Photon Energy Group dosáhla ve druhém čtvrtletí rekordních výsledků a zlepšila svůj finanční výhled na rok 2022

  • Ve druhém čtvrtletí roku 2022 společnost více než zdvojnásobila své tržby na 565 milionů korun (meziroční nárůst o 135,7 %), což vedlo k rekordní konsolidované EBITDA ve výši 197 milionů korun (meziroční nárůst o 108,3 %).
  • V první polovině roku 2022 vzrostly tržby na 788 milionů korun (o 124,4 %), zatímco EBITDA vzrostla o vynikajících 146,2 % na 247 milionů korun. Skupina vykazuje ve 2. čtvrtletí i v 1. pololetí 2022 zisk před zdaněním i po zdanění.
  • Díky přímému prodeji elektřiny na trhu zvýšila společnost svůj finanční výhled na rok 2022 a očekává zvýšení tržeb za celý rok na 2,1 miliardy korun z dříve oznámených 1,6 miliardy korun (meziroční nárůst o 133,8 %) a EBITDA ve výši 584 milionů korun z původně odhadovaných 438 milionů korun (meziroční nárůst o 150,4 %).

Amsterdam – 11. srpna 2022 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále “Photon Energy Group” nebo “společnost”) dnes oznámila neauditované finanční výsledky za druhé čtvrtletí a první pololetí roku 2022, které skončilo 30. června 2022. Společnost ve 2. čtvrtletí meziročně více než zdvojnásobila tržby na 565 milionů korun (+135,7 %) a vykázala rekordní EBITDA ve výši 197 milionů korun (meziročně +108,3 %).

"Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků a vykázat zisk před zdaněním. K tomu přispělo především převedení 83 % našich elektráren z pevných výkupních cen na přímý prodej elektřiny za tržní ceny. Kromě toho jsme zaznamenali dynamický růst i v našich dalších obchodních liniích, jako je obchod s fotovoltaickými komponenty, který realizujeme jak na našich klíčových trzích, tak i mimo ně. Na základě výhledu energetického trhu a vzhledem k absenci nepředvídatelných událostí zvyšujeme odhad tržeb za celý rok 2022 z dříve oznámených 1,6 miliardy korun na 2,1 miliardy korun a EBITDA z původních 438 milionů korun na 584 milionů korun," komentoval výsledky Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Klíčové události 2. čtvrtletí a 1. pololetí roku 2022

V první polovině roku společnost prokázala svou schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu tím, že se rozhodla dočasně převést většinu svých maďarských elektráren na tržní obchodní model a prodávat čistou energii přímo na trhu bez jakékoli státní podpory. V důsledku toho výnosy z prodeje elektřiny vyrobené rostoucím portfoliem elektráren těžily z celosvětově vysokých cen elektřiny.

Prodej elektřiny na trhu je nyní základem obchodní strategie společnosti a 83 % jejích elektráren nyní funguje na tržním principu. Došlo také k nárůstu dalších zdrojů příjmů, zejména díky obrovskému rozmachu obchodu s fotovoltaickými komponenty, distribuci modulů, střídačů a baterií.

V oblasti developmentu projektů společnost uvedla do provozu elektrárnu o výkonu 1,4 MWp v Maďarsku, čímž se její portfolio vlastních elektráren zvýšilo na 91,9 MWp, a úspěšně pokračuje ve výstavbě prvních pěti elektráren v Rumunsku. První projekt společnosti v této zemi, kde plánuje do konce roku postavit 32 MWp, začíná nabývat obrysy, neboť právě dokončila instalaci montážních konstrukcí a poloviny z celkového počtu 10 600 solárních panelů. Společnost v současné době realizuje na svých klíčových trzích ve střední a východní Evropě a v Austrálii projekty velkých fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou přes 825 MWp.

Z hlediska přítomnosti společnosti na kapitálových trzích bylo druhé čtvrtletí roku 2022 také zajímavé. Došlo k navýšení objemu zelených dluhopisů společnosti EUR 2021/2027 o 10,0 mil. eur a tři významné analytické společnosti – AlsterResearch (Německo), WOOD & Company (Česká republika) a IPOPEMA (Polsko) vydaly doporučení k nákupu akcií Photon Energy Group.

Finanční ukazatele

Výsledky skupiny ukázaly zajímavý vývoj, když konsolidované tržby za druhé čtvrtletí roku 2022 dosáhly 565 milionů korun (meziročně +135,7 %) a za první pololetí 788 milionů korun (meziročně +124,4 %). Růst tržeb je dán především vyššími výnosy z výroby elektřiny z nových elektráren společnosti provozovaných na tržním principu, jakož i vysokými cenami elektřiny z tržně vázané složky přímého prodeje v rámci režimu podpory "Zelený bonus", na který české portfolio přešlo na začátku roku.

Společnost rovněž uskutečnila důležité kroky k posílení růstu svého podnikání, včetně rozhodnutí dočasně převést většinu maďarského portfolia vlastních elektráren, představujícího 46,2 MWp z celkem 51,8 MWp instalovaného výkonu, na tržní obchodní model. Od dubna 2022 nejsou tyto elektrárny závislé na žádném druhu podpory. V důsledku toho se do výnosů z prodeje elektřiny vyrobené vlastními elektrárnami společnosti promítly celosvětově rostoucí ceny elektřiny.

Kromě mimořádných příjmů z výroby elektřiny ve výši 267 milionů korun (meziročně +59,2 %) se na tomto dobrém výsledku podílel i výrazný nárůst ostatních příjmů (298 milionů korun, meziročně +313,2 %). Na něm má podíl především dynamický růst obchodní linie zabývající se obchodováním s fotovoltaickými komponenty, který zastínil relativně skromnější růst příjmů z provozu a údržby fotovoltaických elektráren (O&M) a EPC (inženýring a výstavba).

Výborné obchodní výsledky vedly ke zvýšení konsolidované EBITDA o 108,3 % na 197 milionů korun a dosažení rekordního EBIT za 2. čtvrtletí ve výši 113 milionů korun oproti 24 milionům korun ve stejném období loňského roku, a zmírnily dopad nové neočekávané daně v Maďarsku, kterou maďarská vláda přijala retrospektivně v červnu 2022.

Nejvýznamnější skutečností je, že společnost přeměnila ztrátu před zdaněním ve výši -14 milionů korun z 2. čtvrtletí 2021 na vynikající zisk ve výši 64 milionů korun ve 2. čtvrtletí 2022, a vykázala ve sledovaném období čistý zisk ve výši 49 milionů korun dosažený (oproti čisté ztrátě ve výši -21 milionů korun ve 2. čtvrtletí 2021).

Navzdory zápornému ostatnímu úplnému výsledku hospodaření (OCI), který byl ovlivněn oslabením maďarského forintu (HUF), společnost nadále vykazuje vyšší kladný konsolidovaný celkový úplný výsledek hospodaření (TCI) za dané čtvrtletí ve výši 13 milionů korun oproti 12 milionům korun za stejné období loňského roku.

Photon Energy Group uzavřela první pololetí s tržbami ve výši 788 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 124,4 % a zvýšila EBITDA meziročně o 146,2 % na 247 milionů korun. Skupina vykázala čistý zisk ve výši 13 milionů korun oproti ztrátě ve výši -98 milionů korun v prvním pololetí roku 2021. Celkově činil TCI 57 milionů korun ve srovnání s 56 miliony před rokem. Upravený poměr vlastního kapitálu zůstal na solidní úrovni 29,3 %.

Finanční zpráva Photon Energy Group za druhé čtvrtletí a první pololetí roku 2022

 

Online prezentace výsledků za 2. čtvrtletí a 1. pololetí roku 2022

Společnost představí své výsledky za druhé čtvrtletí a první pololetí roku 2022 prostřednictvím online prezentace v pátek 12. srpna v 10:00 hodin SEČ. Součástí prezentace bude prostor pro dotazy. Účastníci mohou své dotazy zadat prostřednictvím chatu během prezentace nebo je zaslat předem na adresu ir@photonenergy.com.

Odkaz na online prezentaci: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q2-2022-results-presentation

 

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 825 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 330 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.


Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com