Photon Energy Group dokončila akvizici společnosti Lerta

  • Photon Energy Group zvyšuje svůj podíl ve společnosti Lerta z 56,75 % na 100 % a získává tak plnou kontrolu nad společností.
  • Začleněním Lerty získává Photon Energy Group licence na obchodování s energií v šesti zemích, špičkovou škálovatelnou platformu virtuální elektrárny (VPP) a pozici číslo 3 na polském trhu DSR (Demand Side Response, odezva strany spotřeby) s kapacitou 150 MW pro rok 2023.
  • Počet zaměstnanců Photon Energy Group se nyní rozroste na více než 300, z nichž téměř třetina bude mít sídlo v Polsku, a to v kancelářích ve Varšavě, Poznani, Lodži a Gdaňsku.

Amsterdam/Praha 22. prosince 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dale jen "Photon Energy Group" nebo "skupina") dnes oznámila, že zvýšila svůj podíl ve společnosti Lerta S.A. ("Lerta") z 56,75 % na 100 %. V návaznosti na navýšení majetkového podílu skupiny ve společnosti Lerta z 24,27 % na 56,75 % dne 24. listopadu 2022 došlo k transakci, která zahrnovala akvizici všech zbývajících akcií Lerty v držení zakladatelů Borise Tomaly a Krzysztofa Drożyńského ("zakladatelé").

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo dokončit úplné převzetí Lerty. Již mnoho let je naším posláním developovat, stavět a provozovat solární fotovoltaická aktiva na našich trzích v Evropě a Austrálii. Nyní jdeme o krok dál. Společně se Lertou zajistíme efektivnější využití energetické soustavy tím, že co nejvíce stávajících nepružných a nestálých odběratelů energie přeměníme na "flexumery"; uživatele energie s vysokou mírou kontroly nad svou spotřebou, kteří v ideálním případě disponují vlastní kapacitou pro výrobu a skladování energie, a jsou tak značnou flexibilitu v načasování využívání energetické sítě,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Integrace Lerty poskytne Photon Energy Group licence na obchodování s energií v šesti zemích, špičkovou škálovatelnou platformu virtuální elektrárny (VPP) a třetí místo na polském trhu DSR s kapacitou 150 MW pro rok 2023.

Akvizicí Lerty se tým skupiny rozroste o přibližně 100 členů, čímž se počet zaměstnanců zvyšuje na více než 300, z nichž téměř třetina bude sídlit v Polsku. Lerta rozšiřuje působnost skupiny v Polsku o dvě nová místa, její kanceláře se nyní nacházejí ve Varšavě, Poznani, Lodži a Gdaňsku.

Borys Tomala bude řídit nově vytvořenou divizi New Energy skupiny, do níž bude společnost Lerta začleněna a kde bude Krzysztof Drożyński působit jako ředitel vyspělých technologií, přičemž si ponechá odpovědnost za vývoj softwarové platformy virtuální elektrárny založené na umělé inteligenci.

V rámci této transakce získala skupina 7 449 750 akcií, což představuje 43,25 % vlastního kapitálu společnosti Lerta, a to kombinací peněžitého plnění ve výši 11,2 milionů korun (2,16 milionu polských zlotých), převodu 2 330 110 vlastních akcií společnosti Photon Energy N.V. a 1 238 521 akcií společnosti Photon Energy N.V., které budou nově vydány v rámci nepeněžitého vkladu, jehož dokončení se očekává v prvním čtvrtletí 2023. K 31. prosinci 2022 bude společnost Photon Energy N.V. vlastnit 85,62 % akcií společnosti Lerta a po dokončení nepeněžitého vkladu získá 100 % vlastnictví. Po dokončení transakce budou zakladatelé společně vlastnit přibližně 5,78 % plně emitovaného základního kapitálu společnosti Photon Energy N.V. Zakladatelé podléhají lock-upu (pozn. období, po které nesmí původní vlastníci společnosti prodávat své akcie na burze) na své akcie Photon Energy N.V. a poskytli prohlášení a záruky odpovídající tomuto typu transakce.

Na zakladatele se bude vztahovat plán odměn a motivačních pobídek pro management, který jim poskytne nárok na maximálně 2 383 846 dalších akcií Photon Energy N.V., a to za podmínky, že divize New Energy dosáhne ve finančním roce 2025 ekonomické přidané hodnoty ve výši alespoň 241,8 milionů korun (10 milionů eur).

Skupina poprvé přímo investovala do společnosti Lerta v prosinci 2020, kdy vedla kolo financování s částkou 0,9 milionu eur za 12% podíl na základním kapitálu. Skupina vedla také poslední kolo financování společnosti Lerta v prosinci 2021, kdy navýšila svůj podíl na 24 % výměnou za 1,9 milionu eur. Dne 24. listopadu 2022 získala skupina další 32,48% podíl na základním kapitálu od tří finančních investorů za peněžní protihodnotu ve výši přibližně 6,9 milionu eur, čímž dosáhla kontrolního podílu 56,75 %.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou 920 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Dceřiná společnost Lerta, která bude brzy plně ve vlastnictví Photon Energy, vlastní licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a odběratele energie s celkovou kapacitou téměř 300 MW. Společnost Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy se 134 MW smluvní kapacity na rok 2023. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Odkazy

Lerta