imug | rating 

O imug | rating

imug | rating je jednou z předních ratingových agentur v Německu a specialistou na výzkum v oblasti životního prostředí, sociální péče a správy a řízení (ESG). Společnost imug | rating působí v oblasti udržitelného financování a sociálně odpovědných investic již více než 20 let. Mezi její reference patří hlavní správci aktiv a alternativní banky, jakož i institucionální investoři a nevládní organizace.

O skupině Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 110 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 89,3 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 590 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt s médii

Martin Kyslý

Vedoucí marketingu a korporátní komunikace
Tel. +420 774 810 670E-mail:
martin.kysly@photonenergy.com