O Photon Energy Group

Vracíme přírodě, co nám dává

Naším posláním je zajistit, aby měl každý člověk na této planetě přístup k obnovitelné energii a čisté nezávadné vodě.

Naše práce

Co děláme

Díky kreativitě a technologickým inovacím dodáváme moderní a udržitelná řešení pro využití obnovitelné energie a zajištění nezávadné vody.

Solární řešení a služby Photon Energy pokrývají celý životní cyklus fotovoltaických elektráren. 

Photon Water dodává komplexní řešení v oblasti úpravy vody, péče o vodní zdroje a vodního hospodářství.

V rámci našich společností uplatňujeme holistický přístup k práci a dodáváme jak dílčí řešení, tak integrované celky.

To nám umožňuje splnit veškeré požadavky našich zákazníků, a tak uskutečňovat svou vizi světa, kde jsou energie a voda – základní předpoklady života – čisté, bezpečné a dostupné všem.

Naše hodnoty

Jak pracujeme

Inovace

Jsme kreativní a prostřednictvím našich řešení realizujeme svou vizi.

Bezpečnost

Bezpečnost a ochrana zdraví všech, které ovlivňuje naše práce, je naší nejvyšší prioritou.

Udržitelný rozvoj

Uvědomujeme si důležitost předvídavosti a dlouhodobé perspektivy v našem podnikání.

Společenská odpovědnost

Věříme, že podporovat komunity, v nichž působíme, je naší odpovědností.

Integrita

Pracujeme čestně a s respektem a v našich hodnotách nikdy neděláme kompromisy.

Náš příběh

Historie společnosti

2008

Zakládáme Photon Energy. Společnost kotujeme na trhu NewConnect Varšavské burzy.

2009

Budujeme první FV projekty, včetně první elektrárny pro vlastní portfolio v České republice.

2010

Stavíme elektrárny s celkovou kapacitou 32 MWp v České republice a na Slovensku a rozšiřujeme námi vlastněných FVE na 20 MWp.

2011

Budujeme nové fotovoltaické instalace v Německu, Itálii a na Slovensku.

2012

Otevíráme pobočku v Austrálii a nové sídlo společnosti v Nizozemsku.

2013

Vydáváme náš první firemní dluhopis v EUR, obchodovaný na frankfurtské burze.

2014

Instalujeme první úložiště solární energie v Austrálii a portfolio námi spravovaných a monitorovaných elektráren rozšiřujeme o 5 zemí.

2015

Dosáhli jsme hranice 1 MWp instalovaného výkonu v Austrálii a 150 MWp pro služby provozu a monitorování fotovoltaických elektráren poskytované v Evropě a Austrálii.

2016

Uvádíme do provozu čtyři fotovoltaické elektrárny v Austrálii. Naše akcie jsou kótovány na pražské burze spolu s 6% podnikovým dluhopisem.

2017

Otevíráme pobočku v Budapešti a narůstá počet realizovaných projektů v Maďarsku. Založením druhé obchodní linie, Photon Water, rozšiřujeme svou vizi o řešení pro čistou vodu.

2018

S Canadian Solar uzavíráme dohodu o společném vybudování a financování projektů s kapacitou s 1,14 GWp v Austrálii. Naše první maďarské FVE jsou připojeny k síti. Splácíme první dluhopis a cílový objem pro náš druhý dluhopis je upsán v plné výši.

2019

Dokončujeme instalaci střešních solárních systémů pro ALDI v 30 lokalitách v Austrálii. Prodáváme podíly ve dvou velkých elektrárnách postavených spolu s Canadian Solar. V Maďarsku stavíme 20 elektráren s celkovou kapacitou 20 MWp.

2020

V portfolio máme elektrárny s kapacitou 74,7 MWp a a zákazníkům poskytujeme služby provozu a údržby pro FVE s kapacitou 300 MWp.Uvádíme do provozu 2 velké elektrárny.

2021

Naše akcie jsou kótovány na regulovaných trzích pražské a varšavské burzy a na frankfurtské burze. Revitalizujeme značku a konsolidujeme svou vizi spojením Photon Energy a Photon Water pod hlavičkou Photon Energy Group.

Náš tým

Kdo jsme

Vedení naší společnosti pracuje s dalšími více než 350 kolegy na celém světě.

Georg Hotar

CEO a interim CFO

Georg Hotar spoluzaložil společnost Photon Energy v roce 2008 a působil jako její finanční ředitel do roku 2011. V tomto roce byl jmenován generálním ředitelem a od té doby stojí v čele expanze skupiny v Evropě a v zámoří.

Georg má rozsáhlé znalosti v oblasti solární energetiky i mezinárodních financí. Před Photon Energy založil Georg Central European Capital, regionální butik pro finanční a strategické poradenství. Působil také na různých pozicích ve finančních službách v Londýně, Curychu a Praze. Georg je rakouský státní příslušník a získal titul Masters in Finance na London Business School.

Profil na LinkedIn

Michael Gartner

CTO

Ještě než v roce 2008 spoluzaložil Photon Energy, zajišťoval Michael Gartner financování a zadávání zakázek technologie pro jednu z prvních velkých fotovoltaických instalací v České republice. Působil jako generální ředitel Photon Energy, dokud v roce 2011 nepřesídlil do Austrálie, aby zde založil Photon Energy Australia. Kromě rozvoje podnikání na australském trhu je Michael hnacím motorem rozvoje ostrovních (off-grid) solárních systémů a hybridních fotovoltaických řešení nabízených společností Photon Energy.

Před Photon Energy provozoval Michael investiční butik zajišťující emise eurobondů a nabízející poradenství v oblasti fúzí a akvizic na straně prodeje. Předtím působil jako analytik a vedoucí prodeje s pevným výnosem v ING a Commerzbank Securities v Praze. Michael má australské a české občanství a je držitelem titulu MBA z U.S. Business School v Praze.

Profil na LinkedIn